Web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz.
Detaylı Bilgi
TAPP uluslararası panele ev sahipliği yaptı

TAPP uluslararası panele ev sahipliği yaptı

Aralarında Yeşilay’ın da bulunduğu 50 üye kurum ve kuruluşun katılımıyla kurulan Türkiye Alkol Politikaları Platformu (TAPP), Avrupa Alkol Politikaları ve İskoçya Örneği adıyla uluslararası bir panel düzenledi.

Ülkemiz için bilimsel ve kanıta dayalı alkol politikalarının gelişmesine katkı yapmayı hedefleyen Türkiye Alkol Politikaları Platformu (TAPP), Avrupa Alkol Politikaları ve İskoçya Örneği adıyla bir panel düzenledi. Yeşilay Genel Merkezi Sepetçiler Kasrı'nda gerçekleşen panele TAPP Başkanı Dr. Necmi Sınanmış, Avrupa Alkol Politikaları Birliği (EUROCARE) Politika Sorumlusu Paul Nunes de Moura, İskoçya Alkol Problemlerine Karşı Sağlık Hareketi (SHAAP) Direktörü Eric Carlin, İl Halk Sağlığı uzmanları ve Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) uzmanları katıldı. Moderatörlüğünü Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Perihan Torun'un yaptığı panelde Avrupa alkol politikaları geliştirme sürecinde Avrupa Komisyonu'nun rolü ve İskoçya alkol politikaları içerisinde yer alan asgari taban fiyat uygulaması örneği üzerine konuşuldu.

25 farklı ülkeden 60 kuruluş ile birlikte çalışmalarını yürütmekte olan ve kısa bir süre içerisinde TAPP'ın da bu üye kuruluşlar arasında yer alacağı EUROCARE Avrupa Komisyonu'na alkol kontrol politikalarına yönelik tavsiyelerde bulunan ve odak noktası halk sağlığı olan bir birliktir. EUROCARE Politika Sorumlusu Paul Nunes de Moura, alkol endüstrisinin alkol politikası geliştirme süreçlerine dâhil olmak istediğini ancak asıl amacı halk sağlığı değil de alkollü ürün satışı ve pazarlaması olan bu kuruluşların politika geliştirme süreçlerine katılmasının kontrol politikaları açısından riskli olduğunu belirtti. Moura panelde konuşmasına şu şekilde devam etti: "Alkol politikalarının AB üye ülkelerince ne şekilde geliştirileceğini belirleyen Avrupa Birliği Alkol Stratejisi 2012 yılında feshedilmiştir ve halen daha Avrupa Komisyonunca yeni bir alkol stratejisi hazırlanmış ve onaylanmış değildir. EUROCARE, Avrupa Komisyonunun olası bir alkol stratejisi geliştirme çalışmasına yönelik 2014 yılında bir tavsiye dokümanı oluşturmuştur ancak Avrupa Komisyonu herhangi bir çalışma gerçekleştirmemiştir."

"Az erişim az tüketimi oluşturur"
İskoçya Krallığı Sağlık Birimi altında kurulan İskoçya Alkol Problemlerine Karşı Sağlık Hareketi (SHAAP) Direktörü Eric Carlin alkol tüketimi ve alkole bağlı zararlar arasındaki bağlantıyı ortaya koyan araştırmalarda bulunduklarını, alkol endüstrisiyle hükümet ve resmi kurumlar arasındaki ilişkiyi açığa çıkaran yayınlar hazırladıklarını dile getirdi. Carlin konuşmasına şu şekilde devam etti: "İskoçya'da ucuz ve ruhsatsız alkol tüketimi özellikle yoksul kesimde oldukça fazla. Alkollü içecekler her ne kadar az erişilebilir olursa tüketimi de o kadar azalır. Böylece alkol nedenli sorunlarda da azalma gerçekleşir. Bizler de buradan yola çıkarak minimum taban birim fiyat uygulamasını çıkardık ve uygulama 2012 yılında İskoçya Parlamentosu tarafından hiçbir karşıt oy almadan onaylandı". Ancak küresel alkol üreticileri politikaya karşı çıkmış ve mevzuatı AB mahkemelerine götürmüşlerdir. Bunun üzerine SHAAP bu uygulamanın lehine sivil toplum kuruluşları ile bir konsorsiyum oluşturmuş, bir çok AB ülkesini uygulamanın lehine etkilemeyi başarmıştır. AB mahkemesi de Asgari Taban Birim Fiyat uygulamasının meşru bir halk sağlığı politikası olduğunu kabul etmiş ve üye ülkelerin bu politikayı uygulayıp uygulamamakta serbest olduğunu belirtmiştir. Ancak bu kez alkol endüstrisinin üretici firmaları İskoçya mahkemelerine başvurmuştur. Mahkeme hala devam etmektedir. Carlin, alkol kontrol politikalarının savunuculuğunu yapan organizasyonların SHAAP tarafından yürütülen destek kampanyasına ( http://www.shaap.org.uk/support-mupsaveslives.html ) ve Asgari Taban Birim Fiyat uygulamasına destek vermeleri çağrısında bulunmuştur.

TAPP bünyesinde gerçekleştirilen panelde, alkol kontrol politikası geliştirme süreçlerine halk sağlığına odaklanan kuruluşların dâhil olmasının önemi üzerinde durulmuştur. Her iki organizasyon da alkol kontrol politikalarına yönelik TAPP ile işbirliği halinde çalışmalar yapmaya açık olduklarını belirtmiş ve bu panelin gelecekte sağlanacak olan işbirlikleri için bir başlangıç olmasını temenni ettiklerini dile getirmişlerdir.