Web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz.
Detaylı Bilgi

Dumana Karşı Çık Projesi - Stand Up AgaInst Smoke

Dumana Karşı Çık projesi,  tütün(sigara) kullanımını ve dünyadaki ölümcül sonuçlarını azaltmak amacıyla savunuculuk faaliyetleri yürüten bir organizasyon olan “Campaign for Tobacco Free Kids (CTFK)” tarafından fonlanan 12 aylık bir projedir. Mevcut mevzuatın teşhir yasağı, düz paket uygulaması ve satış noktalarını içeren hükümlerinin etkin uygulanmasını sağlamak ve iyileştirmeler yapılmasına yönelik savunuculuk çalışmaları yapılmaktadır.

Projenin Amacı
Ülkedeki tütün(sigara) kontrol mevzuatını güçlendirmek ve tütün(sigara) kontrolüne ilişkin yasal önlemlerin alınmasını sağlamaktır. Bu amaca ulaşmak için; ilgili kurumların gerekli değişikleri yapmaya teşvik edilmesi ve tütün kontrol yasaklarına destek için medyanın ve sivil toplumun harekete geçirilmesi hedeflenmektedir.

Proje kapsamında; tütün(sigara) kontrolünün güçlendirilmesi amacıyla ilgili bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar arasında işbirliğinin artırılmasına, etkin kontrol politikalarının uygulanmasını sağlamak için sivil toplumu ve medyayı harekete geçirmeye, tütün(sigara) kontrolüne ilişkin denetimlerin yapılmasına yönelik kolluk kuvvetlerinin kapasitelerinin geliştirilmesini sağlamaya yönelik faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

Proje Kapsamında Gerçekleştirilen Çalışmalar:

Gerekçelendirme Paketi Hazırlıkları:
Mevzuat analizleri ve karşılaştırmalı mevzuat örneklerinden yola çıkarak teşhir yasağı, düz paket uygulaması ve görsel sağlık uyarı etiketleri uygulamaları başta olmak üzere tütün(sigara) kontrol politikalarına yönelik gerekçelendirme paketi hazırlanmaktadır.

Politika haritalaması, Yönetmelik (Mart 2019 tarihli Tütün Mamullerinin(sigara, nargile, puro) Üretim Şekli, Etiketlenmesi ve Denetlenmesi Yönetmeliği) uygulaması için yol haritasının belirlenmesi; teşhir yasakları, düz paket uygulaması ve paketler üzerinde yer alan birleşik uyarılarının uygulanma esasların belirlenmesi konuları için çalışmalar yürütülmüştür.

Tiny Target Campaign:
Bu faaliyet kapsamında okul çevrelerinde yer alan satış noktalarında tütün ürünlerinin(sigara, nargile, puro) teşhirinin ne şekilde yapıldığını gözlemlenmiştir. Tütün(sigara) endüstrisinin satış ve pazarlama stratejileri 18 yaş altı nüfusu hedeflediği için okul çevrelerinde tütün ürünlerinin(sigara, nargile, puro) ne şekilde teşhir edildiği, hangi biçimde (paket, dal, indirimli vb.) satıldığı gözlemlenerek raporlanmıştır. Bu faaliyet kapsamında elde edilen veriler gerekçelendirme paketine eklenecektir.

Air Quality Campaign:
İşletmelerin dumansız hava sahası içinde ve dışında kalan bölümlerinde hava kalitesinin nasıl olduğu bir hava ölçüm cihazı ile hesaplanmıştır. Yapılan saha çalışması sonucu elde edilen veriler gerekçelendirme paketine eklenecektir.

Proje ile İlgili Videolar: