Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 84 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 84 Next Page
Page Background

“Bağımlılık”

Arkadaşınız Olmasın!

İnsan, yaşamının her evresinde arkadaşlıklara ihtiyaç duyar. Çocukluk döne-

minde, okulda, yetişkinlikte, iş hayatında, yaşlılıkta her daim bize eşlik eden

çeşitli arkadaşlarımız vardır. Bunların yanı sıra öyle bir dönem de vardır ki,

arkadaş ve arkadaşlık kavramı insan yaşamında, alışkanlıkları noktasında, dav-

ranışlarında ve hatta geleceği açısından oldukça belirleyicidir. Biz bu döneme

ergenlik diyoruz. Bu dönemde ailenin sınırlarının dışına çıkan genç, farklı bilgi

ve kültürlerden gelen akranlarıyla tanışır ve yoğun bir arkadaş etkisine maruz

kalır. Bu dönemde gencin akranları aracılığıyla bağımlılıkla tanışma ihtimali

çok yüksektir. Genç kendisini ispat etme, dışlanmaktan korkma, merak gibi

duygularla hareket eder ki, bu noktada “Hayır” deme yetisi çok zayıftır. Bu da

gencin bağımlılıkla tanışması demektir.

Duygu ve düşüncelerin safiyane, temiz ve iyi niyetli olduğu bu gençlik döne-

minde daha dikkatli ve özenli olmamız gerekiyor. Onları daha doğru hedeflere

ve iyi ideallere yönlendirmeliyiz.

Yeşilay olarak bu ayda yürüttüğümüz önemli faaliyetlere biraz değinmek is-

tiyorum. Yeşilay Heyeti, Kıbrıs’ta bakanlıklar, resmi kurumlar ve STK’lar ile

temasta bulunarak proje bazlı görüşmeler yaptı ve Yeşilay’ın faaliyetlerini an-

lattılar. Yeşilay olarak Avrupa’da 17. Uluslararası Avrupa Bağımlılık Araştırma

Topluluğu Sempozyumuna katıldık, çeşitli temaslarda ve ziyaretlerde bulun-

duk. Bu ay, yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz izci kamplarındaki temel bağımlılık

eğitimimizi tamamladık ve 15 bin küçük ve genç dostumuza bu eğitimi verdik.

“Arkadaşlığın bağımlılıklar üzerine etkisi” başlıklı dosya konusunu uzman

görüşleriyle işlediğimiz bu sayıda da karşınızdayız. Genel Müdürümüz Sul-

tan Işık, 100’üncü yılına yaklaşan Yeşilay’ı, faaliyetlerini ve projelerini anlatan

röportajı bağımlılıklarla mücadeleye ışık tutacak. Ayrıca Türk Sanat Müziği

Sanatçısı Dr. Aylin Şengün Taşçı ile yapılan röportajı okumaya doyamayacak-

sınız. Sağlık, yaşamve gezi konularımızın sizlere güzel fikirler vereceğini umut

ediyorum.

Ebediyete intikal etmiş olan başta Gazi Mustafa Kemal ve askerlerimizi sonsuz

şükran duyguları ve rahmetle anıyorum. Cumhuriyet Bayramınızı en içten di-

leklerimle kutluyorum.

Çocuk ve gençlerimizin her türlü bağımlılıktan uzak durmalarını; her zaman

iyinin, doğrunun ve güzelin içinde var olmalarını temenni ederim.

Çocuklarımızın ve gençlerimizin ergenlikte akran

baskısıyla bağımlılıkla tanışma ihtimali çok

yüksektir. Onları güzele, doğru hedefe ve iyi

ideallere yönlendirelim.

Prof. Dr. Mücahit Öztürk

Yeşilay Genel Başkanı

Başkan'dan...

EKİM 2018 5