Web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz.
Detaylı Bilgi

Yeşilay Tezini Destekliyor

Yeşilay, üniversitelerde, enstitülerde ve araştırma merkezlerinde tütün-sigara, alkol, uyuşturucu madde, teknoloji, kumar ve diğer bağımlılık türleri ile ilgili tez çalışması yapacak ve Yeşilay’ın bağımlılık çalışma alanlarına katkıda bulunacak yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık öğrencilerine burs desteği sağlıyor.

Yeşilay, bağımlılıklarla mücadelede ulusal ve uluslararası düzeyde yürütülecek çalışmalara kaynak teşkil edebilecek, bağımlılık alanyazınını geliştirebilecek, politika ve eylem planlarının oluşturulmasına katkıda bulunabilecek bilimsel araştırmaların artmasına ve genç araştırmacıların yetişmesine katkıda bulunmayı hedefliyor. Buradan hareketle yola çıkan Yeşilay, bağımlılıkla mücadelede ulusal ve uluslararası düzeyde kaynak oluşturabilecek, sağlık bilimlerinden sosyal bilimlere kadar birçok alanda hazırlanacak nitel ve nicel araştırmaların desteklenmesi için 2014 yılından bu yana Lisansüstü Tez Araştırma Bursu Destek Programı ile bağımlılıklar alanında yapılacak tez çalışmalarına destek veriyor. Yüksek Lisans öğrencilerine 12 ay süreyle 2.500 TL, Doktora ve Tıpta Uzmanlık öğrencilerine 18 ay süreyle 3.750 TL burs desteği verilecek burs programı için başvuru tarihi: 1-31 Mart 2024

Yeşilay Lisansüstü Burs Programı kapsamında aşağıda yer alan çalışma alanlarına yönelik tez çalışmaları değerlendirmeye alınacaktır.

 1. Tütün Kullanımı ve Bağımlılığı
 2. Uyuşturucu Madde Kullanımı ve Bağımlılığı
 3. Alkol Kullanımı ve Bağımlılığı
 4. Teknoloji Kullanımı ve Bağımlılığı
 5. Kumar ve diğer davranışsal bağımlılık türleri
Devamı

Burs Rehberi

PDF File

Yeşilay, üniversitelerde, enstitülerde ve araştırma merkezlerinde tütün-sigara, alkol, uyuşturucu madde, teknoloji, kumar ve diğer bağımlılık türleri ile ilgili tez çalışması yapacak ve Yeşilay’ın bağımlılık çalışma alanlarına katkıda bulunacak yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık öğrencilerine burs desteği sağlıyor.


Geçmiş Burs Dönemleri

2023 yılının ilk döneminde 4 yüksek lisans, 6 doktora/tıpta uzmanlık olmak üzere toplamda 10 kişiye burs verilmiştir.
Aynı yılın ikinci dönemi için Ekim ayında burs çağrısının açılması planlanmaktadır.
2023 yılında burs almaya hak kazanan çalışmaların başlıkları:

 1. "Alkol Ve Madde Kullanım Bozukluğunda Bilişsel İşlev Değerlendirmesi: Kısa Yürütücü İşlev Değerlendirme Aracı’nın Türkçe Standardizasyon Çalışması"
 2. "5f-Adb Ve Metamfetamin Psikoaktif Maddelerinin İnsan Kalp Hücre Hattı Üzerindeki Toksik Etkilerinin Araştırılması"
 3. "Madde Kullanma Eğilimi Olan Bireylerin Kişilik Tiplerine Göre Serbest Zamanda Sıkılma Algısı Ve Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi"
 4. "Ergenlerde Problemli İnternet Kullanımına Özgü Hemşirelik Uygulama Modelinin Geliştirilmesi"
 5. "Depremzede Lise Öğrencilerinde Algılanan Sosyal Desteğin Sigara Kullanımı Ve Uyku Kalitesine Etkisi"
 6. "Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Kullanıcılarında Travmatik Yaşantılar İle Dissosiyatif Reaksiyonlar, Duygu Düzenleme Güçlükleri Ve Bilişsel Esneklik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi"
 7. "Kokain Bağımlılığında Serebellum’un Gri Ve Beyaz Cevher Morfolojisi: Voksel Tabanlı Morfometri Ve Difüzyon Tensör Görüntülemeyi Birleştiren Bir Çalışma"
 8. "Madde Kullanım Bozukluğu Olan Bireyin Yakınlarının Damgalayıcı Tutumları, Bireyin Damgalanma Durumu Ve Öz-Anlayışı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi"
 9. "Alkol Ve Madde Bağımlısı Bireylerde Damgalamanın Yaşam Kalitesi, Değişime Hazır Olma Ve Tedavi İsteği İle İlgili İlişkisi"
 10. "Çocuk Ve Ergen Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Ergenlerin İnternet Oyun Oynama Bozukluğu Ve Sosyal Medya Bağımlılık Oranları Ve Bunlarla İlişkili Faktörler"

Yeşilay Lisansüstü Burs Programı kapsamında, bugüne kadar 15 tıpta uzmanlık, 54 yüksek lisans ve 32 doktora öğrencisine burs desteği sağlanmıştır.

TAMAMINI GÖRÜNTÜLE +

2022 yılının ilk döneminde ikisi yüksek lisans dördü doktora/tıpta uzmanlık olmak üzere toplamda 6 kişiye burs verilmiştir.
Aynı yılın ikinci dönemi için Ekim ayında burs çağrısının açılması planlanmaktadır.
2022 yılında burs almaya hak kazanan çalışmaların başlıkları:

 1. Kumar Oynama Bozukluğu Hastalarında, İçselleştirilmiş Damgalanma, Algılanan Sosyal Destek, Depresyon ve Anksiyete Düzeylerinin Tedavi Motivasyonu Üzerine Etkisinin İncelenmesi
 2. Üniversite öğrencilerinin Kumara İlişkin Tutumlarının Gizil Sınıf Analizi ve Odak Grup Yöntemi ile İncelenmesi
 3. Kannabinoid Kullanımı Olan Ergenlerde Psikiyatrik Belirtilerin Nörobilişsel Bozulma ile İlişkisi
 4. Lise Öğrencilerinin Dijital Oyun Bağımlılığı ile Psikolojik İhtiyaçları ve Beş Faktör Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
 5. Yeme Davranışları, Beden Memnuniyeti, İnternet Bağımlılığı ve Dürtüsellik ve Arasındaki İlişkiler: Farklı Yapısal Modellerin Denenmesi Üzerine Bir Araştırma
 6. Kadın Madde Bağımlılığında Aile Yapısı ve İlişkilerinin Rolü üzerine Sosyolojik Bir Çalışma

Yeşilay Lisansüstü Burs Programı kapsamında, bugüne kadar 48 yüksek lisans ve 39 doktora öğrencisine burs desteği sağlanmıştır.

TAMAMINI GÖRÜNTÜLE +

2021 yılının ilk döneminde biri yüksek lisans altısı doktora/tıpta uzmanlık olmak üzere toplamda 7 kişiye burs verilmiştir.
Aynı yılın ikinci döneminde ise dokuzu yüksek lisans dördü doktora/tıpta uzmanlık olmak üzere toplamda 13 kişiye burs desteğinde bulunulmuştur.
Burs almaya hak kazanan çalışmaların başlıkları:

 1. Üniversite Öğrencilerinde Motivasyonel Görüşme Girişiminin, Öz Etkililik Yeterlilik Düzeyi ve Sigara Bırakma Kararına Etkisi
 2. Kumar Oynayan Bireylerde Alkol Kullanım Düzeylerinin, Kazanca Yakın Kayıp ve Kumar Aşerme ile Kumar Oynama Bozukluğu Arasındaki İlişkide Aracılık Rolü
 3. Samsun İli Dolmuş ve Minibüs Şoförlerinde Covıd-19 Korkusunun Sigara Bırakma Başarısı Öngörüsüne Etkisinin Değerlendirilmesi
 4. Pozitif Psikoloji ve Pozitif Psikoterapi Yönelimli Grupla Psikolojik Danışma Programının Bireylerin İnternet Bağımlılığı, Duygusal Zeka Düzeylerine ve Mutluluğu Arttırma Stratejilerine Etkisinin İncelenmesi
 5. Adenozin Reseptörlerinin Kannabis (esrar) Bağımlılığı Üzerindeki Etkisi
 6. Dijital Teknolojilerin Doğru Kullanım Ölçeği Geliştirme Çalışması
 7. Ergenlerde Nomofobinin Yordanmasında Gelişmeleri Kaçırma Korkusu, Sosyal Medya Bağımlılığı ve Aleksitiminin Rolü
 8. Epizodik Gelecek Düşünme Egzersizleri: Tütün Kullanım Bozukluğunda Gecikme İndirimi Temelli Bir Yaklaşım
 9. Sigara İçen Genç Yetişkinlerde Modifiye Sigara Değerlendirme Anketinin Türkçe Versiyonunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
 10. Pandemi Döneminde Çocukların Ekran Bağımlılığı ile Sosyal Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
 11. Annelerle Yürütülen Grup Çalışmasının, Ergenlerin İnternette Oyun Oynama Sorunlarına, Öznel İyi Oluşlarına ve Anneleri İle İlişkilerine Etkisinin İncelenmesi
 12. İnternet Oyun Oynama Bozukluğu Olan Ergenlerin Aile Yapısı, Benlik Saygısı ve Duygusal özerklik Açısından İncelenmesi
 13. Madde Bağımlılığına Sosyolojik Bakış: Madde Bağımlılığı Tedavisi Görmüş Bireylerin ve Alanda Çalışan Uzmanların Deneyimleri
 14. 3-6 Yaş Dönemi Çocukların Ebeveynleri ile Olan İlişkilerinin Teknolojik Cihaz Kullanım Sürelerine Etkisinin İncelenmesi
 15. Uyuşturucu Suçunun Rasyonelliğinin Hane Ekonomisi Bazında Suça Karışmamışlarla Karşılaştırmalı Analizi- Adana İli Örneği
 16. Madde Bağımlılarında Yönetici/Yürütücü İşlevlerin Değerlendirilmesi
 17. Dijital Ebeveynlik Farkındalığı ve Ebeveyn Tutumlarının Çocuklarda Ekran Bağımlılığı ile İlişkisi
 18. Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Medya Bağımlılığı, Yürütücü İşlevler, Dürtüsellik Ve Kişilik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
 19. Ebeveynlerde Dijital Farkındalık ve Dijital Bağımlılık: Ebeveyn Tutumunun Aracı Rolü
 20. Aktif Hastalık ve Remisyon Dönemindeki Madde Kullanım Bozukluğu Olgularında Sosyal Anhedoni, Risk Alma, Karar Verme Becerilerinin Karşılaştırılması
TAMAMINI GÖRÜNTÜLE +

2020 yılında dokuzu yüksek lisans beşi doktora/tıpta uzmanlık olmak üzere toplamda 14 kişiye burs sağlanmıştır.
Burs almaya hak kazanan çalışmaların başlıkları:

 1. Pozitif Genç Gelişimi Eğitim Programının Ergenlerin Problemli Sosyal Medya Kullanımlarına ve Yaşam Becerilerine Etkisi
 2. Ergenlerde Çocukluk Çağı Travma Şiddetinin; İnternet Bağımlılığı, İnternet Oyun Oynama Bozukluğu ve Kumar Oynama Bozukluğu Üzerindeki Etkisi: Sıklığı, Şiddeti ve Dayanıklılığın Rolü
 3. E-Spor ve Sporda Dijital Oyun Bağımlılığı, Depresyon, Anksiyete ve Stresin İlişkisel Olarak İncelenmesi
 4. Bağımlılık İçerikli Afişlerin Farkındalık Etkisinin Eye-Tracking ile İncelenmesi: Yeşilay Örneği
 5. Madde Kullanımını Tetikleyen Faktörlerin Mekansal Analizi Yoluyla Atık Suda Tespit Edilen Uyuşturucunun Kaynak Tahmini
 6. Esrar Kullanım Bozukluğu Olan Hastalara Uygulanan Nörobilim Bilgisine Dayalı Psikoeğitimin Bilişsel İşlevler, Öz-Yeterlilik Ve Tedavi Motivasyonu Üzerine Etkisi
 7. İlkokul Öğrencilerinin Çocukluk Çağı Narsisizmi ve Yaşam Doyumlarının Dijital Oyun Bağımlılıklarını Yordama Gücünün İncelenmesi
 8. Üniversite Öğrencilerinde Görülen Kumar Bağımlılığının Bilişsel Duygu Düzenleme Stratejileri Açısından İncelenmesi
 9. Bağımlı Kadınların İyileşme Deneyimleri: Adsız Narkotik (NA) ve Adsız Alkolikler (AA) Örneği
 10. Dijital-Oyun Kullanıcısı Ergen Hastalarda Oyun Oynama Bilişlerinin, Motivasyonlarının ve Oyun Oynama Bozukluğu Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
 11. Halter ve Boks Sporcularının Egzersiz Bağımlılığı ve Egzersizde Davranışsal Düzenlemeleri ile Madde Bağımlılığı Farkındalıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
 12. Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyonel Faaliyetlere Katılım Engelleri ile Akıllı Telefon Bağımlılığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
 13. Hanehalkı Tütün-Alkol Tüketimi ve Gelir Eşitsizliği İlişkisi: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Bir Karşılaştırma
 14. Sosyal Medya Bağımlılığı ve Dindarlık Arasındaki İlişki
TAMAMINI GÖRÜNTÜLE +

