Web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz.
Detaylı Bilgi

YEŞİLAY GÖNÜLLÜ SÖZLEŞMESİ

 1. Yeşilay’ın misyonu ve vizyonu doğrultusunda gönüllü çalışmalarını sürdüreceğimi ve yaygınlaştıracağımı,
 2. Yeşilay’ın bağımlılıklarla mücadelesini benimseyeceğimi ve bağımlılıkla mücadelede rol model olmaya gayret edeceğimi,
 3. Tüm iletişim çalışmalarıyla ilgili Yeşilay’ın Kurumsal Kimlik ve Görünürlük Rehberi’ne uyum sağlayacağımı,
 4. Yeşilay’ın misyon ve hedeflerine uygun önerilerde bulunacağıma,
 5. Gönüllü eğitimlerine katılacağımı, katıldığım eğitimlerin içeriğine uygun davranış kurallarına göre hareket edeceğimi,
 6. Çalışanlardan ve sorumlulardan sadece yetki ve sorumlulukları kapsamında hizmet talep edeceğimi ve onların yönlendirmeleri doğrultusunda gerekli desteği vereceğimi,
 7. Gönüllülük sürecinde aldığım sorumluluklarda karşılaşılan her türlü sorunda öncelikle bağlı bulunduğum gönüllü sorumlusu ile bağlantı kurup, çözüm bulmak için ortak hareket edeceğimi,
 8. Yeşilay çalışanları, sorumluları ve diğer gönüllülerle uyum içinde çalışıp, ekip çalışmalarına destek vereceğimi,
 9. Planlanan toplantılara, etkinliklere, faaliyetlere, eğitimlere, atölyelere, araştırma çalışmalarına katılım sağlayacağımı ve katılamayacağım durumlarda önceden ilgili çalışanları ve sorumluları bilgilendireceğimi,
 10. Yeşilay’ın gönüllüleriyle etkin iletişim kurabilmesi için gönüllü sisteminde yer alan bilgilerimin güncel olmasına dikkat edeceğimi,
 11. Kendi irademle veya Yeşilay tarafından gönüllülüğümün sonlandırılması durumunda, Yeşilay’a ait olan faaliyetlerde kullanılmak üzere verilen tüm malzemeleri iade edeceğimi,
 12. Çocuk ve yetişkin paydaşlarla, etkinliklerde temas edilen bireylerle ilişkilerde din, dil, ırk, etnik köken, mezhep, sosyal farklılıklar ve cinsiyet ayrımı gözetmeyeceğimi,
 13. Yeşilay’da yapılan çalışmalarda herhangi bir dini, siyasi görüş, mezhep, parti, sendika ve kurum adına dijital, yazılı veya sözlü olarak hiçbir mecrada açıklamada ve paylaşımda bulunmayacağımı, kendimi Yeşilay’ın onayı/bilgisi olmaksızın Yeşilay’ın yetkili temsilcisi konumunda tanıtmayacağımı ve bu ad altında faaliyetlerde bulunmayacağımı,
 14. Yeşilay’ın tüm paydaşlarına eşit mesafede olacağımı ve iletişimimde kültürel farklılıkları gözeteceğimi,
 15. Gönüllü başvuru sürecinin tamamlanmasından itibaren adli sicil kaydım olmadığını, adli sicil kaydımda ve diğer kişisel bilgilerimde meydana gelen değişiklikleri en geç 30 gün içerisinde Yeşilay’a bildireceğimi ve aksi tespit edilmesi halinde gönüllülük ilişkimin kesileceğini kabul ettiğimi,
 16. Yeşilay’ın etik kurallarına aykırı herhangi bir hal ve davranış tespit edildiğinde sözleşmenin fesih edileceğini bildiğimi,
 17. Afet bölgesinde bulunan depremzedelere yönelik psikososyal destek çalışmalarına gönüllü olarak katılacağımı,
 18. Yeşilay ile ilgili tüm çalışmalarda kendi özgür iradem ve rızam ile gönüllü olarak görev alacağımı, bundan dolayı herhangi bir ücret ve bedel talep etmeyeceğimi, gönüllülük ilişkimin İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı kapsamında çalışan ilişkisi veya çalıştırma taahhüdü olmadığını bildiğimi, Gönüllülük İlişkisinin İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve İş Sağlığı Güvenliği Kanunu anlamında Yeşilay’a herhangi bir yükümlülük getirmediğini, ortaya çıkabilecek herhangi bir kazadan dolayı her türlü sorumluluğun kendime ait olduğunu,
 19. Yukarıda yazılı maddeleri okuduğumu, anladığımı, kabul ettiğimi ayrıca gönüllü olurken paylaştığım kişisel verilerimin işlenmesi, aktarılması, imhasına ilişkin 6698 Sayılı Kanun gereği hazırlanan Aydınlatma Metnini okuduğumu, Açık Rıza Metnini onayladığımı ve Yeşilay’a verdiğim tüm bilgilerin tam, eksiksiz ve gerçeğe uygun olduğunu beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Yukarıda yazılı maddeleri okuduğumu, anladığımı, kabul ettiğimi ayrıca gönüllü olurken paylaştığım kişisel verilerimin işlenmesi, aktarılması, imhasına ilişkin 6698 Sayılı Kanun gereği hazırlanan Aydınlatma Metnini okuduğumu, Açık Rıza Metnini onayladığımı ve Yeşilay’a verdiğim tüm bilgilerin tam, eksiksiz ve gerçeğe uygun olduğunu beyan, kabul ve taahhüt ederim.