Web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz.
Detaylı Bilgi

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİMİZ

Yeşilay, uluslararası kurumsal yönetim ana ilkeleri olan ve aşağıda belirtilen prensiplere bağlı kalarak etik değerler çerçevesinde hizmet sunar:

Gönüllü Profesyonellik
Yeşilay çalışanları tüm faaliyetlerini toplumsal faydayı gözeterek, profesyonel bakış açısı ve gönüllülük motivasyonuyla gerçekleştirirler.

Etkin Yönetim
Yeşilay, varlıklarını ve kaynaklarını iyi yönetimin ilkelerine uygun bir şekilde, amaç ve hedefleri doğrultusunda etkin kullanır.

Şeffaflık
Yeşilay, kurumla ilgili mali, ayni ve iktisadi konularda yeterli, doğru ve kıyaslanabilir bilgiyi zamanında, somut ve anlaşılabilir bir yöntemle açıklar.

Hesap Verebilirlik
Yeşilay, yönetime ilişkin kural ve sorumluluklarını açıkça tanımlar ve toplumsal sorumluluk bilinciyle şeffaflık ve kamuoyuna açıklık ilkesini benimser.

Sorumluluk
Yeşilay, faaliyet ve hizmetlerinin, üyesi bulunduğu hareketin temel ilkelerine, ulusal ve uluslararası ilgili mevzuata, kurum içi düzenlemelere, toplumsal ve etik değerlere uygunluğunu sağlar.

Adalet ve Eşitlik
Yeşilay yönetimi, tüm faaliyetlerinde üçüncü şahıslara karşı eşit davranmayı ve ön yargısız yaklaşmayı benimser.

Sağlıklı Çalışma
Yeşilay, çalışanlarının iş-yaşam dengesi başta olmak üzere fiziksel ve ruhsal sağlığının korunmasına destek verir. Yeşilay, sağlıklı çalışma yaklaşımını önemli bir kazanım olarak görür ve bu yaklaşımı ülke genelinde yaygınlaştırmak için çalışmalar yapar.