Yeşilay Dergisi-Mart 2014-Yeşilay Haftası Özel Sayı - page 36

MAZHAR
OSMAN’IN
ASİSTANI
OLMAK
Dr. FARUK
BAYÜLKEM
1912
2009
F u lya K ar d e ş
Şahap E r ko ç
D
r. Faruk Bayülkem7 Eylül 1912’de İstanbul’da
dünyaya geldi. Babası Opr. Dr. Hasan Necip Bey,
Annesi Hayriye Hanımefendidir. Ankara Erkek
Lisesi’ni bitirdi. 1932’de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi’ne giren Faruk Bayülkem 1938-1939 öğretimyılı
sonunda sınıfının en başarılı öğrencisi olarakmezun oldu.
Bu başarısı dolayısıyla Sağlık Bakanlığı kendisini
dört yıllık mecburi hizmete göndermek yerine, bü-
yük hoca
Mazhar Osman’ın asistanı olarak Bakırköy
Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne
atayarak
mükafatlandırıldı. 1939’da İstanbul Üniversitesi
Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Mazhar
Osman’ın asistanı olarak Hastane’ye tayin edilme-
siyle, sınıf arkadaşlarından dört yıl once ruh ve sinir
hastalıkları dalında uzman oldu.
1942’de ruh ve sinir hastalıkları dalında uzman
olduktan sonra klinik şefi ve başhekim yardımcılığı
görevlerini yerine getirdi. 1955’te Viyana ve Zurih’te
üniversite kliniklerinde araştırma ve çalışmalar yaptı.
Ülkesine çok sayıda değerli psikiyatr ve nörologlar
kazandırdı ve Dünya Sağlık Örgütü’nün/WHO top-
lantılarında ülkemizi temsil etti. Vietnam’da ruh sağ-
lığı hizmetlerinin reorganizasyonu için Dünya Sağlık
Örgütü tarafından resmen danışmanlık görevi teklif
edildi. Sağlık Bakanlığı’nın muvafakatına rağmen
başhekimlik görevini ön planda tutarak bu onurlu
öneri için özür diledi.
“En kıymetli hazinemiz aklımızdır”
1960 yılında başladığı başhekimlik görevi süresince dö-
neminde “En kıymetli hazinemiz aklımızdır”, “Tımarha-
ne değil akıl hastanesi”, “Deli değil ruh hastası” deyim-
lerini slogan haline getirdi. Basının da desteğiyle halkın
bu konudaki yanlış düşünceleri ve çekimser davranışları
kırılmaya çalışıldı. Hastanede hastalar ve hizmetler için
yesilay.org.tr
34
YESiLAY
Mart
2014
DOSYA
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,...80
Powered by FlippingBook