2019 yılında altısı yüksek lisans yedisi doktora/tıpta uzmanlık olmak üzere toplamda 13 kişiye burs sağlanmıştır.
Burs almaya hak kazanan çalışmaların başlıkları:

 1. Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullandığı Tespit Edilen Kişilerin Mizaç-Karakter Özellikleri ve Bağlanma Stilleri Adana İli örneği
 2. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve İnternet Oyunu Oynama Bozukluğu Eşhastalanımı Olan Ergenlerde Yavaş Bilişsel Tempo(YBT) Belirtilerinin İncelenmesi
 3. Problematik çevrimiçi Porno Tüketimi
 4. Düz Paket Sigara Uygulamasının Üniversite Öğrencileri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
 5. Genç Yetişkinlikteki Bireylerde Olumsuz Çocukluk Deneyimleri ve Kumara İlişkin Bilişsel Yapıların Kumar Oynama Davranışı ve Nedenleri Üzerindeki Etkisi
 6. Tütün Bağımlılığı Örneğinde Halk Sağlığında Yapay Zeka Teknolojilerinin Kullanılması
 7. Ergenlerde Problemli Teknoloji Kullanımının Önlenmesinde Gruplarla Sosyal Hizmet Uygulaması: Bir Karma Yöntem Araştırması
 8. Ergenlerde Algılanan Sosyal Destek ve Stresin İnternet Bağımlılığı İle İlişkisi
 9. Maneviyat Temelli Bağımlılık Danışmanlığı: Alkol ve Madde Bağımlılığının Rehabilitasyon Sürecinde Bir Model Önerisi
 10. Yalnızlık ve Çocukluk Çağı Travmalarının Ergenlerde Sosyal Medya Bağımlılığı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
 11. İbn Kemal ve Ebussuud'un Afyonun Hükmüne Dair Fetvalarının Mukayesesi
 12. İnternet Bağımlılığında Dürtüsellik Ve Kaçınmanın Yordayıcı Rolünün Karma Yöntemle İncelenmesi
 13. Türkiye örnekleminde Davranışsal Bağımlılıkların ve Bağımlılıklar İçin Tanılar Ötesi Model Bileşenlerinin İncelenmesi
TAMAMINI GÖRÜNTÜLE +

2018 yılında yedisi yüksek lisans beşi doktora/tıpta uzmanlık olmak üzere toplamda 12 kişiye burs sağlanmıştır.
Burs almaya hak kazanan çalışmaların başlıkları:

 1. Psikolojik İyi Oluş ve Manevi Yönelimin Üniversite Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı Düzeyi üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
 2. Ortaöğretim Öğrencilerinde Dijital Oyun Bağımlılığı ve Şiddet Eğilimi İlişkisi
 3. Madde Kullanım Bozukluğu Olan Çocuk Ve Ergenlerle İnternet Oyunu Oynama Bozukluğu Olanların Erken Dönem Uyumsuz Şemaları İle İntihar Olasılıklarının Karşılaştırılması
 4. Problemli Çevrimiçi Oyun Oynama ile Fonksiyonel Olmayan Bilişler, Ebeveyn-Ergen İlişkisi Niteliği ve Oyun Oynama Motivasyonları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
 5. Okul Öncesi Çocuklarda Ebeveyn Çocuk İlişkisinin İnternet Kullanımı Üzerine Etkisi
 6. Ergenlerde İnternet Oyun Oynama Bozukluğunda Tedaviye Yanıtın Yordayıcıları
 7. Kadınlarda Madde Bağımlılığının Gelişmesinde İhmal ve İstismarın Etkisi
 8. Dumansız Hava Sahası Uygulamasının Kamuya Açık Mekanlara Katılım Pratikleri Üzerine Etkisi -Isparta Kafeler Caddeler Örneği-
 9. Madde Kullanım Bozukluğu Olan Erkek ve Kadın Ergenlerde Ebeveyn Tutumlarının ve Psikiyatrik Eş Tanıların Yataklı Tedaviyi Tamamlama Üzerine Olan Etkileri
 10. Problemli Akıllı Telefon Kullanımı Ve Öz Düzenleme Becerileri Arasındaki İlişkide Kendini Sabotaj Stratejilerinin Aracı Rolünün İncelenmesi
 11. Yeni Psikoaktif Maddelerin (NPS) Atık Sularda Geri Hesaplama Yöntemi ile Tüketiminin İzlenmesinde Yeni Yaklaşımlar
 12. Aydın İli Efeler İlçesi'ndeki Kadınlarda Tütün Kullanımı Sıklığı, Davranışı ve İlişkili Faktörler ile Toplumsal Cinsiyetin Rolü: Kantitatif ve Kalitatif Bir Çalışma
TAMAMINI GÖRÜNTÜLE +

2017 yılında üç doktora/tıpta uzmanlık öğrencisine burs sağlanmıştır.
Burs almaya hak kazanan çalışmaların başlıkları:

 1. Oyun Bağımlılığı Destek Eğitim Programının Ergenlerin Oyun Bağımlılığı ve Oyun Motivasyonu ile Duygusal ve Davranışsal Sorunlarına ve Annelerinin Düşüncelerine Etkisinin İncelenmesi
 2. Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Geliştirilen Kontrol Odağına Dayalı Sigara Kullanımını Önleme Programının Etkisinin İncelenmesi
 3. Psikiyatride Paradigma Değişimi: Depresyona Karşı Psikoterapiden Psikofarmakoterapiye Ve Yeni Bir Bağımlılık İhtimaline Doğru
TAMAMINI GÖRÜNTÜLE +

2016 yılında iki yüksek lisans öğrencisine burs sağlanmıştır.
Burs almaya hak kazanan çalışmaların başlıkları:

 1. Üniversite Öğrencilerinde Duygu Düzenleme, Baş Etme Stratejileri, Algılanan Sosyal Destek ve Alkol/Madde Bağımlılığı Arasındaki İlişki
 2. Sigara Bırakma Sonrasında Bireylerde ve Yaşamlarında Görülen Değişiklikler
TAMAMINI GÖRÜNTÜLE +

2015 yılında üçü yüksek lisans; biri doktora/tıpta uzmanlık olmak üzere toplamda 4 kişiye burs sağlanmıştır. Burs almaya hak kazanan çalışmaların başlıkları:

 1. Farelerde Nikotin Yoksunluğuna Bağlı Hipokampus'ta Gerçekleşen Nöronal Değişimlerin Altında Yatan Epigenetiksel Dinamiklerinin Akım Sitometrik Olarak İncelenmesi
 2. Elektronik Sigaranın Erkek Ratlar Üzerindeki Genotoksik Etkilerinin İncelenmesi
 3. İkinci Kez AMATEM'de Tedavi Gören Madde Bağımlılarının Madde Kullanımına İlişkin Yaşam Deneyimleri
 4. Benlik Saygısı ve Atılganlığı Geliştirmeye Dayalı Güçlendirme Programının Ergenlerde Öz-Yeterlik ve Madde Bağımlılığından Korunmada Öz Yeterlik Düzeyine Etkisi
TAMAMINI GÖRÜNTÜLE +

2014 yılının ilk döneminde ikisi yüksek lisans biri doktora/tıpta uzmanlık olmak üzere toplamda 3 kişiye burs verilmiştir.
Aynı yılın ikinci döneminde ise yedisi yüksek lisans üçü doktora/tıpta uzmanlık olmak üzere toplamda 10 kişiye burs desteğinde bulunulmuştur.
Burs almaya hak kazanan çalışmaların başlıkları:

