Web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz.
Detaylı Bilgi

ETKİLİLİK ANALİZİ SONUÇLARI NELERDİR?

2019-2020 eğitim-öğretim yılında İstanbul Bahçelievler’de T.C. Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı 4 okulda 147 öğrencinin katılımıyla 15 haftalık bir pilot uygulama gerçekleştirilmiştir.

Şubat 2020’de tamamlanan pilot uygulama sonucunda temelde yaşam becerileri olmak üzere programın öğrencilerin sigara, alkol ve uyuşturucu maddeleri reddetme becerilerini, madde bağımlılığından korunmada öz yeterliklerini ve bağımlılık yapan maddelere karşı tutumlarını geliştirmedeki etkisini test etmek amacıyla etkililik analizi hayata geçirilmiştir.

Yapılan nicel çalışma sonucunda, YYBE’nin öğrencilerde yaşam becerilerini geliştirmede etkili olduğu, programı alan öğrencilerin yaşam becerileri puanlarının almayan gruba göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Alınan sonuçlara göre, programın öğrencilerde öz farkındalık becerilerini, olumsuz duygularla baş etme becerilerini ve düşünme becerilerini geliştirmede ve aynı zamanda sigarayı reddetme becerilerini geliştirmede etkili olduğu tespit edilmiştir.