Web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz.
Detaylı Bilgi
Yeşilay'ın Yüksek Lisans ve Doktora Burs Başvuru Sonuçları Açıklandı

Yeşilay'ın Yüksek Lisans ve Doktora Burs Başvuru Sonuçları Açıklandı

Yeşilay'ın bağımlılıklar alanında çalışma yapacak yüksek lisans ve doktora öğrencileri için açmış olduğu burs başvuruları sonuçları açıklandı.

Yeşilay, üniversitelerde, enstitülerde ve araştırma merkezlerinde tütün-sigara, alkol, uyuşturucu madde, teknoloji, kumar bağımlılıkları ile ilgili tez çalışması yapacak ve Yeşilay'ın bağımlılık çalışma alanlarına katkıda bulunacak yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs desteği sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda 2020 yılı 8. dönem için açmış olduğu burs başvurularının sonuçları açıklandı. Değerlendirmeler sonucunda burs almaya hak kazanan adayların tez başlıkları aşağıda belirtilmiştir.

Ülkemizde bağımlılıklara dair akademik yayınların istenilen sayıda olmaması bağımlılıkla mücadelede etkin politikaların geliştirilip uygulama mekanizmalarının kurulmasına kadar birçok alanda teorik çerçevenin oluşturulmasında eksikler meydana getiriyor. Buradan hareketle yola çıkan Yeşilay, bağımlılıkla mücadelede ulusal ve uluslararası düzeyde kaynak oluşturabilecek, sağlık bilimlerinden sosyal bilimlere kadar birçok alanda hazırlanacak olan nitel ve nicel araştırmaların desteklenmesi için Lisansüstü Tez Araştırma Bursu Destek Programını hayata geçirdi. Burs programı kapsamında, bugüne kadar 27 yüksek lisans ve 20 doktora öğrencisine burs desteği sağlandı.

TEZ BAŞLIĞI
Pozitif Genç Gelişimi Eğitim Programının Ergenlerin Problemli Sosyal Medya Kullanımlarına ve Yaşam Becerilerine Etkisi
Ergenlerde Çocukluk Çağı Travma Şiddetinin; İnternet Bağımlılığı, İnternet Oyun Oynama Bozukluğu ve Kumar Oynama Bozukluğu Üzerindeki Etkisi: Sıklığı, Şiddeti ve Dayanıklılığın Rolü
E-Spor ve Sporda Dijital Oyun Bağımlılığı, Depresyon, Anksiyete ve Stresin İlişkisel Olarak İncelenmesi
Bağımlılık İçerikli Afişlerin Farkındalık Etkisinin Eye-Tracking İle İncelenmesi: Yeşilay Örneği
Madde Kullanımını Tetikleyen Faktörlerin Mekânsal Analizi Yoluyla Atık Suda Tespit Edilen Uyuşturucunun Kaynak Tahmini
Esrar Kullanım Bozukluğu Olan Hastalara Uygulanan Nörobilim Bilgisine Dayalı Psikoeğitimin Bilişsel İşlevler, Öz-Yeterlilik Ve Tedavi Motivasyonu Üzerine Etkisi
İlkokul Öğrencilerinin Çocukluk Çağı Narsisizmi ve Yaşam Doyumlarının Dijital Oyun Bağımlılıklarını Yordama Gücünün İncelenmesi
Üniversite Öğrencilerinde Görülen Kumar Bağımlılığının Bilişsel Duygu Düzenleme Stratejileri Açısından İncelenmesi
Bağımlı Kadınların İyileşme Deneyimleri: Adsız Narkotik (NA) ve Adsız Alkolikler (AA) Örneği
Dijital-Oyun Kullanıcısı Ergen Hastalarda Oyun Oynama Bilişlerinin, Motivasyonlarının ve Oyun Oynama Bozukluğu Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
Halter ve Boks Sporcularının Egzersiz Bağımlılığı ve Egzersizde Davranışsal Düzenlemeleri ile Madde Bağımlılığı Farkındalıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyonel Faaliyetlere Katılım Engelleri ile Akıllı Telefon Bağımlılığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Hanehalkı Tütün – Alkol Tüketimi ve Gelir Eşitsizliği İlişkisi: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Bir Karşılaştırma
Sosyal Medya Bağımlılığı ve Dindarlık Arasındaki İlişki