Web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz.
Detaylı Bilgi

PROGRAM NASIL GELİŞTİRİLMİŞTİR?

YYBE Programı, çocuk ve ergenlerin madde kullanımını önlemede kişilik, davranışlar ve sosyal-çevresel etmenlerin etkileşimlerini vurgulayan problem davranış kuramı gibi sosyal etki kuramları üzerine temellenmiştir. Bu kuramlara ek olarak, güç temelli yaklaşımlar ve kültüre uyumlu önleme müdahale stratejilerini de içermektedir.
 
YYBE’nin tüm içerikleri ile materyalleri; ulusal ve uluslararası alanda hazırlanmış yaşam becerileri programları, araştırmalar ve etkililik analizleri dikkate alınarak geliştirilmiştir.
 
YYBE Programı geliştirilirken ilk olarak ihtiyaçlar belirlenmiş, uzmanlardan ve paydaşlardan görüşler alınmış, sonrasında içerik yazılmış ve materyaller oluşturulmuştur. İkinci aşamada ise programın pilot uygulaması yapılarak etkililik çalışması yapılmıştır. Etkililik çalışması sonucunda gerekli düzenlemeler yapılmış ve program yaygınlaşmaya hazır hâle getirilmiştir.