Web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz.
Detaylı Bilgi

Hangi ebeveyn tutumları madde/alkol/sigara kullanımına zemin hazırlar?

Erken yaşlardan itibaren; sevgiden ve ilgiden yoksun, çatışmanın ve ihmalin yoğun olduğu görülen ailelerdeki çocukların maddeye yöneldikleri görülmüştür. Ebeveynler, demokratik ve otoriter tutumlar sergileyebilmektedir. Demokratik tutumda; anne-baba sevgisini göstermekle birlikte, koydukları kurallarda tutarlı oldukları görülmektedir. Çocuk kabul olunduğunu hissetmekte, öz güven yeteneğini sağlıklı olarak şekillendirmektedir.

Kabul gören, sağlıklı bir psikolojik yapı geliştiren ve kendine karşı inancı kuvvetli olan çocuk; sosyal çevresini de bu sağlıklı içsel durumu neticesinde, zararsız ortamlardan ve alışkanlıklardan uzak durarak oluşturmaktadır. Otoriter tutumda ise çocuğun ilgi, yetenek ve istekleri ikinci plandadır. Öncelik anne-babanın beklentisi, isteği ve yönlendirmesidir. Çocuklarına karşı duygusal yönlendirme yaptıkları görülmekle birlikte, fiziksel cezaya varan şiddetlere de rastlanmaktadır.

Ailede birey olarak kabul görmeyen ve sevildiğini hissetmeyen çocuk; ilgi, alaka ve kabulü dışarıdan sağlamaya çalışmakta ve sosyal çevresini buna yönelik oluşturmaya başlamaktadır. Bağımlılığın seyrinde psikolojik sağlamlığın ve sosyal çevrenin önemi büyüktür. Aile bu anlamda bilinçli olmadığında, sağlıksız tutumlar sergilediğinde; kişinin maddeye başvurması, sosyal çevresini zararlı alışkanlıklara yönelebilecek şekilde oluşturması kolaylaşacaktır.

Aynı zamanda aşırı koruyucu tutum sergileyen ailelerin çocuklarında, bağımlık riskinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Tüm bunlara bakıldığında, her geçen gün daha büyük bir tehlike haline gelen bağımlılığın önlenmesinde, ailelerin benimsediği tutum ve davranışların ne derece önemli olduğu açıkça görülmektedir. Otoriter ebeveyn tutumları ile yetiştirilen çocuklarda; düşüş benlik saygısı, çevresine aşırı bağımlılık ve madde kullanımına rastlanmıştır.