Web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz.
Detaylı Bilgi
Yeşilay’ın Yüksek Lisans ve Doktora Burs Başvuru Sonuçları Açıklandı

Yeşilay’ın Yüksek Lisans ve Doktora Burs Başvuru Sonuçları Açıklandı

Yeşilay’ın bağımlılıklar alanında çalışma yapacak yüksek lisans ve doktora öğrencileri için açmış olduğu burs başvuruları sonuçları açıklandı.

Yeşilay üniversitelerde, enstitülerde ve araştırma merkezlerinde tütün-sigara, alkol, uyuşturucu madde, teknoloji, kumar ve diğer bağımlılık türleri ile ilgili tez çalışması yapacak; bağımlılık çalışma alanlarına katkıda bulunacak yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs desteği sağlamaya devam etmektedir.

Yeşilay, bağımlılıkla mücadelede ulusal ve uluslararası düzeyde kaynak oluşturabilecek, sağlık bilimlerinden sosyal bilimlere kadar birçok alanda hazırlanacak olan nitel ve nicel araştırmaların desteklenmesi için Lisansüstü Tez Araştırma Bursu Destek Programı’nı hayata geçirmiştir.

Burs programı kapsamında bugüne kadar 37 yüksek lisans ve 31 doktora öğrencisine burs desteği verilmiştir.
Bu kapsamda 2021 yılı onuncu dönem için açmış olduğu burs başvurularının sonuçları açıklanmış olup, değerlendirmeler sonucunda burs almaya hak kazanan adayların tez başlıkları aşağıda belirtilmiştir.

TEZ BAŞLIĞI
 • Epizodik Gelecek Düşünme Egzersizleri: Tütün kullanım bozukluğunda gecikme indirimi temelli bir yaklaşım
 • Sigara İçen Genç Yetişkinlerde Modifiye Sigara Değerlendirme Anketinin Türkçe Versiyonunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
 • Pandemi Döneminde Çocukların Ekran Bağımlılığı ile Sosyal Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
 • Annelerle Yürütülen Grup Çalışmasının, Ergenlerin İnternette Oyun Oynama Sorunlarına, Öznel İyi Oluşlarına ve Anneleri İle İlişkilerine Etkisinin İncelenmesi
 • İnternet Oyun Oynama Bozukluğu Olan Ergenlerin Aile Yapısı, Benlik Saygısı ve Duygusal Özerklik Açısından İncelenmesi
 • Madde Bağımlılığına Sosyolojik Bakış: Madde Bağımlılığı Tedavisi Görmüş Bireylerin ve Alanda Çalışan Uzmanların Deneyimleri
 • 3-6 yaş dönemi çocukların ebeveynleri ile olan ilişkilerinin teknolojik cihaz kullanım sürelerine etkisinin incelenmesi
 • Uyuşturucu Suçunun Rasyonelliğinin Hane Ekonomisi Bazında Suça Karışmamışlarla Karşılaştırmalı Analizi- Adana İli Örneği
 • Madde Bağımlılarında Yönetici/Yürütücü İşlevlerin Değerlendirilmesi
 • Dijital Ebeveynlik Farkındalığı ve Ebeveyn Tutumlarının Çocuklarda Ekran Bağımlılığı ile İlişkisi
 • Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Medya Bağımlılığı, Yürütücü İşlevler, Dürtüsellik ve Kişilik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
 • Ebeveynlerde Dijital Farkındalık ve Dijital Bağımlılık: Ebeveyn Tutumunun Aracı Rolü
 • Aktif Hastalık ve Remisyon Dönemindeki Madde Kullanım Bozukluğu Olgularında Sosyal Anhedoni, Risk Alma, Karar Verme Becerilerinin Karşılaştırılması