Web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz.
Detaylı Bilgi

Yeşilay’da Gönüllülük

Gönüllü Kimdir?

Gönüllü; zamanını, bilgisini ve emeğini maddi karşılık beklemeden hür iradesiyle toplumun yararı için sunan kişidir.

Tarihten Bugüne Yeşilay

 • Yeşilay, Birinci Dünya Savaşı sırası ve sonrasında işgal güçlerinin toplumumuzda alkol ve uyuşturucu maddeleri yaygınlaştırmasını ve işgale karşı mücadele ruhunun yıkılmasını önlemek amacıyla, Dr. Mazhar Osman ve arkadaşları tarafından Sultan Vahdeddin'in izniyle 5 Mart 1920'de İstanbul'da "Hilal-i Ahdar" adıyla kurulmuştur. 1934 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı, İsmet İnönü'nün Başbakanlığında, Bakanlar Kurulu kararıyla Yeşilay'a "Kamu Yararına Çalışan Dernek Statüsü" verilmiştir.
 • Kuruluşundan günümüze bağımlılık türleri arttıkça Yeşilay'ın da tüzüğünde çalışma alanları çeşitlenmiş, alkolden sonra tütün, uyuşturucu madde, kumar ve yakın tarihte teknoloji bağımlılığı Yeşilay'ın mücadele alanına dahil olmuştur.

Yeşilay’da Gönüllülük Fırsatları

Gönüllülük sürecinde üç modülden oluşan oryantasyonu (Yeşilay Tanıtımı, Bağımlılıkla Mücadeleye Dair Temel Bilgiler, Yeşilay’da Gönüllülük Fırsatları) tamamlayan Yeşilay Gönüllüleri, Yeşilay saha faaliyetlerinde, projelerinde yer alabilir. Yeşilay vizyon ve misyonunu benimseyen; sağlıklı yaşam farkındalığı ile hareket eden, farklı kültürlerle birlikte çalışmayı önemseyen, çözüm odaklı kişiler Yeşilay sahasında gönüllülük faaliyetlerine katılabilirler.

Yeşilay gönüllülerine; kendi bilgi, beceri, tecrübe ve tercihleri doğrultusunda Genel Merkez Gönüllüsü, Şube Gönüllüsü, Kurumsal Gönüllü, Genç Yeşilaylı veya Proje-Eğitmen Gönüllüsü olarak ve bulundukları çalışma gruplarında aktif olarak çalışma olanağı sağlanır.

Genç Yeşilay

Genç Yeşilaylılar, üniversitelerde kulüpler aracılığı ile Yeşilay’ın çalışmalarında yer almaktadırlar. Genç Yeşilay Kulüplerinde ilgili çalışmalara katılarak sorumluluk alabilirler.

Gençlik Komisyonları

Şube gençlik komisyonları, şehirdeki tüm gençlere yönelik bağımlılıkla mücadele çalışmalarını Genç Yeşilay Kulüpleriyle birlikte yürütür.

Proje Bazlı Gönüllülük
Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı Akran Uygulayıcıları; Genel Merkez tarafından planlanan ve yaygınlaştırılması hedeflenen projelerde gönüllü olabilir.
Proje Bazlı Gönüllülük Çalışmaları üç ana başlıkla ilerler:
a) Gönüllü Eğitimleri: Yeşilay’ın gerçekleştirdiği eğitimlerin içerik, eğitmen koordinasyon, eğitim değerlendirmeleri
b) Gönüllü Materyalleri: Yeşilay’ın gönüllü çalışmaları amacıyla geliştirilen malzemelerin yönetimi
c) Gönüllü Projeleri: Yeşilay’ın Türkiye genelinde gerçekleştirdiği projeler.
Gönüllü Kampları

Bağımlılıklarla mücadeledeki bir asırlık deneyimi genç nesillere aktarmak ve akranlar arasında dayanışmayı artırmak için Genç Yeşilay Gönüllü kamplarına katılabilir, farklı bir Yeşilay deneyimi yaşayabilirsiniz.

Şube Gönüllülüğü

Şubelerin işleyişlerini kolaylaştıran, şubenin düzenlediği veya dâhil olduğu etkinliklerde yer alan, çalışmalara destek veren gönüllülerdir. Bu gönüllüler aynı zamanda şubelerle teması güçlendirir ve Genç Yeşilaylılarla birlikte çalışırlar. Üniversiteden mezun olan gönüllüler, gönüllü olma süreçlerini şubelerde devam ettirebilirler. Şube gönüllüsü olarak; şube destek çalışmaları, kaynak çalışmaları, iletişim çalışmaları, etkinlik çalışmaları ve arama-bulma çalışmalarına katılabilirsiniz.

Kadın Komisyonları

Kadın Komisyonlarında her hafta/ay rutin toplantılar gerçekleştirilerek, kadınların kendi bölgelerinde karşılaştıkları, Yeşilay’ın çalışma alanı içinde yer alan sorunlar gündeme getirilir. Sorunlara dair çözüm önerileri tartışılır ve komisyon üyelerinin ihtiyaçlarına yönelik, atölye, eğitim, etkinlik programı gerçekleştirilir. Kadının güçlendirilmesi ana hedefiyle ilgili projeler tasarlanır ve Yeşilay Şubesi/Gönüllüleri desteğiyle uygulanır.

Kurumsal Gönüllülük

Şirket çalışanlarından oluşan Yeşilay gönüllüleri; kaynak, arama-bulma, proje-eğitim çalışma alanlarında yer alırlar.

