Yeşilay Dergisi-Mart 2014-Yeşilay Haftası Özel Sayı - page 32

Y
eşilay, sigara, alkollü içki ve diğer uyuşturucu
alışkanlıklar ile mücadele eden, bütün zararlı alış-
kanlıklardan halkımızın ve bilhassa gençlerimizin
korunması için yaptığı çalışmalarla kamuya hizmet ve-
ren bir kurumdur. Bu amaçla kurulduğu yıldan bu yana
önleyici ve bilinçlendirici bir çok çalışması olmuştur.
İlk kurulduğu yıllarda bilhassa çocuklara ulaşmak için
yayımlaya başladığı çocuk dergisi olan Mavi Kırlangıç
da bu anlamda büyük önem ve değer taşımaktadır.
Mavi Kırlangıç, Yeşilay tarafından öğrencilerin eğitimi-
ne destek vermek, çocuklara hemmilli hemmanevi
değerleri aşılamak amacıyla didaktik kaygı güdülerek
yayımlanır. Yeşilay’ın ilk çocuk yayını olan dergi güzel
ahlakı ve kötü alışkanlıkların zararlarını anlatan bir
kimliğe sahiptir.
“Çocuk, yurdun temeli, milli varlığımızın da
teminatıdır”
Mavi Kırlangıç’ta çocuklarımızın milli, ahlaki ve hamasi
duygularının geliştirilmesine çalışılır. Onların mazideki
örnek ve üstün şahsiyetine iade edilmesi gibi ulvi
bir maksatla neşredilir. Milli ahlaka, tarihi ve manevi
geleneklerimize aykırılık göstermemesine azami
gayret sarf edilir. Dergi, mümkün olduğu kadar her
kelimesi ve her satırı ile yararlı olmaya, çocuklara
kökten ve maziden gelen kişilik yapısına daha büyük
güçler ve verimlilikler kazandırmayı amaçlar. Gelece-
ğe umutla bakmanın beden ve ruhça sağlam ahlak ve
tarih değerlerine bağlı nesiller yetiştirmekle mümkün
olacağının bilinciyle yayımlanır. Dergiyi çıkaran ekibe
göre “Çocuk, yurdun temeli, milli varlığımızın da temi-
natıdır.” Hakkın ve doğrunun yanında ve hizmetinde
1969
MAVİ KIRLANGIÇ
180 sayılık bir Öğrenci ve
Çocuk Gazetesi
yılında başlayan
Mavi Kırlangıç, Milli EğitimBakanlığı’nın 10 Mayıs 1969 tarih
ve 9890 sayılı genelgesi uyarınca ilk ve orta dereceli okullarda
tavsiye edilmesi uygun görülür.
Z AB İ T YÖN
Kötü Arkadaş Mavi Kırlangıç
yesilay.org.tr
30
YESiLAY
Mart
2014
DOSYA
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,...80
Powered by FlippingBook