Yeşilay Dergisi-Mart 2014-Yeşilay Haftası Özel Sayı - page 34

yayımlanan 4. sayısında abone sayısı fazla olan
okullara televizyon, sinema makinesi, teyp, projek-
siyon, radyo, mikroskop ve daha birçok hediyenin
verileceği duyurulur. Mavi Kırlangıç’ın tarihinin yazılı
olduğu 10 pulu gönderen öğrenciye öğretmeniyle
birlikte ücretsiz yurt gezisi çekilişine katılma hakkı
verilir. Böylelikle okul idarecileri ve öğretmenlerinin
de dikkatleri çekilir. Dergi Milli Eğitim Bakanlığı’nın
10 Mayıs 1969 tarih ve 9890 sayılı genelgesi uya-
rınca ilk ve orta dereceli okullarda tavsiye edilmesi
uygun görülür.
Alanında uzman çizerlerden karikatürler yer alır.
Yayımlandığı dönemde çocukların nelere ihtiyacı varsa
ona yönelik araştırmalar yapılır ve bu çalışmalar neti-
cesinde dergiye nitelikli metinler girer. Güncel sinema,
kitap, tiyatro, sergi ve radyo programları bilgilerinin
verildiği dergide Tarık Buğra, Kemalettin Tuğcu, H. Nus-
ret Zorlutuna gibi değerli edebiyatçıların hikâyeleri yer
alır. Alanında uzman olan çizerlerden de çizgi roman
tadında karikatürlerine yer verilir.
Dergide hikâye, çizgi roman, şiir, deneme, makale gibi
edebi türlerin yanı sıra şehir tanıtımları ve farklı ülkelere
ait tanıtıcı yazılarla çeviri metinler de bulunur. Karika-
türlere, bilmecelere, bulmacalara, zekâ oyunlarına, fıkra
ve tekerlemelere ayrılan bölümler derginin eğlendirici
sayfalarıdır. Ansiklopedik bilgiler, yayımlandığı ayın
tarihi olaylarının anlatıldığı tarihte bu ay köşesi, sağlık
köşesi, yazar biyografileri, şifalı besinlerle ilgili bilgiler
de verilir. Ayrıca dini bilgilerin yer aldığı bölümlerde
ülkemizin üçüncü Diyanet İşleri Başkanı Ahmet Hamdi
Akseki’nin yazıları da yayımlanır. Yeşilay sayfasında içki
ve sigara ile savaşın gerekliliği üzerine yazılar kaleme
alınır. Ayrıca bu yazılarda içki ile mücadelenin sevabı
üzerinde de bulunulur.
Mavi Kırlangıç, mümkün olduğu kadar her kelimesi
yararlı olmaya, çocuklaramaziden gelen kişilik yapısına
daha büyük güçler ve verimlilikler kazandırmayı
amaçlar.
Güvenilir insan ol-Selahattin
Kaptanağası-Genel Başkan
Uyarıcı Öğütler-123.Sayı
yesilay.org.tr
32
YESiLAY
Mart
2014
DOSYA
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,...80
Powered by FlippingBook