YEŞİLAY İNSAN KIYMETLERİ

Yeşilay İnsan Kıymetleri


YEŞİLAY'DA EN KIYMETLİ DEĞER İNSANDIR.

Yeşilay olarak asırlık geçmişimizle biz, insan onurunu ve saygınlığını temel alan, bilimsel metotlar kullanarak tütün, alkol, uyuşturucu madde, teknoloji, kumar gibi bağımlılıklarla mücadele eden güçlü bir sivil toplum kuruluşuyuz.

İnsan onurunun ve saygınlığının korunması için her koşulda, her yerde ve her zaman insanlara yardım etmek, insanların sağlıklı bireyler olarak yaşamlarına devam etmesine katkıda bulunmak bizim ilk amacımız, asli görevimiz…

Kuruluşumuzun ikinci yüzyılına girerken, bağımlılıklarla mücadelede Türkiye'yi örnek ve lider bir ülke yapmayı ve misyonumuzu dünyaya taşımayı hedefliyoruz. İnsan Kıymetleri politikamızı da işte tüm bu değerlerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda oluşturduk. Yeşilay’da çalışmak profesyonelliğin yanı sıra gönüllülük de gerektirdiğinden biz çalışma arkadaşlarımıza gönüllü profesyoneller diyoruz.

Amacımız
Yeşilay’ın yönetim anlayışını yansıtan insan kıymetleri politikamız, kurumun ana politikalarına paralel olarak insan kaynağı ve hizmetlerinin çerçeve ve yol haritasını tanımlar. Amacımız çalışma arkadaşlarımızla kol kola, belirlenmiş ilke ve temel kurallar rehberliğinde hedeflerimize yürümektir.

İnsan Kıymetleri Vizyonumuz
Odağında çalışanlarımızın gelişiminin bulunduğu bir insan kaynakları vizyonuna sahibiz. İnsan kıymetleri uygulamalarımız ve bu uygulamaları geliştirme yönündeki öncü çalışmalarımız, ulusal ve uluslararası ölçekteki diğer sivil toplum kuruluşlarına da örnek olacak niteliktedir.

İnsan Kıymetleri Misyonumuz
Misyonumuz, Yeşilay'ın değerlerini benimseyen, hedeflerine gönül veren, paylaşımcı, nitelikli çalışanlarla kurumumuzun stratejik hedeflerini bir araya getirerek; ölçülebilir ve adil politikalar doğrultusunda, insan ve kurum verimliliğine katkı sağlamaktır.

İNSAN KIYMETLERİ POLİTİKALARIMIZ

İşe Alım Yönetimi
Yeşilay'ın değerlerini taşıyacak, iş yetkinlikleri tam, performanslarıyla fark yaratacak nitelikte işgücünü kurumumuza kazandırmayı hedefliyoruz.

Eğitim ve Gelişim Yönetimi
Yeşilay'ın hedef ve stratejileri doğrultusunda; sorumluluk bilinci yüksek, donanımlı, alanında uzmanlaşmış çalışanların yetişmesi, bilgilerinin artırılması ve desteklenmesi amacıyla eğitim ve gelişim programları planlıyoruz.

Ücret Yönetimi
Çalışanlarımıza bilgi, beceri ve yetkinlikleri ile performanslarını dikkate alan, adil bir ücretlendirme sistemi uyguluyoruz.

Performans Yönetimi
Çalışanlarımızın verimliliğini artırmayı destekleyen, fırsat ve yenilikleri takip etmeyi teşvik edici, sürekli ve ölçülebilir, yüksek performans kültürünün Yeşilay’da yerleşmesini amaçlıyoruz.

Kariyer Yönetimi
Çalışanlarımızın bireysel gelişim, yetkinlik ve mesleki uzmanlıklarının artırılmasının desteklenmesi amacıyla kariyer yol haritalarını belirlemelerine destek oluyoruz, farkındalık yaratıyoruz.

İç İletişim ve Motivasyon Yönetimi
Yeşilay içinde doğru ve etkin iletişim sağlayarak, çalışanlarımız için verimli iş ortamları geliştirmeye çalışıyor; bütünleştirici ve insanlar arasında etkileşimi artıracak faaliyetler, uygulamalar planlıyoruz.

İnsan Kıymetleri Bilgi Sistemi Yönetimi
İnsan kıymetleri politikalarımızın daha etkin yürütülmesini ve organizasyonumuzun başarılı olmasını sağlayacak, stratejik ve gelişmiş fonksiyonlara sahip insan kıymetleri bilgi sistemlerini kullanıyoruz. • /documents/file/YASubSlider/obm_logo.png
 • /documents/file/YASubSlider/genc_yesilay_brand-dac66b4c-1d68-4e96-bde7-a06cf85b3b2e.png
 • /documents/file/YASubSlider/birakabilirsin_brand-ad229c65-9064-46b1-97f4-83544bc1b5c8.png
 • /documents/file/YASubSlider/iyi_brand-68f33d23-c343-49c7-a15c-71d61c090f1d.png
 • /documents/file/YASubSlider/karikatur_yarismasi_logo-3a81ebb5-87a2-4452-9ce3-e9d5f8519cdc.png
 • /documents/file/YASubSlider/tbm_anasayfa_alt_slider1-dca29e17-d5d3-4ae2-9224-2adce4660595.png
 • /documents/file/YASubSlider/yesilay_danismanlik_merkezi.png
 • /documents/file/YAResimler/addicta_logo_alt_slider.png
 • /documents/file/YASubSlider/brand-yesilay-yayinlari-500d0abc-729a-449b-ab25-136d9b966065.jpg
 • /documents/file/YASubSlider/yesilay_market_brand-9fe4cb82-db08-48ac-b345-a3c54993ca6c.png
 • /documents/file/YAResimler/turkiye_bagimlilik_arsivi_alt_logo_slider.png
 • /documents/file/YASubSlider/YesilayDergisi_logo2-46e0c13f-4a02-40b9-bb84-7bfcddb52cf1.png
 • /documents/file/YASubSlider/zumruduanka_logo-38ce30eb-ec45-4db2-811a-809776151cd8.png
 • /documents/file/YAResimler/mavi-kirlangic.png
 • /documents/file/YASubSlider/Yavru-kirlangic-logo-2019.jpg
 • /documents/file/YAResimler/snsg_logo.png
 • /documents/file/YAResimler/benim_kulubum_yesilay.png
 • /documents/file/YAResimler/yesil_dedektor(1).png
 • /documents/file/YAResimler/yesil-sahne-soylesileri.png
 • /documents/file/YAResimler/yesilay_elcileri_logo.png