Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 84 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 84 Next Page
Page Background

Gençlerinbirbirlerinintutumvedavranışları

üzerindekietkilerindenyolaçıkanakran

eğitimimodeli,belirlikonulardagönüllü

veöncügençlerineğitilmesivebunun

sonucundakazandıklarıbilgileriakranlarıyla

paylaşmasınadayanıyor.Bağımlılıkla

mücadelededeetkilibiryöntemolanbu

model,hemeğiticiyehemdeeğitimverdiği

kişiyekatkısağlıyor.

HER YÖNÜYLE

YENİLİKÇİ VE ETKİLİ

BİR YÖNTEM; AKRAN

EĞİTİMİ MODELİ

BAĞIMLILIK

ARKADAŞINIZ

OLMASIN!

DOSYA

ÇOCUĞUN

ARKADAŞINI KiM

SEÇMELi?