Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM)

Program, bağımlı olmayan bireylerin bağımlılık sürecine girme riskini en aza indirecek evrensel temelli bir önleme eğitim programıdır. Program kapsamında tütün bağımlılığı, alkol bağımlılığı, madde bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı ve sağlıklı yaşam alanlarında yaş gruplarına göre hazırlanmış 18 modülden oluşmaktadır. TBM kapsamında belirlenen 244 kazanım çerçevesinde 18 modülün her biri için kitap, broşür, 30'ar dakikalık etkileşimli içerik, ölçme araçları, eğitici ve öğrenci sunuları ve etkinlikler tasarlanmıştır.

TBM kapsamında, ülke genelinde rehber öğretmenlerden oluşan ve bağımlılık alanında for masyon kazandırılan "494 Formatör Eğitimci" ve bu formatörlerin eğitim vereceği yaklaşık "28000 Saha Eğitimci" aracılığıyla toplam "20 Milyon Öğrenci"ye bağımlılıklarla ilgili eğitim verilmesi hedeflenmektedir.

Programın pilot çalışması İstanbul'da yürütülmektedir. Proje kapsamındaki eğitimler kazanım bazlı, yüz yüze ve uzaktan eğitimi kapsar şekilde tasarlanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde geliştirilecek online içerikler Fatih Projesi'ne entegre olacaktır. Pilot uygulama kapsamında 41 rehber öğretmene 6 günlük formatör eğitimi, 830 rehber öğretmene eğitici eğitimi, yaklaşık 60.000 öğrenciye bağımlılıklar ile ilgili eğitim verilmiştir.

Ayrıca içeriklerin tamamı İslam İşbirliği Teşkilatı ile geliştirilmekte olan işbirliği ile Arapça, İngilizce ve Fransızcaya çevrilecek ve tüm Dünya'da uygulanan bir eğitim programı olacaktır.

Daha detaylı bilgi için TBM web sitesini ziyaret edebilirsiniz...