Web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz.
Detaylı Bilgi

AMACIMIZ - FAALİYETLERİMİZ

Amacımız

Yeşilay Cemiyeti, yurdumuzda ahlaki ve kültürel bir kalkınma atmosferi içinde; tütün (sigara), alkol ve madde bağımlılığı gibi toplumun ve gençliğin beden ve ruh sağlığını tahrip eden bağımlılıkların yanı sıra kumar, internet ve teknoloji bağımlılığı gibi gençliğe ve topluma zarar veren bütün zararlı alışkanlıklarla mücadele etmek, millî kültürüne bağlı nesiller yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. 
 
Cemiyet bu çerçevede bağımlılıklarla mücadele etmek üzere toplumun bilinç, güç ve kaynaklarını harekete geçirir; insan onur ve saygınlığının korunması doğrultusunda her koşulda, yerde ve zamanda desteğe muhtaç insanlara yardım eder; toplumun bağımlılıklarla mücadele kapasitesinin geliştirilmesine sürekli katkıda bulunur.
 
Bu amaç doğrultusunda ulusal ve uluslararası kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarıyla gerekli iş birliği ve ortak çalışma organizasyonlarını geliştirir.
 
Çalışma Alanlarımız
 • Alkol bağımlılığı
 • Tütün (sigara) bağımlılığı
 • Madde bağımlılığı
 • Kumar bağımlılığı
 • Teknoloji bağımlılığı
Faaliyetlerimiz
 • Yeşilay, çalışmalarında, kalite yönetiminde bir dünya standardı olan Mükemmeliyet Merkezi Modeli’ni esas alır. Toplumsal ihtiyaç ve beklentileri, üye, gönüllü ve paydaşlarının taleplerini bu vizyonla karşılar.
 • Bağımlılıklarla mücadelede bilimsel ve kanıta dayalı yöntemler kullanarak araştırma, geliştirme faaliyetleri yürütür ve aldığı sonuçlara göre projeler üretir ve uygular.
 • Yeşilay bilimsel ve akademik çalışmaları destekler. Dokümantasyon merkezi oluşturarak Yeşilay Yayınları aracılığıyla dergi, kitap ve bültenler yayınlar.
 • Üye ve gönüllü ağını güçlendirerek, yurt içinde ve yurt dışında teşkilatlanma çalışmaları yaparak geniş kitlelere ulaşmayı amaçlar.
 • Bağımlılıklarla mücadelede yazılı ve görsel medyayı, internet ve sosyal medya ağlarını aktif bir mücadele alanı olarak görür ve mesajların toplumun tüm kesimlerine aktarılması için çalışır.
 • İlk ve ortaokullarda, lise ve üniversitelerde Yeşilay Kulüpleri kurarak eğitim kurumlarında yaygınlaşarak çocuklarda ve gençlerde Yeşilay bilinci ve bağımlılıklarla ilgili farkındalık oluşturur.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde, bağımlılıklarla mücadele etmek amacıyla yaygın ve örgün eğitim kurumları için müfredat hazırlar, yüz yüze ve uzaktan eğitim içeriği oluşturur, bağımlılıklarla mücadelede eğitim mecralarında aktif olarak yer alır.
 • Çalışma alanına uygun uluslararası teşkilatlarla iş birliği yapar. Yurt dışında Ülke Yeşilaylarının kurulmasına öncülük eder.
 • Dünyada bağımlılıklarla mücadele eden uluslararası çatı kuruluşların oluşumunda yer alır veya oluşumuna önayak olur.
 • Bağımlılıklarla mücadelede yasal mevzuatın geliştirilmesi için savunuculuk çalışmaları yaparak toplumsal farkındalığı artırmaya çalışır.
 • Ülke çapında düzenlediği faaliyet ve etkinlikler yoluyla bağımlılıklara karşı farkındalığı artırmak için çalışır.
 • Çalışma alanıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile ortak proje ve faaliyetler yürütür; ulusal ve uluslararası birliklere, çatı kuruluşlara ve federasyonlara katılır; çalışma alanı ile ilgili tüm paydaşlarla etkili iş birliği geliştirir.