Web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz.
Detaylı Bilgi

Terapi Yaklaşımlarının Uygulanması

Uygulayıcı Kuruluş: İstanbul Üniversitesi

Uygulama Yeri: İstanbul

Süre: 8 ay

Hedef Kitle: Terapiden yararlanacak 25 deney ve 25 kontrol grubu ve aileleri olmak üzere yaklaşık 200 kişidir.

Konusu: 

Dialektik davranış terapisinin (DBT) eski madde kullanıcılarının temiz kalmalarını sağlamadaki etkisinin değerlendirilmesi

Gerçekleştirilen Faaliyetler:

Etik Kurul İzni ve Proje Ekibinin Oluşturulması

Çalışmanın yapılabilmesi için etik kurul izni alınmıştır. Terapi yöntemini uygulayacak ekip oluşturulmuş, ekipten 2 kişi DBT eğitimi almıştır.

Proje Uygulama Odası ve Grup Tedavi Odasının Tefrişi

Hedef kitleyle yapılacak grup terapileri için gerekli ortam oluşturulmuştur.

Tedavi protokolünün çevirisi ve uyarlanması

Yurtdışı menşeili olan DBT uygulamasına ilişkin dokümanların çeviri ve uyarlanmasına başlanmış olup bununla ilgili çalışmalar devam etmektedir.

Yararlanıcıların Seçilmesi

Tedavi Uygulaması

25 kişilik yararlanıcı grubundan devamlılık gösteren 14 kişiyle haftada 2'şer saat olmak üzere grup terapileri yürütülmektedir. Hastaların psikiyatrik kontrolleri aylık olarak yapılmakta, aileleri ile düzenli görüşmeler gerçekleştirilmekte ve her hafta uygulanan testlerle yararlanıcıların gelişimi takip edilmektedir.