Yeşilay Yaşam Becerileri Eğitim Programı (YYBE)

Yeşilay Yaşam Becerileri Eğitim Programı (YYBE), 7. sınıf öğrencilerine temel yaşam becerilerini kazandırmayı amaçlayan, okul temelli, koruyucu ve güçlendirici bir eğitim programıdır. Programın diğer önleme programlarından en önemli farkı; riskli öğrenciler de dâhil olmak üzere bütün öğrencileri odağına alıp onları güçlendirmeye çalışmasıdır. 15 hafta süren bir eğitimle; öğrencilerin kişiler arası ilişkiler ve iletişim, eleştirel düşünme ve karar verme, problemlerle başa çıkma ve öz yönetim becerileri kapsamında bağımlılık riskinden uzak bir yaşam sürmesi amaçlanmaktadır.