BİLİM KURULU

Prof. Dr. Peyami ÇELİKCAN

Yeşilay Bilim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Peyami ÇELİKCAN

1961 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünden 1986 yılında mezun oldu. 1987 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1988 yılında YÖK Başkanlığı Yurtdışı Lisansüstü Eğitim Bursu ile Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti ve 1990 yılında İletişim Sanatları alanında University of West Florida'dan yüksek lisans derecesini aldı. 1994 yılında ise 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne ve Görüntü Sanatları programını tamamlayarak sinema ve televizyon alanında doktora unvanını kazandı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı, Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı ve Rektör Yardımcılığı görevlerini üstlendi. Son olarak İstanbul Şehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlık görevini yürüttü. İletişim Bilimleri, sinema-televizyon, popüler kültür, belgesel sinema, medya tarihi alanlarında akademik çalışmalarını sürdüren Çelikcan, belgesel yönetmeni ve metin yazarı olarak çok sayıda belgesel film çekmiştir.

Prof. Dr. Ali AYTEN

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Ali AYTEN

1979'a Konya'da doğdu. 2002’de Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2004'te "Kendini Gerçekleştirme ve Dindarlık İlişkisi" başlıklı çalışmasıyla yüksek lisansını bitirdi. 2009’da "Prososyal Davranışlarda Dindarlık ve Empatinin Rolü" başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. 2012'de doçent oldu. Halen Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesidir. Din psikolojisi alanında çalışmaları bulunan Ayten, din ve sağlık ilişkisi üzerine çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Ayşen GÜRCAN

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Ayşen GÜRCAN

1963 yılında doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Burdur’da tamamladı. 1986 yılında Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesini bitirdi. 1987-1989 yılları arasında Eğitim İletişimi ve Planlaması bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Doktorasını Eğitim Teknolojisi Anabilim dalında yaptı. 1990-2005 yıllarında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve öğretim üyesi olarak çalıştı. 2006-2011 yılları arasında Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü yaptı. 2011-2013 yıllarında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bakan müşavirliği görevinde bulundu. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünde öğretim üyesi olarak çalıştı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da yapmış olan Gürcan’ın eğitim bilimleri, öğrenme-öğretme, eğitim-iletişimi, tekno-psikoloji ve aile eğitimi alanlarında ulusal ve uluslararası yayınları bulunmaktadır.

Prof. Dr. Erkan CEYLAN

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Erkan CEYLAN

1968 yılında İstanbul'da doğdu. Lisans eğitimini Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Doktora eğitimini Göğüs Hastalıkları bilim dalında Yüzüncüyıl Üniversitesinde tamamladı. 1998’de Harran Üniversitesinde Doçent, 2013’de İstanbul Medeniyet Üniversitesinde Profesör oldu.

Halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D’da çalışmakta olup çok sayıda ulusal/uluslararası yayınlanmış makale, kitap bölümü, ulusal ve uluslararası ödülleri bulunmaktadır. Birçok ulusal/uluslararası meslek kuruluşu ve sivil toplum örgütlerinde kurucu ve aktif olarak görev alan Dr.Ceylan, evli ve üç çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Faruk AŞICIOĞLU

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Faruk AŞICIOĞLU

1961 yılında Kilis’te doğdu. 1978 yılında Kilis Lisesinden, 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1994 yılında Adli Tıp Uzmanı, 2004 yılında Adli Tıp Doçenti oldu. 2006 yılında Tıbbi Biyoloji Bilim Doktoru unvanını aldı. 1992 yılından 2014 yılına kadar T.C. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nın çeşitli birimlerinde çalıştıktan sonra 2000-2003 tarihleri arasında aynı kurumun Biyoloji İhtisas Dairesi Başkanı, 2003-2014 yılları arasında ise Adli Tıp Kurumu 5. İhtisas Kurulu Başkanı (adli toksikoloji, uyuşturucu maddeler, alkol ve genetik ile ilgili kurul) olarak görev yaptı.

