Yeşilay Dergisi-Mart 2014-Yeşilay Haftası Özel Sayı - page 30

değil. Bu bağımlılığın sağlık, sosyal ve bunun gibi
birçok yönden topluma zararlı olduğunu anlatıyor-
duk bu şekilde düşünenlere. Biz yetmezsek bunu
tıp uzmanları anlatıyordu. Netice itibariyle alkolün
zararlarını herkes kabul etti ki, Yeşilay olarak bugüne
kadar vardık.
Siz hukukçusunuz aynı zamanda. O yıllarda alkol tü-
ketimi ve satışına karşı bir yasal düzenleme ihtiyacı
doğdu mu? Yeşilay bu konuda bir çalışma yaptı mı?
Hayır, öyle bir şey düşünmedik. O an böyle bir
duruma ihtiyaç duymadık. Zaten alkol satışları o
yıllarda Bakanlık altındaydı. Bizler sadece bilinç-
lendirme amacındaydık. Diğer taraftan yaptığımız
çalışmalarda bizler yasal işlemlerde hiçbir güçlükle
karşılaşmadık. Daima sempatiyle karşılandık. Yani
çalışmalarımızı engelleyecek veya hoş görmeyecek
bir davranışı hiç hatırlamıyorum. Bir de şu durumla
karşılaşıyorduk: Bir kişi Yeşilay’a destek vermek isti-
yor ama ayda yılda bir, sosyal içici olarak adlandır-
dığımız şekilde bir toplantı veya yemekte bir bardak
alkol alıyorum, Yeşilay’a üye olamaz mıyım diyordu.
Biz bunu Genel Kurul’da konuştuk. Ben şöyle bir fikir
attım ortaya: Yine hiç alkol ve madde kullanmayan
biri olsun bizim üye yapacağımız kişi ama bu şekilde
sosyal içici olanlar için de
Yeşil Nokta
grubu kuralım.
Onları da Yeşilay’dan uzaklaştırmayalım dedim. Çok
konuşuldu ama kabul edilmedi. Tüzüğümüzde yer
alan ifade aynen geçerli kaldı.
1962 yılında Genel Başkanlığa geçtiniz. Yeşilay’ın
çalışmalarında aktif olarak yer almanız Başkanlı-
ğınızda da sizlere daha iyi sonuçlar elde etmenizi
sağlamıştır muhakkak…
Ben evvela Gençlik Şubesi Başkanlığı yaptım. Tabi
bu şubenin ilk adımları 1930 yılında İçki Aleyhtarı
Gençler Cemiyeti olarak atılmıştı. Sonrasında Genel
Merkez’e bağlı Gençlik Kolları Şubesi oldu. Genç-
lik Kolları Başkanlığı sonrası Yeşilay Cemiyeti’nin
ikinci başkanlığını yaptım. İlk köy şubesini, Yeşilay
Osmancık Şubesi’ni kurdum. Ağustos 1961 yılında
Genel Başkanlık görevine geldim. Vecihi Divitçi’den
sonra. Aralık 1961’e kadar da başkanlığı sürdürdüm.
Yeşilay’ın içinden gelen biri olarak çalışmaları elbette
daha yakından takip etme ve çalışma aşamaları-
nı daha iyi kontrol etme avantajım oldu. Başkanlık
dönemimin kısa olmasının sebebi ise mesleğime
başlamamdan kaynaklıydı. Zaten üniversite bitti-
ğinde de Yeşilay’da kalmaya devam etmiştim. 1961
yılında arkadaşlardan müsaade isteyip mesleğimi
icra etmeye başladım.
Toplantılar, çay partileri öğrencileri bir araya getirip
Yeşilay’la tanıştırmak adına bizler için bir fırsattı.
yesilay.org.tr
28
YESiLAY
Mart
2014
DOSYA
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,...80
Powered by FlippingBook