Web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz.
Detaylı Bilgi

YEŞİLAY YAŞAM BECERİLERİ EĞİTİM
PROGRAMI NEDİR?

 

YYBE öğrencilerin bağımlılık riskinden uzak bir yaşam sürmesini, olumlu davranış değişiklikleri ve alışkanlıklar kazanmasını, kendini riskli ortam ve durumlardan korumasını sağlayacak etkinliklerden oluşan okul temelli, koruyucu – güçlendirici bir eğitim programıdır.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından geliştirilen YYBE, 7. sınıf öğrencileriyle yürütülmekte olup eğitsel oyunlar ve drama etkinlikleri ile desteklenerek hedef yaş grubunun gerçek hayatta karşılaşabileceği problem alanları kurgulanmaktadır. Stresle başa çıkma, olumsuz duyguları önleme, kendini yönetme, etkili iletişim, empati kurma, eleştirel düşünme, karar verme, müzakere/reddetme becerileri gibi 3 temel alana hizmet eden yaşam becerileri 7 hafta boyunca öğrencilere kazandırılmaya çalışılmaktadır.

YYBE Programı, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı ortaokullarda görev yapan, psikolojik danışman ve rehber öğretmenler tarafından uygulanmaktadır. 2021 ve 2023 yıllarında MEB ve Yeşilay iş birliğinde gerçekleştirilen YYBE formatör eğitimleriyle sahada programı uygulayan formatör sayısı 264’e ulaşmıştır.

Bağımlılık Nedir

PROGRAMIN AMAÇLARI

YYBE, ergenlik dönemindeki bireylerin bağımlılığa karşı dirençli olmalarını sağlamak için uzmanlar, aileler ve gençlerin görüşlerine dayalı olarak uzman bir ekip tarafından, belirlenen yaşam becerilerini kazandırmak amacıyla geliştirilmiştir.

Günümüzde maddeyi kullanma yaşı giderek düşmektedir. Ergenler ne kadar erken madde ile tanışırlarsa maddeye karşı o kadar az dirençli, bir o kadar da savunmasız olmaktadırlar. Gençlerin yaşam becerileri edinerek maddeyi deneyimlemeye karşı daha fazla dirençli olmalarını sağlamak, bu projenin sunmakta olduğu bir çözüm yoludur.

Bu bağlamda programın üç temel amacı bulunmaktadır:

 1. Risk faktörlerini azaltmak
 2. Koruyucu faktörleri arttırmak
 3. Bağımlılık yapıcı maddelerin kullanımını önlemek

Programda üç ana alandaki temel yaşam becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir:

 1. Olumsuz duygularla baş edebilmeleri
 2. Akran ilişkilerini düzenleyebilmeleri
 3. Öz farkındalığa ve sağlıklı bir beden imajına sahip olmaları hedeflenmektedir

Bu 3 temel hedef doğrultusunda öğrencilerin;

 1. Çevreleri ile pozitif duygular deneyimledikleri ilişkiler kurmaları
 2. Kendilerine yönelik olumlu bir algıya sahip olmaları
 3. Kendilerine değer vermeyi öğrenmeleri
 4. Kendi duyguları ile ilgili farkındalığa sahip olmaları ve duygularını ifade edebilmeleri
 5. Karar verme ve problem çözme becerileri geliştirmeleri
 6. İçinde bulundukları döneme özgü gelişimsel endişeleri ile ilgili başa çıkma becerilerine sahip olmaları
 7. Akran baskısına direnebilmeleri ve kendilerini yapıcı biçimde ifade edebilmeleri beklenmektedir

PROGRAMIN KAPSAMI

YYBE’nin diğer önleme programlarından en önemli farkı sadece riskli öğrenciyi değil, sağlıklı öğrenciyi de odağına alıp risklere karşı güçlendirmeye çalışmasıdır. Programın hedef kitlesinde sigara, alkol, madde denememiş ve denemiş ancak kullanıcı olmayan 7. sınıf öğrencileri vardır. Ayrıca 8. sınıf öğrencileri için takviye etkinlikler geliştirilmiştir.

 

Kişiler Arası Beceriler

 1. İletişim Becerileri
 2. Güvenli Girişkenlik Becerisi
 3. Müzakere Becerisi
 4. Doğru Arkadaş Seçme Becerisi
 5. Akran Baskısına Direnme ve Reddetme Becerileri
 

Kendilik Bilgisi

 1. Kendini tanıma, öz kontrol
 2. Sorumluluk alma
 3. Müzakere Becerisi
 4. Gerginlik, stres, travma ve olumsuz duygularla başetme
 5. Hobi, spor, sanat yeteneklerini keşfetme
 

Düşünme ve Karar Verme

 1. Problem çözme
 2. Eleştirel düşünme
 3. Karar verme

ETKİNLİKLER
Bağımlılık Nedir

Dokümanlar

Logo

Yeşilay Yaşam Becerileri Eğitimi Afişi

Yeşilay Yaşam Becerileri Eğitim Programı Tanıtım Broşürü


Videolar

Yeşilay Yaşam Becerileri Eğitim Programı

Sıkça Sorulan Sorular