Kariyer

İNSAN KIYMETLERİ

YEŞİLAY'DA EN KIYMETLİ DEĞER İNSANDIR.

Yeşilay olarak asırlık geçmişimizle biz, insan onurunu ve saygınlığını temel alan, bilimsel metotlar kullanarak tütün, alkol, uyuşturucu madde, teknoloji, kumar gibi bağımlılıklarla mücadele eden güçlü bir sivil toplum kuruluşuyuz.

İnsan onurunun ve saygınlığının korunması için her koşulda, her yerde ve her zaman insanlara yardım etmek, insanların sağlıklı bireyler olarak yaşamlarına devam etmesine katkıda bulunmak bizim ilk amacımız, asli görevimiz…

Kuruluşumuzun ikinci yüzyılına girerken, bağımlılıklarla mücadelede Türkiye'yi örnek ve lider bir ülke yapmayı ve misyonumuzu dünyaya taşımayı hedefliyoruz. İnsan Kıymetleri politikamızı da işte tüm bu değerlerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda oluşturduk. Yeşilay'da çalışmak profesyonelliğin yanı sıra gönüllülük de gerektirdiğinden biz çalışma arkadaşlarımıza gönüllü profesyoneller diyoruz.

Amacımız

Yeşilay'ın yönetim anlayışını yansıtan insan kıymetleri politikamız, kurumun ana politikalarına paralel olarak insan kaynağı ve hizmetlerinin çerçeve ve yol haritasını tanımlar. Amacımız çalışma arkadaşlarımızla kol kola, belirlenmiş ilke ve temel kurallar rehberliğinde hedeflerimize yürümektir.

İnsan Kıymetleri Vizyonumuz

Odağında çalışanlarımızın gelişiminin bulunduğu bir insan kaynakları vizyonuna sahibiz. İnsan kıymetleri uygulamalarımız ve bu uygulamaları geliştirme yönündeki öncü çalışmalarımız, ulusal ve uluslararası ölçekteki diğer sivil toplum kuruluşlarına da örnek olacak niteliktedir.

İnsan Kıymetleri Misyonumuz

Misyonumuz, Yeşilay'ın değerlerini benimseyen, hedeflerine gönül veren, paylaşımcı, nitelikli çalışanlarla kurumumuzun stratejik hedeflerini bir araya getirerek; ölçülebilir ve adil politikalar doğrultusunda, insan ve kurum verimliliğine katkı sağlamaktır.

İNSAN KIYMETLERİ POLİTİKASI

İnsan Kıymetleri Politikamız; mevcut ve potansiyel tüm çalışanlarımızın yararlanacağı temel ilke ve yaklaşımları tanımlar.

İK olarak hedefimiz; Kurum vizyonu, misyonu, stratejisi, değerleri ve kültürüyle uyumlu, belirlediğimiz ilke ve yaklaşımların hayata geçirildiği kurumsal bir çalışma ortamı oluşumunu desteklemektir. Dolayısıyla Yeşilay İnsan Kıymetleri olarak işimizi yaparken;

 • Toplumsal faydayı gözetiriz.
 • Yasal ve diğer gerekliliklere uygun davranırız.
 • Yaptıklarımızın ve yapmadıklarımızın içeride ve dışarıda birer karşılığı olduğunu bilir, doğru bir "işveren markası" oluşturabilmek için azami gayreti gösteririz.
 • Yetenekli kişileri çekebilmek ve elde tutabilmek için işe alımlarda, terfilerde, görevlendirmelerde fırsat eşitliğine inanırız.
 • Büyüyen organizasyonumuzda önceliği, mümkün oldukça, kendi çalışanlarımıza vermeye gayret ederiz.
 • Adil davranır, çeşitliliğe inanır, değerlendirmelerimizi objektif ölçütlere göre yaparız.
 • Yüksek performansı fark eder, teşvik ederiz. 
 • Eğitime ve bireysel gelişime yatırım yaparız.
 • Çalışan motivasyonuna ve bağlılığına gönülden inanır, bağlılığın arttırılması için çaba gösteririz.
 • Tüm liderlerimizin, aynı zamanda bir İK lideri gibi düşünmesini ve davranmasını önemseriz. Onlara iyi bir "iş ortağı" olmaya çalışırız.
 • Kurum içi etkin iletişime ve işbirliğine önem veririz. Çalışanlarımızı dinler, birlikte çözüm üretmeye çalışırız.
 • Kurumsal gelişim adına süreçlerimizi sadeleştirir, işlerin ve süreçlerin kişilere bağımlılık seviyesini en aza indirmeye çalışırız.
 • Verileri analiz eder, raporlar ve karar destek sistemlerimizde birer "girdi" olarak kullanırız.