Yeşilay Dergisi-Mart 2014-Yeşilay Haftası Özel Sayı - page 43

ler, topluma yararlı bir ilim(eser) bırakanlar ve kendisine
hayır dua eden hayırlı çocuk bırakanlar.” diyerek insan
olabilmenin yolunu çok net göstermiştir. Bumesajları
doğruca anlayıp uygulayan insanların, -geçmişte ve gü-
nümüzde- bolca yaşadığı topraklarda yaşıyoruz.
Bağımlılık olgusu; bir insanın kendini insanlığa
vakfetmesinin tam tersi bir durumdur.
Uyuşturucu kullanan, bağımlı olan insanların hayat-
larına yıllardır şahitlik etmekteyim. Bu şahitlik bile
bir başına çok yorucu, üzücü, hayal kırıklarıyla dolu.
Bizim yaşadığımızdan öte bir anne, baba, sevgili, eş,
evlat, uyuşturucu bağımlısı yakınlarının girdap gibi
hayatlarının içerisinde sağa-sola, döne-savrula mah-
volmaktadırlar. Uyuşturucu; parası olanın parasını,
parası olmayanın bizzat kendisini bu yıkıcı döngünün
içerisine alarak, insanları, insanlıklarından uzaklaştı-
rıp, kendisine ve başka insanlara faydasız birer insan
haline getirmektedir.
Bağımlılık olgusu; bir insanın kendini, insana-insanlı-
ğa vakfetmesinin tam tersi bir durumdur. Ancak çok
benzeyen özellikleri de şudur ki, parası olan parasını,
parası olmayan kendisini her iki tarafta da kullanışlı
hale getirebilir. Mesele; paralı ya da parasız olan bir
insanın, hangi tarafta yer alacağına karar vermesidir.
Bir vakıf ya da dernek çatısı altında bulunmanın doğ-
rudan kötü alışkanlıklardan, özellikle uyuşturucudan
insanları koruma özelliği vardır. Çünkü iyilik peşinde
meşgul olanın malayani işlerden uzak kalması bu işin
doğasında vardır.
En etkin yöntem: Meşguliyet tedavisi
Uyuşturucu bağımlılarının tedavi sürecinde en etkin
tedavi yöntemlerinden birisi, “meşguliyet tedavi-
sidir”. Vücudun uyuşturucudan detoks edildikten
sonra, yeniden uyuşturucuya dönmemesinin yolu,
aklını iyi şeylerle meşgul etmesiyle mümkündür.
Dolayısıyla iyileşmekte olan bağımlıların bir vakıf ya
da dernek bünyesinde kendine yer edinerek, gönüllü
olarak görev almaları, tekrarlayacak uyuşturucu kul-
lanımlarının önüne geçecek en etkili yöntemdir. Hem
böylece bu ortamda, uyuşturucu kullanım sürecinde
bencilliğin her versiyonunu yaşayan madde bağımlısı,
başka hayatlarda var olmayı, empatiyi ve karşılıksız
sevgiyi görerek, gerçek sevgiyi yeniden hatırlamış
olur. Dolayısıyla başka hayatlar uyuşturucu bağımlısı
olmasın diye çabalayan Yeşilay ve benzeri oluşumlar
aynı zamanda uyuşturucu bağımlısı olmuş insanların
bizzat rehabilite edileceği yerlerdir.
Bir vakıf ya da derneğin en büyük özelliğini Yeşi-
lay yıllardır bu topluma yaşatıyor.
Yeşilay, 1920 yılında, insanlarımızın aklını başka insanlara,
alkol aracılığı ile satılığa çıkardığı günlerde çıktı ortaya.
İşgal kuvvetlerinin, emperyalist düşünceyle ülkemize
bolca alkol getirdikleri o günlerde, Yeşilay o günün ba-
ğımlılık sorunuylamücadele ederken, aynı zamanda, o
yıllardan bugüne uzanacak olan, bağımlılıklarlamücade-
le alanında, geleceğimize yatırımyapmıştı. Bir vakıf ya da
derneğin en büyük özelliğini Yeşilay yıllardır bu topluma
yaşatıyor. Sadece bugünle değil, geleceğimizi inşa et-
menin derdiyle dertleniyor. İyi ki de dertleniyor…
Yeşilay öncelikle önleme, bağımlı hayata sahip insanla-
rın sayısının artmaması için çalışıyor. Yeşilay’ın misyonu
büyük. Bu uğurda mücadele eden köklü ve örnek
bir sivil toplum kuruluşu, insan onuru ve saygınlığının
korunması en büyük amacı, birçok gencimizin hayatına
doğru ve gerçek bilgilerle sağlıklı ve kalıcı dokunuşlar
yapıyor. Gönlünü bu ülke insanı için gönülden vakfetmiş
insanların gönül birliği yaptığı Yeşilay çok çalışıyor ama
şu gerçeği de vurgulamak boynumuzun borcu; daha
yapılacak çok iş var…
Vakfın en hayırlısı da insanların en çok duyduk-
ları ihtiyacı karşılayandır
Bağımlılık menfaatçileri hiç boş durmuyor. Hedeflerine
aldıkları çocuklarımızı kandırmak için birebir ilgilen-
me yöntemiyle hareket ediyorlar ve maalesef bunu
başardıkları birçok genç hayatı kandırmış durumdalar.
Onları oradan geri çıkarmak, hedefte olan diğer genç-
lerin kötü alışkanlıklara adım atmaması için aralıksız
mücadeleye devam etmekten başka çaremiz yok.
Yeşilay’ı ve benzer dernek ve vakıfları çok güzel
tanımlayan, Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)
Hadisi Şerifi ile bitirelim: “İnsanların en hayırlısı insan-
lara faydalı olandır. Malın en hayırlısı Allah yolunda
harcanandır. Vakfın en hayırlısı da insanların en
çok duydukları ihtiyacı karşılayandır.” Günümüzde,
bağımlılık çaresizliği karşısında Yeşilay ve gönüllüleri
başka hayatların çaresi,
insanların en çok duydukları
ihtiyacı karşılayan, en hayırlı çalışmaların öncüsüdür.
Nice yıllara Yeşilay…
Uyuşturucu ile mücadelede; kalbi PAMUK olanın, aklı
AYNA olur!
Bir başka hayata yardım etme düşüncesiyle her anı
dolu olan bir insanın kötülük yapmaya fırsatı olmaz.
yesilay.org.tr
YESiLAY
Mart
2014
41
1...,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,...80
Powered by FlippingBook