Web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz.
Detaylı Bilgi
Yeşilay'ın Yüksek Lisans ve Doktora Burs Başvuru Sonuçları Açıklandı

Yeşilay'ın Yüksek Lisans ve Doktora Burs Başvuru Sonuçları Açıklandı

Yeşilay'ın bağımlılıklar alanında çalışma yapacak yüksek lisans ve doktora öğrencileri için açmış olduğu burs başvuruları sonuçları açıklandı.

Yeşilay, üniversitelerde, enstitülerde ve araştırma merkezlerinde tütün-sigara, alkol, uyuşturucu madde, teknoloji, kumar ve diğer bağımlılık türleri ile ilgili tez çalışması yapacak ve Yeşilay'ın bağımlılık çalışma alanlarına katkıda bulunacak yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs desteği sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda 2019 yılı yedinci dönem için açmış olduğu burs başvurularının sonuçları açıklandı. Değerlendirmeler sonucunda tez araştırması ile burs almaya hak kazanan adaylar aşağıda belirtilmiştir.

Ülkemizde bağımlılıklara dair akademik yayınların istenilen sayıda olmaması bağımlılıkla mücadelede etkin politikaların geliştirilip uygulama mekanizmalarının kurulmasına kadar birçok alanda teorik çerçevenin oluşturulmasında eksikler meydana getiriyor. Buradan hareketle yola çıkan Yeşilay, bağımlılıkla mücadelede ulusal ve uluslararası düzeyde kaynak oluşturabilecek, sağlık bilimlerinden sosyal bilimlere kadar birçok alanda hazırlanacak olan nitel ve nicel araştırmalar desteklenmesi için Lisansüstü Tez Araştırma Bursu Destek Programını hayata geçirdi. Burs programı kapsamında bugüne kadar 21 yüksek lisans ve 13 doktora öğrencisine burs desteği verildi.

Tez Başlığı
Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullandığı Tespit Edilen Kişilerin Mizaç-Karakter Özellikleri ve Bağlanma Stilleri Adana İli Örneği
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve İnternet Oyunu Oynama Bozukluğu Eşhastalanımı Olan Ergenlerde Yavaş Bilişsel Tempo(YBT) Belirtilerinin İncelenmesi
Problematik Çevrimiçi Porno Tüketimi
Düz Paket Sigara Uygulamasının Üniversite Öğrencileri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Genç Yetişkinlikteki Bireylerde Olumsuz Çocukluk Deneyimleri ve Kumara İlişkin Bilişsel Yapıların Kumar Oynama Davranışı ve Nedenleri Üzerindeki Etkisi
Tütün Bağımlılığı Örneğinde Halk Sağlığında Yapay Zeka Teknolojilerinin Kullanılması
Ergenlerde Problemli Teknoloji Kullanımının Önlenmesinde Gruplarla Sosyal Hizmet Uygulaması: Bir Karma Yöntem Araştırması
Ergenlerde Algılanan Sosyal Destek ve Stresin İnternet Bağımlılığı ile İlişkisi
Maneviyat Temelli Bağımlılık Danışmanlığı: Alkol ve Madde Bağımlılığının Rehabilitasyon Sürecinde Bir Model Önerisi
Yalnızlık ve Çocukluk Çağı Travmalarının Ergenlerde Sosyal Medya Bağımlılığı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
İbn Kemal ve Ebussuud'un Afyonun Hükmüne Dair Fetvalarının Mukayesesi
İnternet Bağımlılığında Dürtüsellik ve Kaçınmanın Yordayıcı Rolünün Karma Yöntemle İncelenmesi
Türkiye Örnekleminde Davranışsal Bağımlılıkların ve Bağımlılıklar İçin Tanılar Ötesi Model Bileşenlerinin İncelenmesi