Web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz.
Detaylı Bilgi
3. Alkol, Uyuşturucu Madde ve Bağımlılık Yapıcı Davranışlar Forumu Gerçekleşti

3. Alkol, Uyuşturucu Madde ve Bağımlılık Yapıcı Davranışlar Forumu Gerçekleşti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Merkezi Ruh Sağlığı ve Madde Kullanımı Departmanı Alkol, Uyuşturucu Madde ve Davranışsal Bağımlılıklar Birimi’nin düzenlediği 3. Alkol, Uyuşturucu Madde ve Bağımlılık Yapıcı Davranışlar Forumu 22-25 Haziran 2021 tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleşti.
 
Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda büyük önem taşıyan forum, “Uyuşturucu madde kullanımı ve alkol bağımlılığını da kapsayan madde bağımlılığının önlenmesi ve tedavisinin güçlendirilmesi” amacına ulaşılabilmesi açısından önemli katkılar sağladı.
 
Yeşilay’ın da katılımcı olarak yer aldığı forumun ana teması COVID-19 pandemisi döneminde kamu sağlığı alanında ortaya çıkan yeni zorluklar karşısında atılabilecek adımlar ile bu alandaki çalışmaların hızlandırılması oldu. Pandeminin yarattığı zorluklara rağmen, Sürdürülebilir Kalkınma Amacı ile yakından ilintili olan önleme ve tedavinin güçlendirilmesi meselelerine özel önem atfedilerek Evrensel Sağlık Güvencesi konusu üzerinde duruldu. Madde kullanımı ve davranışsal bağımlılıkların yaratabileceği krizlerde kullanılmak üzere iyileştirilen ve hızlandırılan program ve politika alanlarına dair öğrenilenler, ana çıkarımlar ve pandeminin sona ermesinden itibaren bu tür karmaşık bir insani kriz karşısında daha etkili ve etkin aksiyon alma yöntem ve fırsatları belirlendi.
 
Forum kapsamında ayrıca hassas grupların bu niteliğinin daha da arttığı pandemi döneminde, bağımlılık yapıcı madde ve davranışların yarattığı sağlık yüklerine ve sosyal yüklere yönelik DSÖ tarafından yürütülen çalışmalarda uluslararası iş birliğinin sağlanması da hedeflendi. Forumda Şubat 2020 tarihinde DSÖ Yönetim Kurulu tarafından DSÖ Genel Direktörüne verilen direktif ile hazırlanmasına başlanan ve küresel ölçekte alkol kullanımının yarattığı kamu sağlığı sorunlarına dair teknik rapor tartışıldı. Bu teknik raporda 2022-2030 aksiyon planının taslak hali ve alkol kullanımının yarattığı zararlara yönelik geliştirilen SAFER Politika Paketi de değerlendirildi.
 
Forumda, kumarın halk sağlığı üzerindeki etkilerine yönelik bir oturum da düzenlendi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Merkezi Ruh Sağlığı ve Madde Kullanımı Departman Koordinatörü Vladimir Poznyak ile YEDAM Müdürü Melike Şimşek’in eş moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda, 2019 yılında Yeşilay’ın ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenen DSÖ Kumar Çalıştayı’ndaki çalışmalara atıf yapıldı. Dr. Angel Rintoul (Psikayatr, Monash Üniversitesi, Avustralya), Prof. Henrietta Bowden-Jones (Psikiyatr, The Royal Society of Medicine (Birleşik Krallık), Psikiyatri Bölüm Başkanı) ve Prof. David Hodgins (Calgary Universitesi, Kanada) kumarın yarattığı halk sağlığı sorunlarına dair ülkesel tecrübelerden ve karşılaştırmalı akademik çalışmalardan kesitler sundu.
 
Küresel uyuşturucu madde kullanımı sorununa çözüm bulma amacıyla bir araya gelmiş Birleşmiş Milletler 2016 yılı Genel Kurulu Özel Oturumu çıktılarının ve bu oturumdan bugüne geçen beş yıllık süre içinde elde edilen kazanımların da değerlendirildiği forumda, yeni fırsat alanları belirlendi. Vienna NGO Committee (VNGOC) Genel Sekreteri Ergin Beceren’in VNGOC adına bir konuşma yaptığı oturumda, uyuşturucu maddeye dair kamu sağlığı politikalarının son beş yıldaki dönüşümü ve COVID-19 pandemisinin bu dönüşüm üzerinde yarattığı etkiler masaya yatırıldı. BM organlarının her türlü çalışma ve toplantılarında sivil toplum kuruluşlarıyla yürütülen kurumsal iş birliklerinin önemine ve birlikte çalışma fırsatlarının artırılmasına yönelik öneriler sunuldu.
 
Yeşilay sağlıklı nesiller yetiştirme hedefiyle DSÖ’nün çalışmalarına katkısını sürdürüyor 
Forum, üye devletlerin karşılaştığı kamu sağlığı sorunlarına ilişkin çalışmaları desteklemek üzere DSÖ Sekreteryası ile partnerlerinin kilit ürün ve aktivitelerini tanıtabilecekleri ve bu kapsamda üye devletlerin madde kullanımı ve davranışsal bağımlılıklardan kaynaklanan kamu sağlığı yüklerini azaltmaya yönelik program ve politikalarına teknik ve materyal desteğin verilebilmesi için önemli bir platform sağladı.
 
Kamu sağlığı alanında hem ulusal hem de uluslararası karar alım organlarının çalışmalarında aktif rol oynayan Yeşilay da halk sağlığı ve özellikle gençler için büyük tehlikeler oluşturan bağımlılık yapıcı madde ve davranışları önleme ve müdahale alanlarındaki öncü rolü ile foruma aktif katılım gösterdi. DSÖ’nün kamu sağlığı alanında yeni fırsat ve mekanizmaların geliştirilmesine yönelik sürece katkı sunan kurum, bağımlılıklardan uzak ve sağlıklı yaşamayı teşvik edici, bu sırada hassas grupları da her zaman gözeten çalışmaları ile DSÖ’nün sağlıklı nesiller yetiştirme ve bu yolla sürdürülebilir kalkınma ile dünya barışına ulaşma hedeflerine sağladığı katkıyı sürdürdü.