Web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz.
Detaylı Bilgi

Bağımlı kişilik yapısına zemin hazırlayan aile yapısı nasıldır?

Bağımlılık davranışının zeminini hazırlayan pek çok etmen vardır. Bunlardan birisi ve belki de en önemlisi ailedir. Ailenin yetiştirme tutumları ve bireyin bu tutumları algılama biçimi, bağımlılık davranışının ortaya çıkmasına zemin hazırlayan, bağımlılık sürecini olumlu ya da olumsuz yönde etkileyen kritik bir unsurdur.

Yapılan araştırmalara göre aile içinde sözel iletişimin yetersiz olması, gergin ve çatışmalı bir ortamın varlığı, ailenin problemler karşısında geliştirdiği sağlıksız başa çıkma yolları ana sebeptir. Ayrıca toplumsal desteğin eksikliği, takdir edilmenin yetersizliği, ebeveynlerin çocuklarına verdiği mesajların net olmayışı, kuralların yetersiz ya da işlevsiz olması gibi tutum ve unsurlar, bağımlılık davranışının ortaya çıkmasına zemin hazırladığını göstermektedir.