Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 84 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 84 Next Page
Page Background

Anne-babalar

okula hazır mısınız?

Bir yaz mevsimini daha geride bıraktık. Bu konuda biraz eleştirel bakacağım;

özellikle yaz mevsimi gösteriyor ki bizler tatil için çalışıyoruz, hayatımızı

tatillere göre planlıyoruz. Elbette burada okulların tatil olması da etkili ve

ona göre bir yerlere gitme, dinlenme, birlikte vakit geçirme de söz konusu.

Ama koşuşturmalarımız, çarkın parçası olmamız, tükettiğimiz kadar üretken

olamayışımız, üretmemizin de yine bir çarkın parçası olması, ruhu besleye-

memişimiz bizleri tamamen maddesel bir hayatın kölesi yapmak için yeterli

sinyalleri veriyor. Karamsar asla değiliz. Aile değerlerimiz, kültürel kodları-

mız, vatan ve millet sevgimiz halen ayakta ama tutundurmayı sağlamlaştır-

mak için çok çaba sarf etmeliyiz. Ve inanın çabalamak da zor değil. Bu çaba

öncelikle ailede başlıyor. Aile içerisindeki kuvvetli ilişkiler, birlikte geçirilen

verimli vakitler, aile bireylerinin tümünün her sorunu konuşabilmesi, çözü-

me odaklı istişare ve davranışlar toplumun tümüne yansıyan bir tamir hare-

ketidir. Bunun aslı; aile toplumun çekirdeğidir.

Bu sayımızda da okulların açılmasıyla çocuk-okul-aile ilişkisini ele aldık. Bu

dönem çocuklar kadar aileler için de çok önemlidir. Okul, çocukların vakit-

lerini geçirecekleri bir yer değildir. Okul, anne-babaların kafalarının rahat

etmesi için çocuklarını gönderdiği bir mekân değildir. Okul, ailelerin proje

çocuk yetiştirme merkezi de değildir. Okul bütünüyle topluma bir insan ver-

mek için aileden sonra gelen hassas ve sıcak ikincil yuvadır. Bu gözle bakıl-

dığı zaman ve çocuğa bu yönde okul hayatı aşılandığı zaman aile-okul-çocuk

üçgeni daha sağlıklı bir döngüye kavuşacaktır.

Ailede çocuğa verilecek olan sevgi, şefkat, empati, kurallar, sınırlar, değerler

ve sorumluluklar; okulda hem uygulamasını hem de çocuğun hayata daha

barışçıl bakmasını sağlayacak ve kolaylaştıracaktır. Bu anlamda hep dedi-

ğimiz gibi eğitimin ilk yeri ailedir. Ebeveynlerin en tedirgin olduğu nokta

dışardan gelecek tehlikelere karşı çocuğun savunmasız olacağı düşüncesidir.

Aslında bu savunma sistemi ilk önce aile tarafından harmanlama, okul tara-

fından da desteklenme yöntemiyle çok güçlü bir şekilde kurulabilmektedir.

Kendine güvenme, hayır diyebilme, problem çözme, stresle baş edebilme,

öfke kontrolü, arkadaş seçimi gibi yaşam becerileri savunma sisteminin birer

parçalarıdır. İşte bu sistem dışarıdaki tehlikelere karşı çocuğu koruyandır.

Unutmayın; aile tarafından verilen ilk ve doğru bilgiler, beceriler çocuğun

dışarıdaki tehlikeye karşı savunmasız olmasını ve zararlı alışkanlara kayma-

sını yüzde 50 engeller.

‘Anne-babalar okula hazır mısınız?’ dediğimiz bu sayıda tüm bu konuları

uzmanların görüş ve röportajlarıyla detaylı bir şekilde ele aldık. İstifadeli ol-

masını temenni eder, bu vesileyle çocuklarımıza okul hayatlarında başarılı ve

daima kararlı olmalarını gönülden dileriz.

Ailede çocuğa verilecek olan sevgi, şefkat, empati, kurallar, sınırlar,

değerler ve sorumluluklar; okulda hem uygulamasını hem de çocuğun

hayata daha barışçıl bakmasını sağlayacak ve kolaylaştıracaktır.

Prof. Dr. Mücahit Öztürk

Yeşilay Genel Başkanı

Başkan'dan...

EYLÜL 2017 5