Web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz.
Detaylı Bilgi

İNSAN KIYMETLERİ


YEŞİLAY’IN EN BÜYÜK KIYMETİ “İNSANDIR”
Yeşilay olarak asırlık geçmişimizle biz, insan onurunu ve saygınlığını temel alan, bilimsel metotlar kullanarak tütün(sigara), alkol, uyuşturucu madde, teknoloji, kumar gibi bağımlılıklarla mücadele eden güçlü bir sivil toplum kuruluşuyuz.
İnsan onurunun ve saygınlığının korunması için her koşulda, her yerde ve her zaman insanlara yardım etmek, insanların sağlıklı bireyler olarak yaşamlarına devam etmesine katkıda bulunmak bizim ilk amacımız, asli görevimiz…
Kuruluşumuzun ikinci yüzyılına girerken, bağımlılıklarla mücadelede Türkiye'yi örnek ve lider bir ülke yapmayı ve misyonumuzu dünyaya taşımayı hedefliyoruz. İnsan Kıymetleri politikamızı da işte tüm bu değerlerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda oluşturduk. Yeşilay'da çalışmak profesyonelliğin yanı sıra gönüllülük de gerektirdiğinden biz çalışma arkadaşlarımıza gönüllü profesyoneller diyoruz.

Amacımız
Yeşilay'ın yönetim anlayışını yansıtan insan kıymetleri politikamız, kurumun ana politikalarına paralel olarak insan kaynağı ve hizmetlerinin çerçeve ve yol haritasını tanımlar. Amacımız çalışma arkadaşlarımızla kol kola, belirlenmiş ilke ve temel kurallar rehberliğinde hedeflerimize yürümektir.

İnsan Kıymetleri Vizyonumuz
Odağında çalışanlarımızın gelişiminin bulunduğu bir insan kaynakları vizyonuna sahibiz. İnsan kıymetleri uygulamalarımız ve bu uygulamaları geliştirme yönündeki öncü çalışmalarımız, ulusal ve uluslararası ölçekteki diğer sivil toplum kuruluşlarına da örnek olacak niteliktedir.

İnsan Kıymetleri Misyonumuz
Misyonumuz, Yeşilay'ın değerlerini benimseyen, hedeflerine gönül veren, paylaşımcı, nitelikli çalışanlarla kurumumuzun stratejik hedeflerini bir araya getirerek; ölçülebilir ve adil politikalar doğrultusunda, insan ve kurum verimliliğine katkı sağlamaktır.


İNSAN KIYMETLERİ POLİTİKASI

İnsan Kıymetleri Politikamız; mevcut ve potansiyel tüm çalışanlarımızın yararlanacağı temel ilke ve yaklaşımları tanımlar.

İK olarak hedefimiz; Kurum vizyonu, misyonu, stratejisi, değerleri ve kültürüyle uyumlu, belirlediğimiz ilke ve yaklaşımların hayata geçirildiği kurumsal bir çalışma ortamı oluşumunu desteklemektir. Dolayısıyla Yeşilay İnsan Kıymetleri olarak işimizi yaparken;
 • Toplumsal faydayı gözetiriz.
 • Yasal ve diğer gerekliliklere uygun davranırız.
 • Yaptıklarımızın ve yapmadıklarımızın içeride ve dışarıda birer karşılığı olduğunu bilir, doğru bir “işveren markası” oluşturabilmek için azami gayreti gösteririz.
 • İnsan haklarına saygılıyız ve tüm çalışanlarımıza karşı eşitlik ilkesini gözetiriz.
 • Tüm İnsan Kıymetleri uygulamalarında, işe alım sürecinde verilen ilanların içeriğinde, işe alım sürecinde, olumlu veya olumsuz sonuca sahip bireysel performans değerlendirmesinde, kariyer planlamasında, terfi ve atamalarda, çalışanlara sunulan eğitim - gelişim fırsatlarında ve uygulanan ücret politikasında adil davranır, fırsat eşitliği sunarız.
 • İnsan Kıymetleri süreçlerindeki fırsat eşitliğinin sağlanması için uygulamalara ait tanımları, ölçme & değerlendirme tekniklerine dayandırırız. Çalışanları, kurum değerleri ve süreçlerin etkinliği adına gerekli performans kriterleri açısından değerlendirir ve gelişim imkanlarından eşit düzeyde yararlandırırız.
 • Çalışanlar için gerçekleştirdiğimiz tüm uygulamaları,  iş-yaşam dengesini sağlayarak, kurumdaki rollerin fırsat eşitliği ilkesine göre yerine getirilmesine dayandırırız ( Örneğin; anne/okul izni vs.).
 • İşe alım sürecimizi, fırsat eşitliği esasına dayandırır ve prosedürde yer alan kriterlere göre yürütürüz. Amacımız, boş olan kadrolara, göreve en uygun kişileri getirmektir. Bu doğrultuda, görevin gerektirdiği nitelikleri en çok karşılayan adaylara iş teklifi yaparız.
 • Cinsiyet, din, mezhep, ırk, medeni hal, siyasal düşünce, engellilik durumu, sosyal sınıf farkı, felsefi inanç ve benzeri, görünür olan ya da olmayan sebeplere dayalı ayrım yapmadan, çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkesine dayalı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlarız. Farklılıkları zenginlik olarak görürüz.
 • “Sürekli Gelişim” kültürünü benimseyerek eğitim ve sürekli geri bildirim yoluyla çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerini destekleriz..
 • Büyüyen organizasyonumuzda önceliği, mümkün oldukça, kendi çalışanlarımıza vermeye gayret ederiz.
 • Adil davranır, çeşitliliğe inanır, değerlendirmelerimizi objektif ölçütlere göre yaparız.
 • Yüksek performansı fark eder, teşvik ederiz. 
 • Eğitime ve bireysel gelişime yatırım yaparız.
 • Çalışan motivasyonuna ve bağlılığına gönülden inanır, bağlılığın arttırılması için çaba gösteririz.
 • Tüm liderlerimizin, aynı zamanda bir İK lideri gibi düşünmesini ve davranmasını önemseriz. Onlara iyi bir “iş ortağı” olmaya çalışırız.
 • Kurum içi etkin iletişime ve işbirliğine önem veririz. Çalışanlarımızı dinler, birlikte çözüm üretmeye çalışırız.
 • Kurumsal gelişim adına süreçlerimizi sadeleştirir, işlerin ve süreçlerin kişilere bağımlılık seviyesini en aza indirmeye çalışırız.
 • Verileri analiz eder, raporlar ve karar destek sistemlerimizde birer "girdi" olarak kullanırız.