Web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz.
Detaylı Bilgi
Addicta Dergisi’nden 2024 Yılı Özel Sayı Çağrısı

Addicta Dergisi’nden 2024 Yılı Özel Sayı Çağrısı

Addicta: The Turkish Journal on Addictions
Alkol Kullanımı ve Alkol Kullanım Bozukluğu

 
Son Yazı Gönderme Tarihi:
30 Eylül 2024
Cüneyt Evren (Prof. Dr.), Liman Psikiyatri ve Psikoterapi Merkezi, Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi

Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından dört ayda bir yayımlanan Addicta: The Turkish Journal on Addictions dergisinin 2024 yılı özel sayısının konusu “Alkol Kullanımı ve Alkol Kullanım Bozukluğu” olacaktır.
 
Addicta, bağımlılık sorununu ele alan araştırmaları yayımlayan hakemli, akademik bir dergidir. Derginin amacı uluslararası ve disiplinler arası özgün, bilimsel çalışmalar için mecra olmak, bağımlılıkla ilgili nitelikli tartışmalar üretmek ve Türkiye’de bağımlılıkla ilgili politikaların şekillenmesine katkı sağlamaktır. Bu sebeple, yayımlanacak çalışmalardan teknik yetkinliğin yanı sıra bağımlılık tartışmalarına yeni ve özgün katkı sağlamaları da beklenmektedir. Böylelikle Türkiye’de bağımlılık alanında çalışan kişilerin ve/veya kurumların yararlanacağı bir birikimin oluşmasına katkı sağlamak hedeflenmektedir.

Addicta’da sağlık bilimleri, halk sağlığı, kriminoloji, adli tıp, hemşirelik, toksikoloji, psikiyatri, sosyoloji, psikoloji, din psikolojisi, eğitim bilimleri, hukuk, iletişim, felsefe ve sosyal hizmetler alanlarından (bu alanların dışından da nitelikli) özgün araştırmalar, deneysel ve klinik çalışmalar, politika analizleri, vaka analizleri ve kitap değerlendirmeleri yayımlanmaktadır.

Alkol kullanımı dünya çapında, özellikle yetişkinler arasında önde gelen ölüm ve sakatlık nedenidir. Yüksek alkol alımı, kalp hastalıkları ve felç, karaciğer sirozu ve bazı kanserler için önemli bir risk faktörüdür; düşük ve orta düzeyde alkol tüketimi bile bu hastalıkların uzun vadeli riskini artırır. Alkole bağlı hastalıklar ve yaralanmalar topluma yüksek maliyetler doğurur. Alkolün zararlı kullanımı ile çeşitli zihinsel ve davranışsal bozukluklar, diğer bulaşıcı olmayan durumlar ve karayolu trafik kazaları, şiddet ve intihar da dâhil olmak üzere kasıtsız ve kasıtlı yaralanmalar arasında nedensel bir ilişki olduğu gibi, tüberküloz ve HIV gibi bulaşıcı hastalıkların görülme sıklığı veya sonuçları ile alkol tüketimi arasında da nedensel bir ilişki kurulmuştur. Bulaşıcı olmayan hastalıklar genetik, fizyolojik, çevresel ve davranışsal faktörlerin bir kombinasyonunun sonucudur ve bulaşıcı olmayan hastalıkların değiştirilebilir davranışsal risk faktörleri arasında sağlıksız beslenme, tütün kullanımı, fiziksel hareketsizlik ile birlikte zararlı alkol kullanımı da yer alır.

Bu özel sayıda, alkol kullanımın ulusal ve uluslararası boyutları ve bilimsel kanıtlara dayalı olarak alkol kontol politikalarının Dünya Sağlık Örgütü Küresel Alkol Eylem Planı ve SAFER kriterleri doğrultusunda farklı uygulamaları ve uygulamaların etkinliklerini karşılaştırmak, bilimsel kanıta uygun alkol kontrolü politikalarının yaygınlaşmasını sağlamak amaçlanmıştır.
 
Özel sayıya gönderilecek yazılar, “Alkol Kullanımı ve Alkol Kullanım Bozukluğu” ana başlığı kapsamında olmak koşuluyla aşağıdaki konuları ve/veya daha farklı temalar üzerine araştırmaları ve kitap incelemelerini içerebilir:

 • Alkol Kullanım Bozukluğunun Epidemiyolojisi:

  • AKB'nin çeşitli popülasyonlarda görülme sıklığı

  • AKB risk faktörleri

  • AKB’nun demografik dağılımı

 • Alkol Kullanım Bozukluğunun Nörobiyolojisi:

  • Alkolün beyin kimyası ve işlevi üzerindeki kısa ve uzun vadeli etkileri

  • AKB’nun beyindeki nöral yollar üzerindeki etkisi

  • Nörotransmitter sistemleri ve bağımlılık davranışının nörobiyolojik temelleri

 • Alkol Kullanım Bozukluğunun Genetik ve Çevresel Kökenleri:

 • Alkol Zararlı Kullanımının Sosyoekonomik Etkileri:

  • Alkolün bireylerin iş ve eğitim performansı üzerindeki etkileri

  • Alkolün ekonomik maliyetleri 

  • Alkolün toplum üzerindeki genel etkileri

 • Alkol Bağımlılığı Tedavisi ve Müdahale Yöntemleri:

  • Alkol arındırma ve yoksunluk yönetimi

  • Uzun süreli bakım ve relaps önleme stratejileri

  • Farmakolojik tedaviler

  • Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)

  • Kombine tedavi yaklaşımlarının etkinliği

  • Sanat ve yaratıcılık terapileri

  • Stres yönetimi teknikleri ve rahatlama terapileri

  • Spor ve fiziksel aktivitenin AKB rehabilitasyonundaki rolü

  • Kendine yardım grupları (Adsız Alkolikler)

  • Uzun süreli rehabilitasyon

  • Tedaviye erişim ve tedaviye devam etme oranları üzerine sosyal ve ekonomik engeller

 • Alkol Kullanım Bozukluğunda Tedaviye Uyum ve Devamlılık: Engeller ve Çözüm Yolları

 • Kültürel ve Politik Perspektifler:

  • Farklı kültürlerde ve ülkelerde alkol kullanımı ve bağımlılığa yönelik tutumlar, politikalar ve önleme stratejileri.

  • Alkol reklamları, minimum içme yaşı, vergilendirme ve alkol satışı üzerine düzenlemelerin etkileri.

  • Etik ve toplumsal değerlerin bu konulara yaklaşımı

 • Alkol Bağımlılığının Komorbid Durumları:

  • AKB olan bireylerde yaygın olarak görülen diğer psikiyatrik bozukluklar (örn. anksiyete bozuklukları, depresyon) ve

  • AKB olan bireylerde yaygın olarak görülen fiziksel sağlık sorunları (örn. karaciğer hastalıkları, kalp hastalıkları).

  • AKB olan bireylerde sıklıkla görülen diğer bağımlılık biçimleri (örneğin, tütün, madde ve davranışsal bağımlılıklar) ve bunların Yönetimi

 • Alkol Kullanım Bozukluğunun Aile Üzerindeki Psikolojik ve Sosyal Etkileri

 • Alkol Kullanım Bozukluğunun Sosyoekonomik Etkileri: İşgücü, Sağlık Sistemi ve Toplum Üzerindeki Yük

 • Teknoloji ve İnovasyon Yoluyla Müdahale:

  • Mobil uygulamalar

  • Online terapiler

  • Araştırmalarında yapay zeka ve makine öğrenmesi uygulamaları

  • Diğer dijital sağlık araçları

 • Özel Gruplarda Alkol Kullanım Bozukluğu:

  • Ergenlik ve genç yetişkinlerde alkol kullanımı

  • Yaşlılarda alkol kullanımı

  • AKB’da cinsiyet farklılıkları

  • Sağlık çalışanlarında AKB

  • Ünlülerde AKB

  • Uyku bozuklukları olanlarda AKB

 • Alkol kullanımının aile içi şiddet, suçlar ve diğer sosyal şiddet biçimleriyle ilişkisi:

  • Risk Faktörleri, Sonuçlar ve Müdahale Stratejileri

 • Önleme ve Erken Müdahale Stratejileri:

  • AKB'nin gelişimini önlemeye yönelik stratejiler

  • AKB riski altındaki bireyler için erken müdahale programları

  • Gençler arasında alkol kullanımının önlenmesine yönelik eğitim programları.

  • Alkole erişimin kontrolü ve alkol kullanımının azaltılmasına yönelik kampanyalar.

  • Kamu sağlığı kampanyaları ve eğitim programları

 • Gelecek Perspektifleri ve Araştırma Yönleri: Alkol kullanım bozukluğu araştırmalarında açık sorunlar, potansiyel terapötik hedefler ve gelecekteki araştırma yönleri

 • Alkol Kullanımı ve Küresel Sağlık:

  • Dünya çapında alkol kullanımının halk sağlığı üzerindeki etkisi

  • WHO ve diğer uluslararası kuruluşların politikaları ve önerileri

 • Psikososyal Müdahaleler ve Destek Sistemleri:

  • AKB olan bireyler için psikososyal destek

  • AKB olan bireyler için grup terapisi

  • AKB olan bireyler için aile terapisi

  • AKB olan bireyler için sosyal destek sistemlerinin rolü

Addicta olarak beşerî bilimler, sosyal bilimler ve tıp alanlarındaki akademisyen ve araştırmacıların katkılarını ve disiplinler arası bakış açısıyla yazılmış makalelerini bekliyoruz. Yazıların gönderilmesi için son tarih 30 Eylül 2024’tür.
 
Yazarlardan makalelerini çevrim içi servisimizi kullanarak göndermeleri beklenmektedir; posta veya e-posta yoluyla gönderilen yazılar dikkate alınmayacaktır.

Dergimizde yayınlanmak üzere gönderilen yazılar, https://www.addicta.com.tr/en/instructions-to-authors-106 adresinde belirtilen, Addicta’nın yazım kurallarına uygun bir biçimde düzenlenmelidir.

Addicta için genel bir platform kurmayı hedefleyen bu çalışmanın bir parçası olmanızı bekliyoruz. Her türlü sorunuz için Misafir Editörümüz Prof. Dr. Cüneyt Evren cuneytevren@yahoo.com ve yayın ekibimiz addicta@avesyayincilik.com ile e-mail adresi üzerinden bağlantı kurabilirsiniz. 

Dergi hakkında daha detaylı bilgiye http://addicta.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.