Halen İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsünde müdür olup çok sayıda ulusal ve uluslararası dergide yayınlanmış makalesi yanında toplam beş adet Adli Bilimler alanında yayınlanmış Türkçe kitabı bulunmaktadır. Birçok ulusal ve uluslararası meslek kuruluşuna ve sivil toplum örgütüne üyeliği yanında halen Adli Belge İnceleme Derneği ile Adli Biyoloji, Genetik ve Gen Hukuku derneklerinin kurucu başkanlığını yürütmektedir. Ayrıca Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi’nin (EMCDDA) Türkiye temas noktası olan TUBİM’in (Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi) erken uyarı sistemi alanındaki ulusal uzmanıdır.

Prof. Dr. Hakan COŞKUNOL

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Hakan COŞKUNOL

Lise eğitimini Ankara Fen Lisesinde, Tıp Fakültesini Ege Üniversitesinde bitirdikten sonra tıpta uzmanlık eğitimini Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında tamamlamıştır. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış, bilimsel toplantılarda sunulmuş 150'nin üstünde makalesi, yayımlanmış 6 kitabı vardır. Ege Üniversitesi Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Merkezi kurucusudur. 2008 yılında kurulan Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsünün Kurucu Başkanı olarak çalışmıştır. Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı Merkezinde araştırma ve lisansüstü eğitim çalışmalarını sürdürmektedir. Madde Bağımlılığı alanında bakanlık düzeyinde bir çok Bilim Komisyonunda görev yapmaktadır. Türkiye’de madde kullanımının önlenmesi ve tedavisi konusunda bir çok uluslararası kurumla işbirliği içindedir. Bağımlılık Danışmanlığının mesleki tanımının geliştirilmesi, bağımlılıkta çok disiplinliliğin oluşturulması, yaygınlaştırılması, bağımlılık alanında moleküler çalışmalar temel ilgi alanlarıdır. Evli ve 2 çocuk babasıdır. 

Prof. Dr. Mustafa TAŞDEMİR

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Mustafa TAŞDEMİR

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1990 yılında mezun oldu. Üç yıl süreyle pratisyen hekim olarak çalıştı. 1994 yılı başında Marmara Üniversitesi'nde halk sağlığı ihtisasına başladı. 1998'de halk sağlığı uzmanı oldu ve kalite yönetimi uygulamalarında uzmanlaşmak amacıyla özel sektörde çalışmaya başladı. 2001 yılında Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. 2008'de Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na geçti. 2004-2005 yıllarında Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Akreditasyon Sistemi Yönlendirme Komitesi üyesi olarak çalıştı. 2008-2009 döneminde yaklaşık bir yıl süreyle Sağlık Bakanlığı'nda kıdemli eğitim ve araştırma koordinatörü olarak görev yaptı. 2009 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdi. 15.05.2012 tarihinde İstanbul'un ilk Halk Sağlığı Müdürü olarak atandı; en önemli görevlerinden biri tütün, alkol ve uyuşturucuyla mücadele oldu. İki yıllık görev süresinin bitiminde Marmara Üniversitesi'ne döndü. Halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde çalışmakta olan ve Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi olan Taşdemir, evli ve  3 çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Osman Tolga ARICAK

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Osman Tolga ARICAK

Prof. Dr. Osman Tolga Arıcak 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi’nde tamamladı. 1994-1999 yılları arasında Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler programında araştırma görevlisi olarak çalışan Arıcak, 1999 yılında aynı programda yardımcı doçent olarak çalışmaya başladı. Dr. Arıcak 2006-2007 yılları arasında Indiana Üniversitesi Bloomington Psikolojik Danışma ve Eğitim Psikolojisi Bölümü’nde konuk araştırmacı, 2007-2008 yılları arasında ise Tulane Üniversitesi New Orleans Psikoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Amerika Birleşik Devletleri’nde lisans ve lisansüstü düzeyde iki dönem halinde dersler verdi. 2008 yılında tekrar Trakya Üniversitesi’ne dönen Arıcak, 2010 yılında Eğitim Psikolojisi alanında doçent oldu. 2010-2013 yıllarında Fatih Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde çalışan Dr. Arıcak, 2013-2014 akademik yılında Harvard Üniversitesi’nden aldığı bir davetle tekrar Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti. Harvard Üniversitesi Berkman Center for Internet and Society gençlik ve medya laboratuvarında araştırmacı olarak çalışan Dr. Arıcak, Türkiye’ye döndükten sonra Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. Dr. Arıcak, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, Amerikan Psikologlar Derneği, Uluslararası Okul Psikologları Derneği (ISPA) üyesi ve aynı zamanda Uluslararası Okul Psikolojisi Enstitüsü’nün de yönetim kurulu üyesi ve Türkiye temsilcisidir.

Prof. Dr. Recep Erol SEZER

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Recep Erol SEZER

1969 İstanbul Tıp Fakültesi mezunu, Halk Sağlığı alanında 1978’de uzman, 1983’de doçent, 1989’da profesör oldu. 1992’de Türkiye Halk Sağlığı Derneği Sigarayla Mücadele Kolunun, daha sonra Elazığ Merkezli Sağlığı Geliştirme ve Sigara ile Mücadele Derneğinin ve bu yapıların yayın organı olarak Sigara Alarmı Dergisinin kuruculuğunu yaptı.1995’te Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesinin kurucuları arasında yer aldı ve iki kez bu komiteye dönem başkanlığı yaptı. 1994 yılından itibaren 2000 yılına kadar Dünya Sağlık Örgütü Sigarasız Avrupa Eylem Planının Türkiye ilişki noktası görevini yaptı.

1996 ve 1998 Ulusal Bırak-Kazan Sigara Bırakma Kampanyalarının Koordinatörlüğünü yürüttü. DSÖ Çerçeve Sözleşmesini takiben Sağlık Bakanlığı merkezli kurulan Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi’nde üye olarak (bırakma grubu sorumlusu olarak) görev yaptı. Sağlık Bakanlığı’nın Tütün Kontrol çalışmalarına aktif olarak ve süreklilik içinde katıldı. Bu konuda çok sayıda yazılı makale yayınladı, kurs, ders ve konferans, bildiri niteliğinde sunuşlar yaptı. Ankara Üniversitesindeki çalışmalarından sonra, 1984-1999 döneminde Elazığ’da Fırat Üniversitesinde Halk Sağlığı Anabilim Dalında, 1999-2013 döneminde Cumhuriyet Üniversitesinde Aile Hekimliği Anabilim Dalında çalıştı. 2013 yılından itibaren Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı olarak çalışmaktadır.

Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK

1958 yılında Kadirli’de doğdu. 1996 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Planlaması (Eğitim İstatistiği ve Araştırma Bilim Dalı) Doktora programını tamamladı. 2005 yılında “Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme” alanında doçent unvanını aldı. 2010 yılında profesör oldu.

Dr. Büyüköztürk; 1986-1990 yılları arasında Millî Eğitim Bakanlığında şef ve eğitim uzmanı, 1991-1998 yılları arasında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim İstatistiği ve Araştırma Anabilim Dalında araştırma görevlisi, 1999-2004 yılları arasında aynı anabilim dalında Yardımcı Doçent olarak çalıştı. 1997 yılında yabancı dilini geliştirmek ve alandaki gelişmeleri izlemek amacıyla altı ay süreyle Amerika Birleşik Devletleri-Austin/TEXAS’a giden Dr. Büyüköztürk, 2004 yılı Eylül ayında Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde çalışmaya başladı. 2010 yılında aynı Fakültede Dekan Yardımcılığı görevini üstlendi. 2010 yılı Kasım ayında çalışmaya başladığı Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesinden 2015 yılı ocak ayında emekli odu. 2015 yılı şubat ayında Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesinde çalışmaya başladı. 2015 yılı haziran ayında dekan olarak atandı. Halen bu görevini sürdürmektedir.

Alanıyla ilgili beş kitabı ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Bilimsel çalışmalarına 12669 atıf yapılmıştır. Ulusal ve uluslararası pek çok projede yönetici, koordinatörlük, danışmanlık veya araştırmacı olarak görev yaptı. Başlıca çalışma alanları; sosyal bilimler araştırmalarında yöntem geliştirme, veri analizi, ölçek geliştirme ve uyarlama, izleme ve değerlendirmedir.

