ÜYE BAŞVURU AÇIK RIZA BEYANI

Türkiye Yeşilay Cemiyeti’ ne üye olmak için başvuru yapmak suretiyle verdiğim “Dernek Üyeliği, Sendika Üyeliği” gibi kişisel verilerin Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından başvuruların değerlendirilmesi amacıyla kullanılmak üzere toplanması, depolanması, değiştirilmesi, Türkiye Yeşilay Cemiyeti ortak ve iştirakleriyle (ve/veya işin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü kişi iş ortaklarıyla) paylaşılması, açık rızam doğrultusunda saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması gibi aydınlatma metninde açıkça belirtilen yöntemlerle kişisel verilerimin Anayasal güvenceler ve 6698 saylı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuatlar kapsamında belirlenen ilke ve güvenceler çerçevesinde işlenmesine ve aktarılmasına açık olarak onay veriyorum.