 • Kaynak Çalışmaları Kapsamında:
a) Bağış kampanyalarını gündeme getirmek (Genel Merkez çalışanıyla iletişim halinde kalarak)
b) Bir bağış kampanya modeli olan maraton koşularına destek olmak
c) Yeşilay gönüllü sahasında gerçekleşen faaliyetlerde yer almak
 • Arama-Bulma Çalışmaları Kapsamında:
a) Yeşilay’ın kurumlara tanıtımının yapılmasına yönelik ziyaret takvimlerinin oluşturulmasına destek olmak
b) Yeşilay’ın kendi çevresinde görünür olmasını sağlamak
 • Proje-Eğitim Çalışma Grubu Kapsamında:
a) Kurumlarda, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı eğitimlerini/atölyelerini gerçekleştirmek
b) Kurumlara eğitim malzeme/materyallerinin oluşturulmasına, dağıtılmasına destek olmak
c) Yeşilay’ın planladığı projelerin, etkinliklerin gerçekleşmesine destek olmak

Genç Yeşilay

Genç Yeşilaylılar, üniversitelerde kulüpler aracılığı ile Yeşilay’ın çalışmalarında yer almaktadırlar. Genç Yeşilay Kulüplerinde ilgili çalışmalara katılarak sorumluluk alabilirler.

Şube Gönüllülüğü

Şubelerin işleyişlerini kolaylaştıran, şubenin düzenlediği veya dâhil olduğu etkinliklerde yer alan, çalışmalara destek veren gönüllülerdir. Bu gönüllüler aynı zamanda şubelerle teması güçlendirir ve Genç Yeşilaylılarla birlikte çalışırlar. Üniversiteden mezun olan gönüllüler, gönüllü olma süreçlerini şubelerde devam ettirebilirler. Şube gönüllüsü olarak; şube destek çalışmaları, kaynak çalışmaları, iletişim çalışmaları, etkinlik çalışmaları ve arama-bulma çalışmalarına katılabilirsiniz.

Gençlik Komisyonları

Şube gençlik komisyonları, şehirdeki tüm gençlere yönelik bağımlılıkla mücadele çalışmalarını Genç Yeşilay Kulüpleriyle birlikte yürütür.

Kadın Komisyonları

Kadın Komisyonlarında her hafta/ay rutin toplantılar gerçekleştirilerek, kadınların kendi bölgelerinde karşılaştıkları, Yeşilay’ın çalışma alanı içinde yer alan sorunlar gündeme getirilir. Sorunlara dair çözüm önerileri tartışılır ve komisyon üyelerinin ihtiyaçlarına yönelik, atölye, eğitim, etkinlik programı gerçekleştirilir. Kadının güçlendirilmesi ana hedefiyle ilgili projeler tasarlanır ve Yeşilay Şubesi/Gönüllüleri desteğiyle uygulanır.

Proje Bazlı Gönüllülük

Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı Akran Uygulayıcıları; Genel Merkez tarafından planlanan ve yaygınlaştırılması hedeflenen projelerde gönüllü olabilir.
Proje Bazlı Gönüllülük Çalışmaları üç ana başlıkla ilerler:
a) Gönüllü Eğitimleri: Yeşilay’ın gerçekleştirdiği eğitimlerin içerik, eğitmen koordinasyon, eğitim değerlendirmeleri
b) Gönüllü Materyalleri: Yeşilay’ın gönüllü çalışmaları amacıyla geliştirilen malzemelerin yönetimi
c) Gönüllü Projeleri: Yeşilay’ın Türkiye genelinde gerçekleştirdiği projeler.

Kurumsal Gönüllülük

Şirket çalışanlarından oluşan Yeşilay gönüllüleri; kaynak, arama-bulma, proje-eğitim çalışma alanlarında yer alırlar.

 • Kaynak Çalışmaları Kapsamında:
a) Bağış kampanyalarını gündeme getirmek (Genel Merkez çalışanıyla iletişim halinde kalarak)
b) Bir bağış kampanya modeli olan maraton koşularına destek olmak
c) Yeşilay gönüllü sahasında gerçekleşen faaliyetlerde yer almak
 • Arama-Bulma Çalışmaları Kapsamında:
a) Yeşilay’ın kurumlara tanıtımının yapılmasına yönelik ziyaret takvimlerinin oluşturulmasına destek olmak
b) Yeşilay’ın kendi çevresinde görünür olmasını sağlamak
 • Proje-Eğitim Çalışma Grubu Kapsamında:
a) Kurumlarda, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı eğitimlerini/atölyelerini gerçekleştirmek
b) Kurumlara eğitim malzeme/materyallerinin oluşturulmasına, dağıtılmasına destek olmak
c) Yeşilay’ın planladığı projelerin, etkinliklerin gerçekleşmesine destek olmak

Gönüllü Kampları

Bağımlılıklarla mücadeledeki bir asırlık deneyimi genç nesillere aktarmak ve akranlar arasında dayanışmayı artırmak için Genç Yeşilay Gönüllü kamplarına katılabilir, farklı bir Yeşilay deneyimi yaşayabilirsiniz.

Yeşilay’da Gönüllülük Deneyimlerinden Kareler

Yeşilay’da Gönüllü Olmak;

 • Yeni yetenekler geliştirmeyi sağlar,
 • Kıymetli dostluklar geliştirir,
 • Toplumsal dayanışma ruhunu destekler,
 • Özgüven geliştirir,
 • Toplumun önemli bir parçası olmayı sağlar,
 • Farklı kültürleri tanıma ve toplumun her kesimiyle tanışma olanağı sağlar,
 • Anlatacak hikâye biriktirmeye imkân verir,
 • Kişinin etki alanını genişletir,
 • Toplumdaki empati duygusunu artırır,
 • Sürdürülebilir iyilik sağlar.

Haydi Gel Gönüllü Ol!