Prof. Dr. Toker ERGÜDER

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Toker ERGÜDER

Doç. Dr. Cüneyt EVREN

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Cüneyt EVREN

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’ni 1991’de bitirdi. Psikiyatri uzmanlık eğitimini Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 1996’de tamamladı. Aynı yıl Alkol Madde Araştırma, Tedavi ve Eğitim Merkezi’nde (AMATEM) başasistan olarak çalışmaya başladı, 2006 yılında ise doçent oldu. Kendisinin alkol madde bağımlılığı alanında 200’e kadar Ulusal ve Uluslararası bilimsel yayını ve kitap bölümü bulunmaktadır. Halen aynı merkezin sorumluluğunu, Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi Editörlüğünü, Bakırköy Araştırma ve İleri Eğitim Merkezi (BARİLEM) başkanlığını ve Türkiye Psikiyatri Derneği Bilimsel Toplantı Düzenleme Kurulu üyeliğini yürütmektedir

Doç. Dr. Esra İŞMEN GAZİOĞLU

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Esra İŞMEN GAZİOĞLU

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nden 1990 yılında mezun olan İşmen Gazioğlu, yüksek lisans eğitimini 1993 yılı’nda, doktora eğitimini ise 1999 yılında tamamlamıştır. İşmen Gazioğlu, 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalına yardımcı doçent olarak atanmıştır. 2010 yılında Doçent olan İşmen Gazioğlu, aile terapisi, çocuk istismarı konuları üzerinde çalışmaktadır.

 Doç. Dr. H. Volkan KARA

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. H. Volkan KARA

Göğüs Cerrahisi Uzmanı
İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa , Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
volkan_kara@yahoo.com

1974 yılında Milasta doğdu. Balıkesir Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi ve Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi ( İngilizce) mezunudur. Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesinde Göğüs Cerrahisi ihtisasını tamamladı. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Sağlık Kurumları Yöneticiliği Yüksek Lisansını ‘’Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemleri’’ çalışma konusuyla bitirdi. Askerlik hizmetini Van Asker Hastanesinde  Jandarma Tabip Asteğmen olarak yerine getirdi. Mecburi hizmetinde Gümüşhane Devlet Hastanesinde Göğüs Cerrahisi Uzmanı olarak çalışırken İl Sağlık Müdür Yardımcısı ek  görevini aldı. Bu dönemde Dumansız Hava Sahası Koordinatörlüğü ve il genelinde Tütün ve Tütün Mamüllerinin zararları  ve Bağımlılık hakkında konferans ve panellerde düzenleyici ve konuşmacı olarak aktif roller aldı.

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığında sağlıkta finansal analiz , performansa dayalı ek ödeme modelleri , etkili kaynak kullanımı ve sürdürülebilirlik  konularında analiz ve değerlendirme görevlerinde bulundu. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim dalında öğretim üyesi olarak çalıştı. Amerika Birleşik Devletleri -Kuzey Carolina -Duke Üniversitesi Göğüs Cerrahisi AD da konuk öğretim üyesi olarak 1 yıl kapalı sistem kanser cerrahisi(videoyardımlı cerrahi) ve kanser hücresi kültürü laboratuvar çalışmalarında bulundu.

Dr. Kara halen İstanbul Üniversitesi –Cerrahpaşa , Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde çalışmakta ve Tıp Eğitimi Doktora programına devam etmektedir. Yabancı ve yerli hakemli dergilerde yazdığı çok sayıda makale, derleme ve kitap bölümleri ve hakemlik görevleri bulunmaktadır. Branşında dernek üyelikleri ve yürütme kurulu görevleri vardır.  

Akciğer kanserinde minimal invazif cerrahi modeller, erişkin eğitim programları ve davranış değişiklerini ölçme ve değerlendirme, tütün ve tütün mamülleri elektronik sigaraya yönelik eğitim konularıyla ilgilenmektedir.

Çok iyi seviyede yazılı ve sözlü ingilizce bilen Dr. Kara,  Hatice Kara ile evlidir Ceren ve Doruğun babasıdır.

Doç. Dr. Muhammet Tayyib KADAK

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Muhammet Tayyib KADAK

Doç. Dr. Murat ŞENTÜRK

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Murat ŞENTÜRK

Lisans eğitimini 2004’te İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinde, yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde “Yoksulların Yaşam Stratejileri: Küçük Mustafa Paşa ve Balat Örnekleri” adlı çalışmasıyla 2008 yılında tamamladı. Yine aynı bölümde “Kentsel Müdahaleler Açısından İstanbul” başlıklı teziyle doktora çalışmasını 2011 yılında bitirdi.

