Web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz.
Detaylı Bilgi

Sürdürülebilirlik

Yeşilay'ın 2015 yılında yaşadığı faaliyet bazlı genişlemenin anlamlı halde devam edebilmesi ve verimlilik ilkesinin tüm faaliyet katmanlarında göz önünde bulundurulması için sürdürülebilirlik kurumsal açıdan önemli bir yatay konuyu oluşturmaktadır. Kurumsal Sorumluluklarımız;

  • İnsan Hakları
  • İş Sağlığı ve Güvenliği
  • Bilgi Güvenliği
  • Çalışan Hakları
  • Toplum ile İlişkiler Çevresel Sorumluluklarımız
  • Çevre ve Doğal Kaynakların Yönetimi
  • Aktif Varlıkların Yönetimi
  • Atık Yönetimi
  • Çevre Dostu Ürün ve Hizmetler

Bu çerçevede sürdürülebilirlik anlayışı aşağıda yer alan alt başlıklar temelinde kurumsal işleyişe entegre edilmiş ve düzenli olarak takibi yapılmaya başlanmıştır.

Kurumsal Sürdürülebilirlik

Yeşilay'ın istikrarlı bir şekilde devam eden kurumsal mükemmeliyet çalışmaları 2015 yılında kapsamlı bir şekilde yaygınlaşmış ve EFQM Modelinde yeni bir aşamaya geçilmiştir. STK sinerjisi ile kurumsal organizasyon dinamikleri arasındaki ikilemin faaliyet bazında kalite üst başlığında birleşmesi; sürdürülebilirlik adına yıl içerisinde saha faaliyetleri, dış ilişkiler, proje destekleri gibi konularda iş akışları ile görev tanımlarının detaylandırılması ile olumlu sonuçlar doğurmuştur. Yeni dönem hedefleri içerisinde 2015 yılında kurumsallaşmada gerçekleşen ivmenin devamı önemli bir yer tutmaktadır.

Sürdürülebilir Büyüme

Yeşilay gerek kurumsal genişleme gerekse teşkilat yapısı, gönüllü ve üye sayıları, kullandığı fon miktarı ve dünyada hitap ettiği coğrafya açısından 2015 yılında gerçekleştirdiği büyüme trendinin sürdürülebilir özellikler içermesi için önemli adımlar atmıştır. Bu doğrultuda şubeleşmenin getirdiği ülke bazlı yayılımın geliştirilen Şube Kapasite Geliştirme Programı (ŞUKAP) ile çıktı temelli puanlama sistematiğine bağlanması sürdürülebilirliği geliştiren unsurlar arasında yer almaktadır. Aynı zamanda büyümenin önümüzdeki dönemde yönetilebilmesi ve sürdürülebilirliğin kolaylaştırılması için teknoloji yatırımları yıl içerisinde öne çıkmaktadır. Gönüllü yönetim ve kaynak geliştirme süreçlerinde CRM çalışmalarının gerçekleştirilmesi büyümenin yönetimi perspektifinden ele alınmaktadır.

Çevresel Sürdürülebilirlik

2015 yılı çevresel sürdürülebilirlik açısından oldukça verimli bir dönem olmuştur. Yıl içerisinde kurumsal olarak atık yönetim sistemine geçilmesi, tüm çalışmaların çevresel sürdürülebilirlik anlayışı içerisinde yeniden ele alınması faydalı olmuştur. Çevre duyarlılığının daha sürdürülebilir araçlar ile ele alınabilmesi için kurum içindeki iş akışları ile temel yazışmalarında EBA sistemine entegrasyonu bu alanda teknolojik bir çözüm olmasının yanında kağıt kullanımı açısından da çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamaktadır. Aynı şekilde çevre bilinci temelinde çıktı alım kurallarından ofis temelli uygulamaların su tüketimi, ısınma- soğutma vb. yeniden organize edilmesi modelin içerisinde ele alınmaktadır.

Sivil Toplum İçin Sürdürülebilir Katkı

Bağımlılıkla mücadele alanında ülkemizin ilk ve en büyük sivil toplum kuruluşu olan Yeşilay'ın halk sağlığı ve bağımlılıkla mücadele alanlarında sivil toplumun gelişimine sürdürülebilir katkı sunmak için uyguladığı çok sayıda aracı bulunmaktadır. Özellikle mali destek programları ile bağımlılıkla mücadele alanında projesi bulunan STK'lara verilen destekler ile ülkemizde sivil toplum anlayışının gelişmesine sürdürülebilir bir katkı sunulması amaçlanmaktadır. Sahada uygulanan proje temelli faaliyetlerin bağımlılıkla mücadelede önemli bir unsur olan toplum katılımının sağlanmasına katkı sağladığı ve sivil toplum unsurların gelişmesindeki sürdürülebilirliği arttırdığı değerlendirilmektedir. 2015 yılında Yeşilay bu alanda ilan ettiği ikinci büyük destek programı ile ülkenin bütününü kapsayan projelere imza atmıştır.

DOKÜMANLAR

Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi