Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 84 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 84 Next Page
Page Background

“Şişenin Dibi” görünüyor

Yeşilay’ın Alkol Farkındalık Haftası

nedeniyle düzenlediği “Şişenin Dibi”

sergisi alkolün kişilerde ve toplumda

yarattığı tahribatı çarpıcı bir şekilde

gözlerönüneseriyor.İstanbulBeyazıtKütüphanesi’nde19Mayıs’akadar7/24

vatandaşların ilgisinesunulansergi, alkol kullanımının toplumvicdanını sarsa-

cak etkilerini vurgulaması açısından büyük önem taşıyor. İlk kez yine Yeşilay

tarafından 21-25 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Alkol Farkındalık Haf-

tası’nda Şehir Hatları’nın desteğiyle Karaköy İskelesi’nde açılan “Şişenin Dibi”

sergisi dehalk tarafındanbüyükbir ilgiylekarşılanmıştı.

Leica Galeri İstanbul, Magnum fotoğrafçısı Bruno Barbey’in sergisine ev

sahipliği yapıyor. “My Morocco” başlıklı sergi, 25 Mayıs tarihine dek ücret-

siz olarak görülebilecek. 1964 yılında bu yana yarım asrı aşkın bir süredir

Magnum Fotoğraf Ajansı’na üye olan, 1992-1995 yılları arasında ise ajansın

başkanlığını yürüten fotoğrafçı Bruno Barbey’in “My Morocco” başlıklı ser-

gisinde, sanatçının hayatının ilk 12 yılını geçirdiği Fas’la ilgili hazırladığı dört

kitabından biri olan “My Morocco”dan bir seçki sunuluyor. Ziyaretçiler, Bar-

bey’in doğumyeri de olan Fas’a 1970 ile 2000yılları arasında gerçekleştirdiği

ziyaretler sırasında kadrajına yansıyan fotoğraflarla zaman yolculuğuna çı-

kacak. Dünyanınöndegelendergilerinde fotoğrafları yer alanveuluslararası

yayınevleritarafından30’unüzerindefotoğrafkitabıbasılansanatçının,daha

öncedeLeicaGaleri Frankfurt’tabir sergisi sanatseverlerlebuluşmuştu.

Türkiye’nin ilk ve tek, dünyanın ise sayılı uçurtma müze-

lerinden biri olan Üsküdar Belediyesi Mehmet Naci Aköz

Uçurtma Müzesi, aralarında Çin, Japonya, Hindistan, En-

donezya,Malezyagibiuçurtmadenilince ilkaklagelenül-

kelerindebulunduğu39ülkeden,3bineyakınuçurtmave

uçurtma ile ilgili malzemeyi meraklılarıyla buluşturuyor.

Son derece keyifli ve eğlenceli bir ortamda gerçekleşen

programınmüze bölümünde, ziyaretçiler bir yandan Türk

ve dünya uçurtma kültürü hakkında eğitmenler tarafın-

dan bilgilendirilirken, diğer taraftan uçurtmaları yakından

incelemevedokunmaşansıbulabiliyor.Müzeziyaretçile-

rine ziyaret sırasında ayrıca, uçurtma konulu bilgilendirici

kısa film ve belgeseller de izlettiriliyor. Birbirinden ilginç,

şaşırtıcı ve güzel, çeşitli şekil ve boylarda uçurtmaların

sergilendiği müze ücretsiz gezilebiliyor. Müze bünyesin-

de faaliyet gösteren uçurtma okulundan yararlanmak

isteyenler ise, sadecemalzeme ücreti karşılığında atölye

çalışmalarına katılarak, uzman eğitmenler gözetiminde

kendi uçurtmalarını kendisi yapabiliyor.

Türkiye'nin ilk ve tek

Uçurtma Müzesi

Magnum fotoğrafçısı Bruno

Barbey İstanbul’da

Sergi

19Mayıs’a kadar

Sergi

25Mayıs’a kadar

www.leicaturkiye.com

MAYIS 2019 9