Yeşilay Dergisi-Mart 2014-Yeşilay Haftası Özel Sayı - page 27

dır. Bu da çok önemli modern bir uygulamadır.
Modernlik görünümü verdiği iddia edilen alkolün halkı-
mızda oluşturulmak istenen masumiyet algısı kırılmış-
tır diye düşünüyorum. Alkol bir masumiyet aracı veya
modernlik göstergesi değildir. Böyle sunmak isteseler
dahi alkolün ne kadar tehlikeli ve ne kadar zararlı bir şey
olduğu artık bilimsel olarak ispatlanmış durumdadır.
Bir manada şöyle düşünebiliriz: Ne kadar alkol varsa
o kadar cinayet vardır, ne kadar alkol varsa o kadar
hırsızlık vardır, ne kadar alkol varsa o kadar gasp vardır,
yaralama vardır, dolandırıcılık vardır, o kadar yan kesi-
cilik vardır, o kadar aile içi şiddet vardır, o kadar çocuğa
şiddet vardır, o kadar çocuk istismarları vardır. Açık
olarak söylemek gerekirse bütün suçların tümünü alkol
tetiklemektedir. Alkol bütün suçlarla iç içedir diyebiliriz.
Dolayısıyla alkolün bir suç makinesi olduğunu bütün
toplum zaten fark etmek durumundadır.
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Mart ayında 94. yaşına girmiş
olacak. Ulusal ve uluslararası açılım sağlayan, önleyici
ve koruyucu bir hizmet üretmeye çalışan bu köklü ku-
ruluşumuzun büyük destekçilerinden biri olarak sizler
neler söylemek istersiniz?
Yeşilay veKızılayCumhuriyetimizden önce kurulmuş iki
mutena, iki önemli kurumumuzdur. Bu iki gözbebeğimi-
zi Cumhuriyet kurulduktan sonraGazi MustafaKemal
Atatürk bizatihi desteklemiş ve ülkemizin gençlerini hem
Yeşilay hemKızılay’a üye olmak konusunda teşvik edici
olmuştur. DolayısıylaCumhuriyetimizden daha yaşlı olan
bu kurumların ülkemiz gençliğine çok önemli katkıları
olmuştur. Ben bumeyandaYeşilay’ımızın kurucularını
rahmetle anıyorum. Ondan sonra gelip bu zamana kadar
görev yapan tümbaşkan, yönetici, üye veya gönüllüleri-
nin hepsinden ahirete intikal edenlereAllah’tan rahmet,
yaşayanlara sağlıklı uzun ömürler diliyorum.
Gelinen son noktada bugünYeşilay önemli birmisyonla
tümdünya ülkelerine örnek olarak, dünya ülkelerinde
bağımlılıklamücadele bayrağını taşıyacak birmisyona
haiz bir kurumolarak göğsümüzü kabartmaktadır. Birçok
ülkeye de örnek olacak çalışmalar yapmaktadır. Burada
tabii ki hükümetimizin de bu konudaYeşilay’a olan deste-
ğini, bizatihi Başbakanımızın büyük desteğini vurgulamak
gerekiyor. Bunun bir nişanesi olarakSepetçiler Kasrı’nın
özellikleYeşilay’ın kullanımına hizmetine sunulması
Yeşilay’a ne derece değer verildiğini göstermektedir.
Yeşilay’dan beklenen tek şey ülkemizin tümçocuklarına,
hatta bütün dünya çocuklarına yol gösterici olmasıdır. Ba-
ğımlılıklamücadelede (alkol, uçucumadde, uyuşturucu
madde, tütün her türlü nargile, internet bağımlılığı, sanal
bağımlılık) bayraktarlık yapmasıdır. Bunların hepsiyle
mücadeleyemuhtaç olan tümçocuklara destek vermek
zorundadır. Bununla ilgili yükümlülüğü de bulunmaktadır.
Ben bugünkü yöneticilerimizin, başta SayınBaşkanımız
İhsanKaraman olmak üzere bu sorumluluğun idraki içeri-
sinde çalıştıklarını ve çok başarılı çalışmalar yürüttüklerini
görmekteyim. Bundan da büyük birmutluluk duymak-
tayım. Bir Yeşilay gönüllüsü olarak, Yeşilay üyesi olarak
kurumumuzu nice yüzyıllara taşıyacak büyük bir vizyon
içerisinde, başarıdan başarıya koşmasını temenni ederek,
bağımlılıklamücadeleye katkı veren herkese başarılar
diler, saygılar sunarım.
yesilay.org.tr
YESiLAY
Mart
2014
25
Prof.Dr.CevdetErdölYeşilayYönetimKurulu
vepersonelleriylebirlikte
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...80
Powered by FlippingBook