Web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz.
Detaylı Bilgi
ADDICTA’nın 2018 Yılı Son Sayısı Yayımlandı

ADDICTA’nın 2018 Yılı Son Sayısı Yayımlandı

Yeşilay’ın bağımlılıklarla ilgili araştırmaları yayımladığı hakemli akademik dergisi Addicta: The Turkish Journal on Addictions’ın 13. sayısı çıktı.

Yeşilay tarafından 2014 yılında yayımlanmaya başlayan Addicta, küresel bir problem olan bağımlılığa çözümler sunmak, uluslararası ve disiplinler arası özgün bilimsel çalışmalar için bir mecra olmak, bağımlılıkla ilgili nitelikli tartışmalar üretmek ve Türkiye'de bağımlılıkla ilgili politikaların şekillenmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.  Bu çerçevede farklı disiplinlerden özgün araştırmalar, deneysel ve klinik çalışmalar, politika analizleri, vaka bildirimleri ve kitap değerlendirmeleri de derginin temel çalışma başlıkları arasında yer alıyor.

Addicta Dergisi’nin 13. sayısında; bağımlılık alanında önemli çalışmalara imza atmış birçok değerli akademisyenin özgün çalışmaları da yer alıyor.

Dergide; “İnternet Oyun Oynama Bozukluğu Ölçeği Kısa Formu’nun (İOOBÖ9-KF) Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, “Ortaokullarda Uygulanan Bağımlılıkla Mücadele Programının Etkililiğinin Değerlendirilmesine Yönelik Yönetici, Öğretmen ve Veli Görüşleri", "Dijital Ekonomide Teknoloji Bağımlılığı ve Çözüm Önerileri", "Liseli Ergenlerde Madde Kullanma Eğiliminin Kişisel, Sosyal ve Akademik Değişkenler Açısından Karşılaştırılması", "Madde Kullanımı Olan Yetişkinlerde Farkındalık Temelli Müdahalelerin Etkililiği: Sistematik Bir Gözden Geçirme", "Underlying Factors of Problematic Online Gaming Behavior: Age, Intensity, and Genre", "Madde Kullanım Geçmişi Olan Tedbir Altındaki Bireylerin Yalnızlık Yaşantısının ve Olumsuz Otomatik Düşüncelerinin Psikolojik Belirti Düzeylerini Yordaması" gibi bilimsel makaleler öne çıkıyor.

Addicta, 2015 yılından itibaren Emerging Sources Citation Index (ESCI), TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, Academic Search Premier (EBSCO) ve Türk Psikiyatri Dizini gibi uluslararası atıf indeksleri ve ulusal indeksler tarafından taranmaktadır.