2013 yılında City University of New York The Graduate Center’da yer alan Center for Place Culture and Politics adlı merkezde 4 ay misafir araştırmacı olarak bulundu.  Hâlen İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışan Şentürk’ün ilgi alanları arasında kentsel müdahaleler, kent ve siyaset, konut, yoksulluk, mekânın sosyolojisi, aile, medya, teknoloji bağımlılığı ve yaşlanmanın sosyolojisi yer almaktadır.

Doç. Dr. Ömer Miraç YAMAN

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Ömer Miraç YAMAN

Ömer Miraç YAMAN İstanbul'da doğdu. 1999 yılında Yunus Emre Süper Lisesi'nden mezun oldu. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nde 2003 yılında, Yüksek Lisans eğitimini ise Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nde 2007 yılında tamamladı. Sakarya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Doktora eğitimine 2008 yılında başladı ve 2012 yılında tamamladı. 2009 ila 2014 yılları arasında Yalova Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü'nde Öğretim Üyesi olarak görev yapan Yaman, halen İstanbul Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü'nde öğretim üyeliği görevine devam etmektedir. 2010 yılında "Türkiye Gençlik Çalışmaları Bibliyografyası 1923-2010", 2013 yılında "Apaçi Gençlik: Gençlerin Toplumsal Davranış ve Yönelimleri İstanbul'da 'Apaçi' Altkültür Grupları Üzerine Nitel Bir Çalışma", 2015 yılında "Türkiye Kimyasal Bağımlılık Çalışmaları Bibliyografyası (1923-2014)" ve "Türkiye Davranışsal Bağımlılık Çalışmaları Bibliyografyası (1923-2014)" adlı çalışmaları yayınlanmış olan Yaman'ın; Gençlik, Madde Bağımlılığı, Göç, Kentleşme, Aile, Alt kültür, Sosyal Hizmet Uygulamaları konularında makaleleri ve kitapları bulunmaktadır. İngilizce bilen Yaman, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Doç. Dr. Rabia BİLİCİ

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Rabia BİLİCİ

1976 yılında doğdu. 1993 yılında Elazığ Anadolu Lisesinden mezun oldu. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesini 1999 yılında bitirdi. 2002-2007 yılları arasında Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araștırma Hastanesi’nde psikiyatri uzmanlık eğitimini tamamladı. Erzurum Palandöken Devlet Hastanesinde 2 yıl, Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi AMATEM kliniğinde 4 yıl çalıștı. 2015 yılında doçentlik ünvanını aldı. Halen Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araștırma Hastanesi’nde, kurulușunda görev aldığı AMATEM kliniğinde sorumlu hekim olarak çalıșmaktadır.

Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül

24.06.1971 İstanbul doğumludur. 1994 tarihinde Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden derece ile mezun olmuş, 2007 tarihinde Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ABD'dan Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları dalında uzmanlığını almıştır. Sonrasında 1.5 yıl Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde, 1.5 yıl Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde, 2 yıl Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çocuk ve Ergen Psikiyatristi olarak görev yapmıştır. 2008 yılından bu yana özel muayenehane hekimliği yapmakta ve 2012 yılından bu yana Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 2015 yılında “doçent” ünvanı almıştır.

Çocuk ve Gençlik Ruh Sağılığı Derneği özel gereksinimli çocuklar komisyonu kurucu başkanı ve Down Türkiye Derneği danışman doktorudur.

Özellikle erken çocukluk dönemi ruhsal sorunları, öğrenme ve dikkat problemleri ve nörogelişimsel geriliği olan çocuklar ve aileleri ile ilgilenmektedir.

23 yıllık evli ve biri kız diğeri erkek 15 yaşında ikiz annesidir.

