Haberler

Yeşilay 2018 yılı altıncı dönem yüksek lisans ve doktora burs başvuru sonuçları açıklandı

Yeşilay 2018 yılı altıncı dönem yüksek lisans ve doktora burs başvuru sonuçları açıklandı

Yeşilay’ın bağımlılıklar alanında çalışma yapacak yüksek lisans ve doktora öğrencileri için açmış olduğu burs başvuruları sonuçları açıklandı.

Yeşilay, üniversitelerde, enstitülerde ve araştırma merkezlerinde tütün-sigara, alkol, uyuşturucu madde, teknoloji, kumar, alışveriş ve diğer bağımlılık türleri ile ilgili tez çalışması yapacak ve Yeşilay'ın bağımlılık çalışma alanlarına katkıda bulunacak yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs desteği sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda 2018 yılı altıncı dönem için açmış olduğu burs başvurularının sonuçları açıklandı. Değerlendirmeler sonucunda tez araştırması ile burs almaya hak kazanan adaylar aşağıda belirtilmiştir.

Başvuru Sahibi Üniversite Tez Başlığı
Abdullah SOLMAZ Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikolojik İyi Oluş ve Manevi Yönelimin Üniversite Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı Düzeyi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Baran KARABULUT Hasan Kalyoncu Üniversitesi Orta Öğretim Öğrencilerinde Dijital Oyun Bağımlılığı ve Şiddet Eğilimi İlişkisi
Bedriye ÖZKAN Sağlık Bilimleri Üniversitesi Madde Kullanım Bozukluğu Olan Çocuk Ve Ergenlerle İnternet Oyunu Oynama Bozukluğu Olanların Erken Dönem Uyumsuz Şemaları İle İntihar Olasılıklarının Karşılaştırılması
Betül YÜCEKAYA İbn Haldun Üniversitesi Problemli Çevrimiçi Oyun Oynama ile Fonksiyonel Olmayan Bilişler, Ebeveyn-Ergen İlişkisi Niteliği ve Oyun Oynama Motivasyonları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
Birgül YAYLACI Bülent Ecevit Üniversitesi Okul Öncesi Çocuklarda Ebeveyn Çocuk İlişkisinin İnternet Kullanımı Üzerine Etkisi
Cansu MEYDAN Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ergenlerde İnternet Oyun Oynama Bozukluğunda Tedaviye Yanıtın Yordayıcıları
Hatice ARSLAN Selçuk Üniversitesi Kadınlarda Madde Bağımlılığının Gelişmesinde İhmal ve İstismarın Etkisi
Kevser DOĞAN Süleyman Demirel Üniversitesi Dumansız Hava Sahası Uygulamasının Kamuya Açık Mekânlara Katılım Pratikleri Üzerine Etkisi -Isparta Kafeler Caddeler Örneği-
Leyla Takır ÇELEBİ Sağlık Bilimleri Üniversitesi Madde Kullanım Bozukluğu Olan Erkek ve Kadın Ergenlerde Ebeveyn Tutumlarının ve Psikiyatrik Eş Tanıların Yataklı Tedaviyi Tamamlama Üzerine Olan Etkileri
Mahmut YAY Hasan Kalyoncu Üniversitesi Problemli Akıllı Telefon Kullanımı Ve Öz Düzenleme Becerileri Arasındaki İlişkide Kendini Sabotaj Stratejilerinin Aracı Rolünün İncelenmesi
Merve KULOĞLU İstanbul Üniversitesi Yeni Psikoaktif Maddelerin (NPS) Atık Sularda Geri Hesaplama Yöntemi İle Tüketiminin İzlenmesinde Yeni Yaklaşımlar
Yağmur KÖKSAL YASİN Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İli Efeler İlçesi’ndeki Kadınlarda Tütün Kullanımı Sıklığı, Davranışı ve İlişkili Faktörler ile Toplumsal Cinsiyetin Rolü: Kantitatif ve Kalitatif Bir Çalışma

Ülkemizde bağımlılıklara dair akademik yayınların istenilen sayıda olmaması bağımlılıkla mücadelede etkin politikaların geliştirilip uygulama mekanizmalarının kurulmasına kadar birçok alanda teorik çerçevenin oluşturulmasında eksikler meydana getiriyor. Buradan hareketle yola çıkan Yeşilay, bağımlılıkla mücadelede ulusal ve uluslararası düzeyde kaynak oluşturabilecek, sağlık bilimlerinden sosyal bilimlere kadar birçok alanda hazırlanacak olan nitel ve nicel araştırmalar desteklenmesi için Lisansüstü Tez Araştırma Bursu Destek Programını hayata geçirdi. Burs programı kapsamında bugüne kadar 14 yüksek lisans ve 8 doktora öğrencisine burs desteği verildi.