STRATEJİK PLAN

Stratejik Plan


Yeşilay’ın Mükemmellik Yolculuğu ve Stratejik Planlama

20. yüzyılın son çeyreğiyle birlikte hız kazanan ekonomik, siyasal ve teknolojik gelişmeler yönetim anlayışlarını da derinden etkilemiş, hizmet ve faaliyet anlayışında ciddi değişimlere yol açmıştır. Yaşanan bu değişimde küreselleşme, hızlanan teknolojik gelişme, devletler arasındaki karşılıklı bağımlılığın giderek derinleşmesi, toplumların ihtiyaç ve beklentilerinin çeşitlenmesi, demokratikleşme akımları, karar alma süreçlerinde katılımcılık ve sivil toplum bilincinin gelişmesi gibi etmenler önemli rol oynamakta ve her kuruluş için ciddi bir dönüşüm ivmesini de beraberinde getirmektedir.

Kurumlarda stratejik yönetimin gerektirdiği dönüşümün gerçekleştirilmesi, yönetsel kararların stratejik planlara dayandırılarak orta ve uzun vadeli bakış açısı ile alınmasına, geliştirilecek yönetim kültürünün mevcut idari ve beşeri kapasiteye uyarlanması ve sahiplendirilmesine bağlıdır. Stratejik yönetim kültürü formel ve teknik süreçlerden çok davranışsal ve kültürel değişimi, paydaşlar ve aktörler arası etkileşimi ve karşılıklı öğrenme platformları oluşturulmasını da gerektiren uzun soluklu çalışmalar içermektedir. Biz de kurumsal olarak ilk stratejik planımızı bu hassasiyetler çerçevesinde şekillendirdik.

Son dönemde büyük misyonlar üstlenen Yeşilay’da misyonunu daha kurumsal bir çerçevede yerine getireceğine inanan bir yönetim bulunuyor. Yeşilay’ın kurumsallaşmasını tüm paydaşlarının, çalışanlarının ve destekleyenlerinin beklentilerini karşılayan bir modelde gerçekleştirmek istiyoruz.

Yeşilay, kurumsallaşma çalışmaları için mükemmeliyet merkezi ve EFQM modelini benimsemiştir. Bu model çerçevesinde Stratejik Plan çalışmalarımızı tamamlamış bulunmaktayız. STK’lar donör kuruluşlar veya üyelerinin imkanlarıyla harekete geçen yapılar olduğu için kalite ve stratejik yönetim anlayışı ile faaliyetlerini yürütmeleri çok daha önemlidir. Paydaşlarınıza ne kadar nitelikli hizmet ve faaliyet sunarsanız o kadar katkı ve katılım refleksi alırsınız. Henüz başında olduğumuz bu yolculuğun sonunda oluşturacağımız kurumsal yapı ile diğer STK’lara örnek olmayı ve Türkiye’nin bir asırlık köklü çınarı Yeşilay’ı ikinci yüzyılına hazırlamış olmayı hedefliyoruz.  • /documents/file/YASubSlider/gencyesilay_anasayfa_alt_slider_logo-671c1dfe-1a0d-4631-9280-6848f8cf13ff.png
  • /documents/file/YASubSlider/tbm_anasayfa_alt_slider1-dca29e17-d5d3-4ae2-9224-2adce4660595.png
  • /documents/file/YASubSlider/yesilay_anasayfa_yedam_logo_ver1-13221385-8693-4705-909a-418af29ce82b.png
  • /documents/file/YASubSlider/brand-addicta-0ff8adb2-8ca4-4df1-9cff-3e7363c608f2.jpg
  • /documents/file/YASubSlider/brand-yesilay-yayinlari-500d0abc-729a-449b-ab25-136d9b966065.jpg
  • /documents/file/YASubSlider/yesilay_market_yeni_logo-00d39ac5-f359-408a-856f-ddabdf404db8.png
  • /documents/file/YASubSlider/brand-bagimlilik-org-tr-776a80ae-0b44-4f94-b265-4dcdba2fc4e2.jpg
  • /documents/file/YASubSlider/brand-dergi-6307449c-bf38-4ffb-aa57-bd4fbf0d110b.jpg
  • /documents/file/YASubSlider/brand-zumruduanka-d8880d83-a31b-44b4-aa6e-6dcf71580fc5.jpg