Web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz.
Detaylı Bilgi
Yeşilay’ın, Doktora ve Yüksek Lisans Burs Başvuru Süresi Uzatıldı

Yeşilay’ın, Doktora ve Yüksek Lisans Burs Başvuru Süresi Uzatıldı

Yeşilay’ın üniversitelerde, enstitülerde ve araştırma merkezlerinde tütün-sigara, alkol, uyuşturucu madde, teknoloji, kumar ve diğer bağımlılık türleri ile ilgili tez çalışmalarını desteklediği yüksek Lisans ve doktora öğrenci bursu başvuru tarihleri, koronavirüs salgını nedeniyle 30 Eylül 2020’ye uzatıldı.

Ülkemizde bağımlılıklara dair akademik yayınların istenilen sayıda olmaması, bağımlılıkla mücadelede etkin politikaların geliştirilip uygulama mekanizmalarının kurulmasına kadar birçok alanda teorik çerçevenin oluşturulmasında eksikler meydana getiriyor. Buradan hareketle yola çıkan Yeşilay, bağımlılıkla mücadelede ulusal ve uluslararası düzeyde kaynak oluşturabilecek, sağlık bilimlerinden sosyal bilimlere kadar birçok alanda hazırlanacak nitel ve nicel araştırmaların desteklenmesi için 2014 yılından bu yana Lisansüstü Tez Araştırma Bursu Destek Programı ile bağımlılıklar alanında yapılacak tez çalışmalarına destek veriyor. Yüksek Lisans öğrencilerine 12 ay süreyle 1.000 TL, Doktora öğrencilerine 18 ay süreyle 1.500 TL burs desteği verilecek burs programı için son başvuru tarihi 30 Eylül 2020.

Yeşilay Lisansüstü Burs Programı kapsamında aşağıda yer alan çalışma alanlarına yönelik tez çalışmaları değerlendirmeye alınacaktır.

  • Tütün Kullanımı ve Bağımlılığı
  • Uyuşturucu Madde Kullanımı ve Bağımlılığı
  • Alkol Kullanımı ve Bağımlılığı
  • Teknoloji Kullanımı ve Bağımlılığı
  • Kumar ve diğer davranışsal bağımlılık türleri
2020/8 Dönemi Lisansüstü Tez Araştırma Bursu Destek Programı kapsamında ise, stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda Yeşilay’ın ihtiyaç duyduğu, aşağıda yer alan tez çalışmalarına öncelik verilecektir:

Alkol
a. Gençlerde alkol tüketimini önleme girişimlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi.
b. Alkol tüketimi ile ilgili ulusal yasal düzenlemelerin uygulama başarısının değerlendirilmesi.
c. Aile değerlerinin alkol tüketimine etkisinin incelenmesi.

Tütün/Nikotin Ürünleri
a. Elektronik sigara  kullanım sıklık ve dağılımının ölçülmesi.
b. Elektronik sigara kullanımı ile ilgili bilgi, tutum ve davranış değerlendirilmesi.
c. Nargile kullanımı ile ilgili bilgi, tutum ve davranış değerlendirmesi.
d. Tütün kullanımını önleme girişimlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi.
e. Tütün ürünleri tüketimi ile ilgili ulusal yasal düzenlemelerin uygulama başarısının değerlendirilmesi.
f. Tütün endüstrisine yönelik çalışmalar.

Uyuşturucu
a. Farklı uyuşturucu maddelerin kullanımını etkileyen faktörlerin araştırılması.
b. Üniversite gençliğinde esrar kullanım sıklık ve dağılımının araştırılması.
c. Gençlerde uyuşturucu kullanımını önleme girişimlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi.

Davranışsal bağımlılıklar (Dijital oyun bağımlılığı, kumar bağımlılığı ve pornografi bağımlılığı başta olmak üzere)
a. Davranışsal bağımlılıkların nedenlerine ilişkin etiyolojik çalışmalar (Örnek: Genetik faktörler, psikopatoloji, çevresel faktörler, arkadaş ilişkileri, ruhsal dayanıklılık vb).
b. Davranışsal bağımlılıkların geniş ölçekte yaygınlığına ilişkin çalışmalar.
c. Davranışsal bağımlılıklarla ilgili ulusal/uluslararası politikalar ve yasal düzenlemelerin incelenmesi.
d. Davranışsal bağımlılıklarla ilgili DSM-5 ya da ICD-11 tabanlı ölçek geliştirme çalışmaları.
e. Davranışsal bağımlılıkların tedavisine ve terapisine (psikoterapi ve medical/farmokolojik) ilişkin çalışmalar.
 
Genel
a. Bağımlılıkla ilgili tedavi uygulamalarında psikoterapi yaklaşımlarının etkinliğinin incelenmesi.
b. Aile içi ilişkilerin bağımlılık süreçlerindeki rolünün araştırılması.
c. Bağımlılıklarla ilgili önleme ve tedavi uygulamalarında değer temelli yaklaşımların değerlendirilmesi.
d.Bağımlılıkla mücadele politikalarında toplumsal stigmatizasyon faktörünün ölçülmesi, değerlendirilmesi ve bunun aşılmasına yönelik çözümler.
e. Bağımlılıkla mücadeleye ilişkin politika yapım ve karar alma süreçlerinde STK’ların rolünün analizi ve farklı ülkelerle karşılaştırılması.
f. Bağımlılıkla mücadeleye ilişkin politika yapım ve karar alma  ve uygulama sürecinde ulusal, uluslar arası ve küresel aktörler arasında koordinasyon ve işbirliği sorunları.
g. Bağımlılıkla mücadeleye ilişkin politika yapım ve karar alma süreçlerinde yer alan farklı aktörler  arasındaki koordinasyona ilişkin modeller ve bu modellerin etkinlik analizleri.
h. Farklı bağımlılık türlerine ve bunların zararlarına ilişkin ilk, orta ve lise  ders kitaplarının taranması, söylem analizlerinin yapılması, eksikliklerin tespit edilmesi.
i. Bağımlılık konusuna ilişkin olarak farklı dönemlerdeki siyasal parti programları, seçim beyannameleri ve meclis tutanaklarının incelenerek zaman içerisinde konunun gündem oluşturma kapasitesinin tespiti.
j. Bağımlılık ve medya ilişkinin incelenmesine yönelik çalışmalar.
 
2020/8 Lisansüstü Tez Araştırma Bursu Destek Programı hakkında detaylı bilgiye aşağıda yer alan başvuru rehberinden ulaşabiliyor. Burs sonuçları 31 Aralık 2020 tarihinde açıklanacaktır. Detaylı bilgi almak için burs@yesilay.org.tr mail adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

 

Dokümanlar

Başvuru Rehberi

pdf
İNDİR

Başvuru Formu

doc
İNDİR