Dr. Öğr. Üyesi Duygu DİNÇER

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Duygu DİNÇER

Dr. Duygu Dinçer, İbn Haldun Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nde yardımcı doçenttir. Lisans derecesini 2006 yılında İstanbul Üniversitesi’nden Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında; yüksek lisans derecesini 2013 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nden Psikoloji alanında ve doktora derecesini 2017 yılında Marmara Üniversitesi’nden Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında almıştır. 2010-2011 yılları arasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde, 2012-2016 yılları arasında Marmara Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Ayrıca 2011 yılında Leuven Üniversitesi’nde (Belçika) ve 2015 yılında California Üniversitesi, Berkeley’de (ABD) misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Güncel araştırma konuları arasında kültür, duygu psikolojisi, çift ve aile danışmanlığı, pozitif psikoloji, varoluşsal psikoloji, toplumsal cinsiyet, edebiyat incelemeleri, nitel ve nicel araştırma yöntemleri bulunmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Tuba TOPÇUOĞLU

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Tuba TOPÇUOĞLU

Tuba Topçuoğlu, 1999 yılında Koç Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu. Ekonomi yüksek lisans derecesini 2000 yılında Londra’da bulunan University College London’dan aldı. İngiltere’de Cambridge Üniversitesi’nde 2006 yılında Kriminolojik Araştırmalar alanında ikinci yüksek lisans derecesini alan Topçuoğlu aynı üniversitede 2011 yılında Kriminoloji doktora programını bitirerek Doktor unvanını aldı. Doktora öğrencisiyken iki yıl boyunca aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora öğrencilerine araştırma metotları alanında teorik ve uygulamalı dersler verdi. 2013 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır. Lisans, yüksek lisans ve Erasmus öğrencilerine İngilizce ve Türkçe olarak Kriminoloji, Çocuk Suçluluğu ve Önlenmesi, Karşılaştırmalı Kriminoloji ve Suç Önleme dersleri vermektedir.

Uzm. Dr. Arzu Çiftçi

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi

Uzm. Dr. Arzu Çiftçi

1972 Kars doğumlu. Ankara üniversitesi Tıp Fakültesini 1996’da bitirdi, 1996-2001 yılları arasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde Psikiyatri ihtisası yaptı.

2002’de Konsultasyon Liyazon hekimi olarak 2009’a kadar 70. Yıl Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesinde çalıştı. 2009’dan beri Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ÇEMATEM klinik koordinatörü olarak çalışmakta. 2 kızı vardır.

 • /documents/file/YASubSlider/obm_logo.png
 • /documents/file/YASubSlider/genc_yesilay_brand-dac66b4c-1d68-4e96-bde7-a06cf85b3b2e.png
 • /documents/file/YASubSlider/birakabilirsin_brand-ad229c65-9064-46b1-97f4-83544bc1b5c8.png
 • /documents/file/YASubSlider/karikatur_yarismasi_logo-3a81ebb5-87a2-4452-9ce3-e9d5f8519cdc.png
 • /documents/file/YASubSlider/tbm_anasayfa_alt_slider1-dca29e17-d5d3-4ae2-9224-2adce4660595.png
 • /documents/file/YASubSlider/yesilay_danismanlik_merkezi.png
 • /documents/file/YAResimler/addicta_logo_alt_slider.png
 • /documents/file/YASubSlider/brand-yesilay-yayinlari-500d0abc-729a-449b-ab25-136d9b966065.jpg
 • /documents/file/YASubSlider/yesilay_market_brand-9fe4cb82-db08-48ac-b345-a3c54993ca6c.png
 • /documents/file/YAResimler/turkiye_bagimlilik_arsivi_alt_logo_slider.png
 • /documents/file/YASubSlider/YesilayDergisi_logo2-46e0c13f-4a02-40b9-bb84-7bfcddb52cf1.png
 • /documents/file/YASubSlider/zumruduanka_logo-38ce30eb-ec45-4db2-811a-809776151cd8.png
 • /documents/file/YAResimler/mavi-kirlangic.png
 • /documents/file/YASubSlider/Yavru-kirlangic-logo-2019.jpg
 • /documents/file/YAResimler/snsg_logo.png
 • /documents/file/YAResimler/benim_kulubum_yesilay.png
 • /documents/file/YAResimler/yesil_dedektor(1).png
 • /documents/file/YAResimler/yesil-sahne-soylesileri.png
 • /documents/file/YAResimler/yesilay_elcileri_logo.png