Yeşilay Dergisi-Mart 2014-Yeşilay Haftası Özel Sayı - page 33

bulunmaktan duyacakları haz onlar için en büyük
kazanç ve mükâfat olacaktır. Bu duygularla hareket
eden bir grup idealist insanın özverili çalışmaları dik-
katleri üzerine çeker.
Bağımsız bir geleceğin inşası iyi yetiştirilmiş
bir çocuklukla mümkündür.
İlk sayısı “Öğrenci ve Çocuk Gazetesi” olarak
çıkmaya başlayan Mavi Kırlangıç, gazete ebatlarında
ve haftalık olarak, daha sonra aylık dergi olarak
yayımlanır. Çocuk dergiciliğinin önemli neşriyatların-
dan olan Mavi Kırlangıç’ın ilk sayısı 1969 yılının Ocak
ayında “Öğrenci ve Çocuk Gazetesi” olarak çıkmaya
başlar. Bağımsız bir geleceğin inşasının ancak iyi ye-
tiştirilmiş bir çocuklukla mümkün olacağının şuurunda
olan bir grup idealist insanın gayretleri ile büyük bir
heyecanla dergi yayın hayatına atılır. 1970-80 yılları
arasında ise aylık dergi olarak yayımlanır. Dergi Türkiye
Yeşilay Cemiyeti tarafından çıkarılır. Yeşilay Cemiyeti
adına imtiyaz sahibi derginin yayına başladığı dönemin
Genel Başkanı Av. Kemalettin Nomer, Genel Yayın Mü-
şaviri Av. Hasan Korkmazcan’dır. Künyedeki bu isim-
lerin her biri özel bir değerlendirmeye tabi tutulması
gereken müstesna isimlerdir. 29 Aralık 1969- 27 Mart
2004 tarihleri arasında Cemiyetin Genel Başkanlığını
yapan Selahaddin Kaptanağası derginin de imtiyaz
sahibi olur. Derginin Yazı İşleri Müdürlüğünü Mahmut
Kademoğlu, Selahaddin Kaptanağası, Rahim Er gibi
isimler yapar. Toplam 180 sayı ve 12 ciltten oluşan der-
gi, Güneş, Toker, Fatih, Ahmet Sait ve Otağ matbaaları
tarafından basılır. Derginin kapak
resimleri ise Güneş, San
Ofset ve Ekspres matbaa-
larında yayıma hazırlanır.
Dergi piyasada satılma-
masına rağmen büyük
rağbet görür.
Mavi Kırlangıç dergisinin
yalnız aboneleriyle çalı-
şıp, piyasada satılmayan
bir dergi olmasına rağ-
men büyük rağbet görür.
Derginin döneminin önemli
çocuk yayınlarından biri
olmasında danışma ve yazı
kurulunun payı büyüktür.
Danışma kurulu üyeleri arasına Nihad Sami Banarlı,
Faruk Kadri Timurtaş, Ahmet Kabaklı, Amiran Kutkan,
Ergin Nomer, Nermin Pekin, Bedri Alogan, Seyfettin
Harmandal, Ali Yalkın gibi isimler yer alır. Yazı kurulunu
ise Ilgar Alptekin, Necip Alpan, Veli Sezai Balcı, Tarık
Buğra, Orhan Ersek, Sadettin Eryılmaz, Ahmet Suphi
Furat, Aydın Harmandal, Nural Koçak, Refik Özdek,
Selahattin Parlatır, Armağan Tekin, Nurcan Toker,
Ömer Faruk Çayan, Duran Kömürcü, Kamil Altunbaş,
Hasan Korkmazcan, Sevgi Erdem, Selahattin Kapta-
nağası, R. Tekin Uğurel gibi isimler oluşturur. Ayrıca
Gürbüz Azak, İlhan Bilge ve Ali Galip resimleriyle, Salih
Memecan, Ali Galip ve Vehip Sinan karikatürlerle, Hi-
dayet Birgül, Aydın Ünsal ve Selma Gürsel gibi isimler
de fotoğraflarıyla destek olurlar. Derginin yayımlan-
dığı on iki yıl boyunca yukarıdaki birbirinden kıymetli
isimlere ilaveler olur.
Derginin ilk sayısı 80.383 adet, ikinci sayısı 84.240
adet basılır.
Derginin daha çok öğrenciye ulaşma-
sı için kampanyalar düzenlenir.
10 şubat 1969’da
Yeşilay’ın ilk çocuk yayını olanMavi Kırlangıç güzel
ahlakı ve kötü alışkanlıkların zararlarını anlatan bir kimliğe
sahiptir.
65.Sayı Mavi Kırlangıç
Arka Kapağı
65.Sayı-Okul ve
Öğrenci Şiirleri
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,...80
Powered by FlippingBook