Web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz.
Detaylı Bilgi

YEŞİLAY'A ÜYELİK NEDİR?

Üyelik Koşulları Nelerdir?

 • Cemiyetin ilkelerini, değerlerini, amaçlarını, hedeflerini benimseyen, hiçbir surette alkol, tütün ve uyuşturucu maddeleri kullanmayan ve bunlarla mücadeleyi benimsemiş; Yeşilay oryantasyon programını tamamlayan herkes Yeşilay’a üyelik başvurusunda bulunabilir.
 • Yeşilay’a üye olmak isteyen kişi, ikametinin bulunduğu ilde bulunan Yeşilay şubesine eksiksiz olarak doldurulmuş üyelik başvuru belgesi ve ekleri ile müracaat eder.
 • Üyelik başvuru belgesinin ekinde kimlik fotokopisi, üç adet vesikalık fotoğraf, onaylı ikametgâh belgesi, adli sicil kaydı ve başvuru sahibinin üye olduğu diğer dernek ve sendika bilgilerini belirten belge (üye kimliği, referans yazısı vb.) evrakları teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Üyeler ikamet değişikliği durumunda yeni ikamet yerindeki şubeye nakil işlemini gerçekleştirmelidir. Üyeliğe devam etmek istemez ise yazılı istifa belgesini şubeye ileterek veya e-Devlet Kapısı sistemi üzerinden e-istifasını sunarak üyeliğini sonlandırabilir.
 • Üyeler, Yeşilay tüzüğünde belirtilen maddelere aykırı davrandığından şube yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkartılabilir. Şubeler bunun tespiti ve genel merkeze bildiriminden sorumludur.
 • Yıllık üyelik aidatı 1 ₺’dir ve aidatın ait olduğu yıl içerisinde ödenir.

Yeşilay Üyesi Neler Yapar? Üyelerin Sorumlulukları Nelerdir?

 • Üyeler, bağlı oldukları şube yönetim kurullarına üyelik aidatı öder.
 • Öncelikle üyesi bulundukları şube faaliyetlerine katılarak Yeşilay’ın amaçları doğrultusunda gerekli çalışmaları yapar.
 • Yeşilay’ın amaçları doğrultusunda ilkelerine uygun olarak her türlü tanıtım ve bağış çalışmaları ile diğer çalışmalara katılır.
 • Görev aldıkları şube organlarının toplantılarına ve çalışmalarına katılır, kendilerine verilen görevleri yerine getirir.
 • Cemiyette veya görevlendirildiği çalışmalarda aldıkları görevleri yerine getirmekle ve görevden ayrılırken devir işlemlerini eksiksiz yapmakla yükümlüdür. Zorunluluk olmadıkça görevden kaçınamaz.
 • Yeşilay’ın görev alanına giren bağımlıklarla ilgili çalışmalarda ülke ve yerel sorunlar ile ilgili görüşlerini kurumun yetkili organlarına iletir. Yerel sorunların çözümü için Yeşilay’ın programı doğrultusunda yerel halk ile dayanışma içinde çaba gösterir.
 • Çevresinde sevilen, güven duyulan ve etkin olan yardımsever vatandaşların desteğinin Yeşilay’a kazandırılmasına çalışır.
 • Yeşilay’ın düzenlediği ve davet edildiği eğitim çalışmalarına katılır.
 • Yeşilay’ın duruşu ve önemine yakışır şekilde özen içinde bulunur. Yeşilay’a sadakat göstererek maddi ve manevi kişiliği ile bağdaşmayacak hal, hareketlerden uzak durur. Sözlü veya yazılı açıklamalardan kaçınır.
 • İlgi alanlarına ve mesleklerine uygun oda, sendika, cemiyet, kooperatif ve vakıf gibi kurum ile kuruluşlarda çalışmalara katılır. Bu çalışmalar hakkında yetkili kurulları mutlaka bilgilendirir.
 • Üye aidatını, aidatın ait olduğu yıl içerisinde öder.

Üyelerin Hakları Nelerdir?

 • Yeşilay organlarının teşkili için yapılacak seçimlerde aday olabilir ve seçilebilir; ancak, şube genel kurulları dışında aynı organlara, toplam dokuz yılı geçmemek üzere en fazla üst üste üç olağan genel kurul dönemi için seçilebilir.
 • Cemiyet içi seçimlerde oy verir ve seçme hakkını kullanır.
 • Şube ve genel merkez seçimlerinde aday olur.
 • Cemiyet toplantılarına, çalışmalarına ve üyesi seçildiği birim çalışmalarına katılırlar, düşüncelerini ve dileklerini bildirir.
 • Cemiyet ile ilgili bilgi ister.
 • Şube yönetim kurulu başkanlığına yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmek şartıyla, Yeşilay üyeliğinden ayrılabilir.
 • Yeşilay hizmetlerinde ücret karşılığında çalışan kişiler, cemiyet kurullarında görev alamaz ve genel kongreye delege seçilemez. Bu kişiler herhangi bir nedenle Yeşilay’daki görevlerinden ayrılsalar dahi, aradan üç yıl geçmedikçe cemiyet kurullarında görev alamazlar.

Yeşilay Üye Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yeşilay'a üye olmak için ikametinizin bağlı bulunduğu şubemizi seçerek üyelik formunu doldurabilir veya direkt şubelerimize başvurarak üyelik başvuru işlemlerinizi başlatabilirsiniz.

Lütfen kayıt işlemleri öncesi dernek tüzüğünü okuyunuz.

 

DOKÜMANLAR

ÜYE EL KİTABI