Yeşilay Dergisi-Mart 2014-Yeşilay Haftası Özel Sayı - page 40

mizin teminatı olarak görüyoruz ve böyle bir geleneğe
sahibiz. Zaten ulu önder Atatürk de ülkemizi gençliğe
emanet etmemiş midir? Dolayısıyla gençlerimizin kötü
alışkanlıkların pençesine düşmesine izin vermemiz
mümkün olamaz. Biz gençlerimizin bilim, eğitim, sanat,
müzik, spor vb. alanlardaki başarılarıyla gurur duya-
cakken onların sigara, alkol ve uyuşturucu gibi bağımlı-
lıklarla hayatlarını heba etmelerini kabul edemeyiz.
"Bağımlılıkla mücadele anayasal bir sorumlulu-
ğumuzdur"
Bugün, Türkiye’nin en büyük gücü nitelikli genç nüfu-
sudur. Özellikle Avrupa’nın yaşlanan nüfusunu dikkate
alırsak, Türkiye’nin üyeliğinin AB’ye sunacağı katkılar-
da en büyük pay genç nüfusumuza ait olacaktır. Bu
nedenlerle hükümetimiz bir yandan söz konusu kötü
alışkanlıkların yaygınlık kazanmasına karşı mücadele
ederken, diğer taraftan da bağımlı kardeşlerimizin
bağımlılıklarından kurtulmalarını sağlayacak gerekli
adımları atmaya çalışıyor. Örneğin 4207 sayılı yasa ile
sigara içilemeyecek alanları yeniden düzenleyerek, Alo
171 Sigarayı Bıraktırma Hattımızı halkımızın hizmeti-
ne sokarak ve bağımlılıkların önüne geçmeye hizmet
eden kamu spotlarımızı hazırlayarak halkımızı bilinç-
lendirme noktasında önemli adımlar attık. Yine bizim
iktidar dönemimizde hizmete sokulan AMATEM Tedavi
Merkezlerinin sayısı da bizim bu konudaki tutumumu-
zun özeti niteliğindedir. Ayrıca emniyet teşkilatımızın
uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadelesini de bu noktada
takdir etmeden geçemeyeceğim. Elbette söz konusu
bağımlılık yapan maddelerle mücadele bizim gele-
ceğimiz için bir mücadele olduğu kadar, anayasal da
bir sorumluluğumuzdur. NitekimAnayasamızın 58.
maddesinde “Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden,
uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve ben-
zeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için
gerekli tedbirleri alır” hükmü yer almaktadır.
Bakanlığınıza ait bir kurum olan Ulusal Ajans’ın genç-
ler için uygulamış olduğu projeler var. Bu uygulama
hakkında biraz bilgi alabilir miyiz?
Ulusal Ajans’ın yürütmekte olduğu programlarla tüm
vatandaşlarımıza fırsatlar sunmakla birlikte, genç-
ler elbette öncelikli hedeftir. Gençler Ulusal Ajans’ın
yürüttüğü Erasmus + programından çeşitli projeler ile
faydalanabilirler.
Gençlik Değişimleri ile herhangi bir tüzel kişiliğe ihtiyaç
duymadan 13-30 yaş arasındaki genç arkadaşlar farklı
ülkelerden gençlerle Türkiye’de veya programın izin
verdiği diğer ülkelerde projeler gerçekleştirebilir,
Avrupa Gönüllü Hizmeti ile de 18-30 yaş arasındaki
genç arkadaşlarımız 2 hafta ile 1 yıl arasında bir süre
yine programın izin verdiği ülkelerde gönüllü hizmette
bulunabilirler.
Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği ile gençlik alanında
çalışan kişilere herhangi bir yaş kısıtlaması olmaksızın
farklı ülkelere tecrübelerini arttırmak için hareketlilik
imkanı sağlıyoruz,
Yapılandırılmış Diyalog Projeleri ile de; gençler ister
ulusal seviyede isterlerse de uluslararası seviyede
gerçekleştirecekleri faaliyetler ile karar alıcılar ile diya-
log kanallarını kurmak ve güçlendirmek için çalışmalar
yapabilirler.
Elbette bunlar, gençlerimizin Erasmus ile faydalana-
bilecekleri programlardan sadece bir bölümü. Genç-
lerimiz, zaten “öğrenci” olarak da eğitim dünyasına
Erasmus aracılığı ile sunulan Leonardo da Vinci ve
Comenius gibi diğer programlardan faydalanabilme
imkânına sahipler. Bahsedilen tüm bu faaliyetler için
Türkiye Ulusal Ajansı hibe veriyor. Bugüne kadar
verilen 630 milyon Euro hibeden faydalanan 370.000
vatandaşımız, yurtdışındaki imkânlardan yararlandı. Bu
fırsatlardan faydalanmak için gençlerimizin dikkatli bir
şekilde Türkiye Ulusal Ajansı’nın web sayfasını (www.
ua.gov.tr) incelemeleri ve sitede verilen yol gösterici
açıklamalar ile proje fikirlerini başvuru formatına dö-
nüştürmeleri gerekiyor.
Sayın Başbakanımızın fikir olarak başlatmış olduğu
hükümetimizin de destek verdiği sigara ve alkol kulla-
nımı ile ilgili ülkemizde ciddi düzenlemeler yapıldı. Tabi
özellikle alkol yasası düzenlemesini bir yasak olarak
algılayan ve algılatan kitle de mevcut. Sayın Bakanım,
siz daha önce iki dönemAvrupa Konseyi Parlamenter
Meclis Başkanlığı da yaptınız. Gerek o göreviniz es-
nasında, gerekse de yeni göreviniz açısından zamanı-
nızın birçoğunu yurt dışında geçirdiniz. Biz biliyoruz ki
Avrupa’nın birçok ülkesinde benzer uygulamalar yapı-
lıyor. Bu konularla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz?
Hepimizin bildiği gibi sigara ve aşırı alkol tüketimi, erken
ölüm ve pek çok hastalıkla bağlantılı olmasının yanı
sıra, toplumsal olarak da oldukça yüksek sayılabilecek
bir maliyet getiriyor. Bu nedenle, gerek dünya gerek
AB ölçeğinde kişileri alkolün ve sigaranın zararlarından
AB kamu sağlığının korunması açısından al-
kol ve sigara düzenlemelerine büyük önem veriyor.
yesilay.org.tr
38
YESiLAY
Mart
2014
DOSYA
1...,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,...80
Powered by FlippingBook