Web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz.
Detaylı Bilgi

Türkiye Alkol Politikaları Değerlendirme Projesi

Uygulayıcı Kuruluş: Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Uygulama Yeri: İstanbul, Tekirdağ, Konya

Konusu: 

Türkiye'de alkol kullanımıyla ilgili problemleri ve etkenleri belirleyebilmek ve karar vericileri bilgilendirmek amacıyla yapılacak toplum tabanlı alkol tüketim araştırmaları aracılığıyla alkol tüketiminin etkenlerinin tanımlanması ve Türkiye koşullarında alkol kontrol uygulamalarının etkisinin değerlendirilmesi

Gerçekleştirilen Faaliyetler:

Anketör seçimi ve eğitimi

Anketör seçimi için yerel yüksekokullar ile iletişime geçildi. Gönüllülere anketörlük için duyuru yapılmak üzere çağrı metni oluşturulmaktadır.

Nitel ön çalışma sonuçlarına göre anket formunun düzenlenmesi

Anket formu, daha önce yapılmış olan niteliksel araştırmaların verilerine dayanarak oluşturulmuş ve onay için Uluslararası Alkol Alkol Kontrol Araştırması Merkezi'ne (IAC) gönderilmiştir.

PDA testi

PDA'ların sistem özellikleri ve analiz programları bilgileri alınarak IAC'ye bildirilmiştir.

Alkollü içecek kullanımı konusunda bilgi toplanması

Ön araştırmalar ile bilgi toplanmış ve Environment Protokol ve anket formunda bu bilgilerden faydalanılmıştır.

Resmi izinlerin alınması

Tekirdağ Muratlı Kaymakamlığı ile yapılan ön görüşme sonucu resmi yazı ile izin yazışmaları yapılmıştır.

Araştırma bölgelerinde araştırmanın tanıtımı ve duyurulması

Yazışmalar ve görüşmeler sonucu kaymakamlık, emniyet, eğitim kurumları vb. kamu kurumlarına gerekli bilgilendirme ve duyuruları iletmiştir.

Environment Protokol ve anketin son halinin düzenlenmesi 

Hukuki düzenleme belgeleri, alkol kullanan kişiler ve alkollü içecek satan restaurant ve marketler ile yapılan araştırmalar sonucu Environment Protokol düzenlenmiştir. Anket ile birlikte IAC'ye gönderilmiştir.

Planlanan Faaliyetler

Veri Toplanması ve Analizi

Anket düzenlemeleri tamamlanmadığı için henüz saha çalışması başlamamıştır. Temmuz-Ağustos aylarında gerçekleştirilecektir.