Modern bir hastalık: Tüketime Bağımlılık - page 1

18 22 26 36
Doç. Dr. Koray Karabekiroğlu
Gençlerde kendisine ait olarak
hissedebildiği tek varlık
bedenidir ve bunu başkalarına
istediği gibi ispatlama
gereksinimi duyabilir.
Mehmet Dinç
Affluenza maddi bir şeylere
sahip olarak mutlu olmaya
çalışmak ancak sahip
oldukça daha çok sahip
olmayı istemektir.
Kemal Özer
Evde doğmanın, evde
tedavi olmanın ve evde
ölmenin bile yasak olduğu
bir dünya gerçek ve
gelişmiş olabilir mi?
Dr. Sabahattin Kocadağ
Günümüzde obezitenin
en sık nedeni enerjisi
yoğun gıdalara kolay
ulaşılması ve durağan
yaşamdır.
Aylık Sağlık, Eğitim ve Kültür Dergisi
yesilay.org.tr
“BağımlılıkUygulama
veAraştırmaMerkezi”
kuruluyor!
Sosyal yemehataları:
Neredeyanlış
yapıyoruz?
12
52
e k i m
2 0 1 4
8 9 . Y I L
5 TL
SAYI
9 6 9
MODERN
BİR HASTALIK:
TÜKETİME BAĞIMLILIK
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...88
Powered by FlippingBook