 1. Uyuşturucu Madde Kullanmak Suretiyle Denetimli Serbestlik Tedbiri Alan Gençler Üzerine Sosyolojik Bir İnceleme (Tokat İl Merkezi Örneği)
 2. Sigara Bağımlılığı Bireylerde ERBB4 ve NRG3 Gen Polimorfizmlerinin Araştırılması
 3. Sentetik Kannabinoid Kullanıcı Profilinin Belirlenmesi
 4. Avrupa Birliği'nde Riskli Davranışlara Yönelik Gençlik Politikaları: Madde Kullanımı Örneği
 5. Farklı Liselere Devam Eden Ergenlerin Facebook Bağlanma Stratejileri ve Akademik Erteleme
 6. Üstün Zekalı ve Üstün Yetenekli Bireylerde Teknoloji Bağımlılığının Araştırılması
 7. Alkol Bağımlılığının İnsan Beyin Dokusundaki miR-124, 125b, 206 ve 339-5p Ekspresyonlarına Etkisi
 8. Eroin Bağımlısı Kişilerde Mikro RNA Ekspresyonlarının Bağımlılıkla İlişkisinin İncelenmesi
 9. İyileşmekte Olan Madde Bağımlılarında Çocukluk ve Ergenlik Çağı Travma Yaşantılarının Sorun Çözme
 10. Esrar Kullanımı Olan Bireylerin Nöropsikolojik İşlevlerinin Madde Kullanımı Olmayan Bireyler ile Karşılaştırılması
 11. Eşi Alkol Bağımlısı Olan ve Olmayan Kadınların Evlilik Uyumu: Eş Bağımlılık, Algılanan Güç, Öğrenilmiş Çaresizlik, Depresyon, Anksiyete ve Stres Açısından Bir İnceleme
 12. Sigara İçen Ve Sigara İçmeyen Bireylerin Psikolojik Dayanıklılık Ve Stresle Başa Çıkma Tutumları
 13. Sigara Bağımlılığında Rolü Olan Dopaminerjik /DRD2/4, DAT.MAO-A/B, COMT) ve Serotenerjik Sistem (HTT, COMT) Genlerinin DNA, RNA ile Epigenetik Düzeyinde Araştırılması
TAMAMINI GÖRÜNTÜLE +

Başvuru ve Burs Süreç Takibi

Yeşilay Lisansüstü Tez Araştırma Bursu Destek Programı başvurusunun ve burs süreç takibinin yapılacağı platformdur. Aşağıdaki butona tıkladıktan sonra portala üye olarak burs başvuru sürecini başlatabilirsiniz.

Başvuru ve Burs Süreç Takibi

Duyurular

Yeşilay Yüksek Lisans ve Doktora Burs Başvuru Sonuçları Açıklandı
26Şubat2024

Yeşilay Yüksek Lisans ve Doktora Burs Başvuru Sonuçları Açıklandı

Yeşilay'ın bağımlılıklar alanında çalışma yapacak yüksek lisans ve doktora öğrencileri için açmış olduğu burs başvurularının sonuçları açıklandı

Yeşilay Tezini Destekliyor
01Ekim2023

Yeşilay Tezini Destekliyor

Yeşilay, bağımlılık çalışma alanlarına katkıda bulunacak yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık öğrencilerine burs desteği sağlıyor

Tümünü Görüntüle

Sıkça Sorulan Sorular

Bursa nereden başvurabilirim?

Burs desteği ne kadar sürmektedir?

Burs desteğinin miktarı ne kadardır?

Burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanıyor?

Bursa kimler başvurabilir?

Tümünü
Görüntüle


Toplam Bursiyer Sayısı

32

Doktora

15

Tıpta Uzmanlık

54

Yüksek Lisans

101

Toplam Bursiyer Sayısı


İletişim

Bilimsel Çalışmalar-Burs İrtibat Bilgileri

Yeşilay Lisansüstü Tez Araştırma Bursu Destek Programı hakkında daha detaylı bilgi almak için burs@yesilay.org.tr e-posta adresine sorularınızı iletebilirsiniz.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezi

Adres:

Türkiye Yeşilay Cemiyeti, Sepetçiler Kasrı Kennedy Cad.

No: 3 Sarayburnu PK: 34110 Fatih / İSTANBUL

Telefon Numaraları:

+90 212 527 16 83

+90 553 599 98 53

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Cağaloğlu
Ek Hizmet Binası

Adres:

Bilimsel Çalışmalar Bölümü

Yeşilay Cemiyeti Cağaloğlu Ek Hizmet Binası

Alemdar Mah. Nur-u Osmaniye Cad. No:13

Fatih / İstanbul