Web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz.
Detaylı Bilgi

Yetişkinlerde Madde Bağımlılığı Farkındalığı Projesi / Drug Addiction Awareness On Adults Project (DAWAP)

DAWAP Hakkında

Drug Addiction Awareness on Adults Projesi uygulama alanı olan Hollanda, Litvanya, Türkiye ve Portekiz’de 18 yaş altı çocuğu bulunan yetişkinlerde madde bağımlılığı farkındalığını artırmayı hedeflemektedir. Bu çerçevede kurumların uyuşturucu konusunda farkındalık çalışmalarında ortak strateji geliştirmesi ve sahip oldukları know-how’ı birbirine aktarmaları da projenin hedefleri arasındadır. Farkındalık artırma sürecinde kullanılacak iletişim araçları proje dahilinde oluşturulmakla birlikte bu araçların bilimsel teknikler ile etkilerinin ölçümleri de gerçekleştirilecektir. Proje ile uygulama alanı olan dört ülkede madde bağımlılığı ve halk sağlığı iletişiminde kullanılacak nitelikte içerikler de oluşturulacaktır.

Neler Yapılıyor?

Kapasite Geliştirme Eğitimleri;

Proje temelde kapasite artırımı faaliyetleri, iletişim stratejisi geliştirme ve bilişsel çıktı üretimi ile saha uygulama faaliyetlerinden oluşmaktadır. Bu çerçevede projenin ilk döneminde uygulayıcı kuruluşların uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele faaliyetleri ve iletişim süreçleri ile ilgili karşılıklı öğrenme süreçlerinin gerçekleştirilebilmesi için uluslararası eğitim etkinlikleri düzenlenmiştir. Eğitim tarih ve programları aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Ülke Tarih Aralığı Konular
Türkiye 25-29 Mayıs 2015 1. Etkili İletişim Stratejileri
2. Kriz İletişimi
3. Medya İlişkileri
4. İnteraktif Pazarlama İletişimi
5. Örnek Olay İncelemesi (Türkiye’de Madde Bağımlılığı İletişimi)
Litvanya 8-12 Haziran 2015 1. Sağlık İletişimi
2. Örnek Olay İncelemesi (Litvanya’da Madde Bağımlılığı İletişimi)
Hollanda 21-25 Eylül 2015 1. Halkla İlişkiler
2. Örnek Olay İncelemesi (Hollanda’da Madde Bağımlılığı İletişimi)
Portekiz 5-9 Ekim 2015 1. Sağlık İletişimcileri İçin İletişim Araştırmaları
2. Örnek Olay İncelemesi (Portekiz’de Madde Bağımlılığı İletişimi)

Yetişkinlerde Madde Bağımlılığı Farkındalığı Uluslararası İletişim Stratejisi:
Uluslararası karşılıklı öğrenme sürecinin ardından projenin temel çıktılarından birisi olan Uluslararası Madde Bağımlılığı İletişim Stratejisi geliştirme çalışmalarına başlanmıştır. Bu çerçevede 4 ülkede 10-18 yaş arası çocuğu bulunan anne babalar üzerinde madde bağımlılığı farkındalığına yönelik anket çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Anket künyesi olarak Türkiye’de NUTS1 kapsamında 12 bölgede 1500 kişiye, Portekiz, Hollanda ve Litvanya’da 3’er bölgede 200’er kişiye anket uygulanmıştır. Anket çalışmalarından çıkan sonuç doğrultusunda tüm proje paydaşlarını kapsayan bir DAWAP Uluslararası İletişim Stratejisi oluşturulmuştur.

İlgili strateji 19-20 Ocak 2016 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen Uluslararası Workshop etkinliği ile paydaşlar tarafından onaylanmış ve projenin iletişim süreçleri başlatılmıştır. “Gel Konuşalım Yalnız Değilsin” Uluslararası Kısa Video Yarışması; Proje iletişim araçları geliştirme süreçlerinde kullanılmak üzere paydaşlar ile ortak şekilde “Gel Konuşalım, Yalnız Değilsin” (Let’s Talk About It, You Are Not Alone) temalı bir uluslararası kısa video yarışması organize edilmiştir. Gençlerin ebeveynlerine madde bağımlılığı farkındalığı ile ilgili mesaj vermesini amaçlayan söz konusu yarışmanın hedef kitlesi 18 yaş altı çocuğu olan veya çocuğu olma potansiyeline sahip anne babalardır. Yarışma şartnamesi ve bağımlılıkla ilgili tüm bilgi dökümanları paydaşların internet sitelerinde yayınlanmış olup yarışmaya dört ülkeden 70’ten fazla eser katılım sağlamıştır. Uluslararası değerlendirme süreçleri sonrasında 10 Haziran 2016 tarihinde Yeşilay Genel Merkez’de yapılan uluslararası ödül töreni ile birlikte kazananların ödülleri takdim edilmiştir.

Video Kategorisi

Yarışma Birincisi Where Were You? / Beshr Idlibi & Huzaifa Asim

Yarışma İkincisi Coming Home /  Eva de Jonge & Klaas Bolhuis

Yarışma ÜçüncüsüTemporary Darkness / Edvinas Montvilas

Odak Grup Çalışmaları ve Farkındalık Ölçümleri;

Kazanan videoların seçimi ardından proje süresi içerisinde paydaş ülkeler içerisinde odak grup toplantıları organize edilecek ve filmlerin odak grubun farkındalığındaki artış etkisi kontrol grubunu da içerek şekilde ölçülecektir.

Projemizin beklenen sonuç ve çıktıları:

Projemiz yetişkinlerde madde bağımlılığı farkındalığına yönelik çok boyutlu ve bilimsel temellere dayalı iletişim araçları ile stratejiler üretmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda beklenen somut çıktılar şunlardır;

  • Türkiye, Litvanya, Portekiz ve Hollanda’yı kapsayan Yetişkinlerde Madde Bağımlılığı Farkındalığı Analiz çalışması (Oluşturuldu)
  • Yetişkinlerde Madde Bağımlılığı Farkındalığına Yönelik Uluslararası İletişim Stratejisi ve Faaliyet Önerileri (Oluşturuldu)
  • “Gel Konuşalım, Yalnız Değilsin” Uluslararası Kısa Video Yarışması Şartname ve katılımcılar için bağımlılık bilgi dokümanı (Oluşturuldu)
  • Kısa video yarışması ülke finalistleri iletişim eserleri (Oluşturuldu)
  • Türkiye, Litvanya, Portekiz ve Hollanda’yı kapsayan odak grup analizleri ve iletişim araçları etkililik ölçüm sonuçları (Oluşturulacak)