Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 84 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 84 Next Page
Page Background

Düşünce ve görüntü

Amerikan Hastanesi “Operation Room” Sanat Ga-

lerisi, Kadir Has Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı

Bölümü öğrencilerinin ürettikleri işleri, “Değil, Orada

Değil” başlıklı sergide misafir ediyor. Sergi, düşünce

ve görüntü arasındaki ilişkinin her an kopabileceğini,

teknolojik imkanların sunduğu katkılar eşliğinde his-

settirmeyi amaçlıyor. 13 Eylül’de açılan sergiyi, 10Ka-

sım’a kadar ziyaret edebilirsiniz. “Operation Room”,

pazar günleri hariç, her gün 10.00-19.00 saatleri ara-

sında ziyaret açık.

Ulaşım, endüstri ve iletişim devrimine dam-

ga vuran 14 binden fazla objesiyle Rahmi M.

Koç Müzesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin dönüm

noktası olan 29 Ekim 1923 tarihini özel bir programla kutluyor. Müze,

geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da ünlü şef Musa Göçmen’in

“Çoksesli Gösterisi”ne kapılarını açıyor. Bugüne kadar 100’ün üze-

rinde gerçekleştirilen ve tamamı kapalı gişe oynayan gösteri, Göç-

men’in eğlenceli sunumu ve yönetimiylemüziğin her tınısını sahneye

taşıyor. Göçmen’in Bach’tan Mozart’a, Âşık Veysel’den Cumhuriyet

Bayramı’na özel marşlara kadar zengin bir repertuvardan oluşan

gösterisine isteyen herkes sahnede eşlik edebiliyor. 29 Ekim Pazar-

tesi günü saat 14.00’te başlayacak olan konser, müze ziyaretçileri

tarafından ücretsiz olarak izlenebilecek.

Cumhuriyet

Bayramı’na özel

Sergi

10 Kasım’a kadar

www.amerikanhastanesi.org

Mardin’de Sakıp Sabancı’nın vasiyeti üzerine Saban-

cı Vakfı tarafından restore edilerek müze ve sanat

galerisine dönüştürülen Sakıp Sabancı Mardin Kent

Müzesi, çağdaş fotoğraf sanatçısı Murat Germen’in

“Fotoğrafın Türlü Halleri-Murat Germen: Kesit Ret-

rospektif” isimli sergisini 31 Mart 2019 tarihine kadar

sanatseverlerle buluşturuyor. Sanatında aşırı kent-

leşmenin etkileri, insanın doğada neden olduğu tahri-

bat gibi temalara odaklananGermen’in 52 eseri, Sakıp

Sabancı KentMüzesi, DilekSabancı SanatGalerisi’nde

ziyaret edilebilecek.

Mardin’de

fotoğraf halleri…

Konser

29 Ekim

www.rmk-museum.org.tr

Sergi

31 Mart 2019’a kadar www.sabancivakfi.org

EKİM 2018 9