Yeşilay Dergisi-Mart 2014-Yeşilay Haftası Özel Sayı - page 35

Dünya edebiyatının önemli isimlerinden çeviriler yapılır.
Lawrence Elliott’un “Bir Küçük Kız Vardı Ki” hikayesi
Kamil Öztürk tarafından, Aleksander Dumas’ın “Siyah
Lale” hikayesi İlhan Bilge tarafından çevrilenler arasında
yer alır. Ayrıca Afrika, İngiliz, İtalyan, Alman, Mısır, Japon
ve Çin gibi yabancı ülkemasallarına da dergide rastlarız.
Mavi Kırlangıç’ın önemverdiği konulardan biri de çocuk-
larımıza tarihimizdeki büyük şahsiyetleri tanıtmaktır.
Her sayıda bir Türk büyüğünün tanıtıldığını görürüz.
“İzciler Geliyor”, “Dünya ve Uzay”, “İki lisan bilen iki
kişidir”
Mavi Kırlangıç’ın dikkatle takip edilen diğer bölümleri
arasında, “Eğitim Sayfası”nda fen ve sosyal bilgiler
dersi konularına yer verilir. 36. sayıdan itibaren 3. 4. ve
5. sınıf öğrencileri için ders konularına yardımcı bilgilere
rastlanır. Ayrıca 134. sayıda Nebahat Biçer tarafından
“İki lisan bilen, iki kişidir.” başlığıyla temel seviye-
de İngilizce ders notları yayımlanır. Mavi Kırlangıç’ın
çocuklara çevre ve doğa bilincini aşılamak amacıyla 9.
sayısından itibaren “İzciler Geliyor” köşesinde izcilik
Hakkın, doğrunun yanında ve hizmetinde bulunmaktan
duyacakları haz Mavi Kırlangıç’ı çıkaran ekip için en büyük
kazanç ve mükâfat olacaktır.
faaliyetleri hakkında bilgiler verilir. Türk Astronomi
Derneği Sekreteri olan Sadettin Topuzoğlu tarafından
“Dünya ve Uzay” köşesinde gezegenler, ay, uzay,
kainat gibi konular işlenir. İnsanoğlunun aya çıkması
haberleri ilk sayfalarda yer alır.
Salih Memecan’dan Bızdık, Vehip Sinan’dan
Sihirli Kılıç
Çizgi roman olarak her hafta bir macerası anlatılan
“Sihirli Kılıç” Vehip Sinan tarafından, “Mümtaz” İlhan
Bilge tarafından, “Kara Pala” Gürbüz Azak tarafından,
“Bızdık” Salih Memecan tarafından yayıma hazırla-
nır. “Çok Bilmişler’de yabancı bir çizgi film olan “Taş
Devri” kahramanları Türkçe isimlerle konuşturulur. 95.
sayıdan itibaren tarihi olaylar on sayfalık resimli hikâ-
yelerle anlatılır, böylece daha dikkat çekici ve eğlendi-
rici bir şekilde çocuklara sunulur.
Yine Rahmetullah Karakaya, Mehmet Kılıç, Ali Koca-
maz ve Yalçın Turgut Balaban’ın karikatürleri ve çizgi
hikâyelerine de rastlanır. Dönemin genç çizerleri olarak
Mavi Kırlangıç Dergisi’nde başlayarak sanat ve edebi-
yat dünyasına adım atmış olurlar.
Derginin ilgiyle takip edilen şehir ve ülke tanıtımları da
Refik Özdek ve Tarık Buğra gibi usta kalemler tara-
fından hazırlanır. Avustralya, İsveç, Danimarka gibi
ülkelerin yanı sıra Kütahya, Erzurum gibi şehirlerimiz de
genel özellikleriyle tanıtılır.
Ayrıca “Sizden Gelenler” başlıklı bölümlerde de öğ-
rencilerin şiirlerine ve yazılarına yer verilir. Daha çok
öğrencilerin seviyesine uygun içerikteki yazılar yayım-
lanır. Mavi Kırlangıç dergisinin tüm sayılarında yer alan
önde gelen yazar ve şairleri şu şekilde sıralayabiliriz.
Derginin özellikle gazete ebatlarında basıldığı ilk 60
sayıda okul tanıtımları vardır. Okulların etkinlikleri,
öğrenci ve öğretmen tanıtımlarına yer verilir. Ayrıca
okulların bilgi yarışmaları, folklor yarışmaları, kitap
okuma etkinlikleri, okuma bayramı kutlamaları, kitap
sergileri gibi konular öğrencilerin gönderdikleri resim-
lerle birlikte haber yapılır.
Mavi Kırlangıç dergisi görüldüğü gibi sadece çocukları
eğitmekle kalmamış, dergide yazılar yazan ve çizgileri
yayımlanan pek çok ismi de çocuklarla buluşturma
vazifesini görmüştür.
180.sayı-Yeşilay Gençlik Marşı
yesilay.org.tr
YESiLAY
Mart
2014
33
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,...80
Powered by FlippingBook