Yeşilay Dergisi-Mart 2014-Yeşilay Haftası Özel Sayı - page 24

Başarılarla dolu meslek hayatından sonra uzun yıllardır,
hekimlik kimliğini milletvekilliği ile birleştirerek ülkemizde çok önemli hizmetlerde bulunmuş bir isim
Prof. Dr. Cevdet Erdöl. Başta tütün olmak üzere, alkol, uyuşturucu madde ve sanal bağımlılık alanında
meclis araştırma komisyonlarının kurulmasına öncülük eden, yasal düzenlemelerde büyük katkısı
olan değerli milletvekilimizin bu alanda mücadele eden Yeşilay’ımıza da teveccühleri ve desteği de
çok büyük… Sayın Ankara Milletvekilimiz Prof. Dr. Cevdet Erdöl hocamızla Yeşilay Dergisi’nin bu özel
sayısında bağımlılıklarla ilgili yaptığı çalışmaları ve Yeşilay’ın misyonunu konuştuk.
Prof. Dr.
CEVDET ERDÖL
Yeşilay tüm dünyaya
örnek olacak, bağımlılıkla
mücadele bayrağını
taşıyacak büyük bir
misyona sahip
S üme y ya OlCAY
RÖP ORTA J
Hekimlik hayatınız ve sonrasında siyaset kimliği-
nizle şüphesiz birçok hizmette bulundunuz. Bilhassa
Cemiyetimizin de mücadele alanı olan bağımlılıklar
hakkında, özelde sigara yasağı çalışmalarında öncülük
ettiğiniz birçok çalışma oldu. Tüm bunlar çerçevesinde
sizdeki bağımlılık tanımını öğrenebilir miyiz?
Hekimlik hayatımın bir parçası olduğuna inandığımsiyasi
hayatımda hep sağlık, sosyal politikalar ve çocuklar için
politika üretmek daima önceliğimi almıştır. Bütün bu
politikalar içinde hemerişkinleri ve hemde çocukları
ilgilendiren en önemli konu bağımlılık ve bağımlılıkla
mücadeledir. Bağımlılık çok ama çok geniş bir kavramdır;
günümüzde ise hala genişlemeye devametmektedir.
Bağımlılık deyince sadece tütün, alkol anlaşılmamalı,
özellikle gençlerin ve çocukların teminindemutlak ihti-
yaç hissettikleri tütün, alkol, uçucumadde, uyuşturucu
madde, çeşitli haplar gibi pek çok zararlı maddelerin
tümü akla gelmelidir. Son yıllarda bu sayılanlara ilave
olarak elektronik alanda boy gösteren cep telefonu,
bilgisayar, televizyon gibi cihazlar ile bunlarla bera-
berlik içinde olan internet ve sosyal medyayı da içine
yesilay.org.tr
22
YESiLAY
Mart
2014
DOSYA
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...80
Powered by FlippingBook