Web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz.
Detaylı Bilgi

İNSAN KIYMETLERİ POLİTİKAMIZ

İnsan kıymetleri politikamız, mevcut ve potansiyel tüm çalışanlarımızın yararlanacağı temel ilke ve yaklaşımları tanımlar.

İnsan Kıymetleri birimi olarak hedefimiz, kurum vizyonu, misyonu, stratejisi, değerleri ve kültürüyle uyumlu, belirlediğimiz ilke ve yaklaşımların hayata geçirildiği kurumsal bir çalışma ortamı oluşmasını desteklemektir. Bunun için;

 • Toplumsal faydayı gözetiriz.
 • Yasal ve diğer gerekliliklere uygun davranırız.
 • Yaptıklarımızın ve yapmadıklarımızın içeride ve dışarıda birer karşılığı olduğunu bilir, doğru bir “işveren markası” oluşturabilmek için azami gayreti gösteririz.
 • İnsan haklarına saygılıyız ve tüm çalışanlarımıza karşı eşitlik ilkesini gözetiriz.
 • İşe alım ilanlarının içeriğinde, işe alım sürecinde, olumlu veya olumsuz sonuçlanan bireysel performans değerlendirmesinde, kariyer planlamasında, terfi ve atamalarda, çalışanlara sunulan eğitim ve gelişim fırsatlarında ve uygulanan ücret politikasında adil davranır, fırsat eşitliği sunarız.
 • Fırsat eşitliğini sağlamak için uygulamaların tanımlarını, ölçme & değerlendirme tekniklerine dayandırırız. Kurum değerlerini korumak ve süreçlerin etkinliği adına çalışanları performans kriterlerine göre değerlendiririz ve gelişim imkânlarından eşit düzeyde yararlanmalarını sağlarız.
 • Çalışanlara yönelik tüm uygulamalarda iş-yaşam dengesini, kurumdaki rollerin fırsat eşitliği ilkesine göre yerine getirilmesini gözetiriz (örneğin anne/okul izni vb.).
 • İşe alım sürecimizi fırsat eşitliği esasına dayandırır ve prosedürde yer alan kriterlere göre yürütürüz. Amacımız, açık pozisyonlara göreve en uygun kişileri getirmektir. Bu doğrultuda, görevin gerektirdiği nitelikleri en çok karşılayan adaylara iş teklifi yaparız.
 • Cinsiyet, din, mezhep, ırk, medeni hâl, siyasal düşünce, engellilik durumu, sosyal sınıf farkı, felsefi inanç ve benzeri, görünür olan ya da olmayan sebeplere dayalı ayrım yapmadan, çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkesine dayalı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlarız. Farklılıkları zenginlik addederiz.
 • “Sürekli gelişim” kültürünü benimseyerek eğitim ve sürekli geri bildirim yoluyla çalışanların meslekî ve kişisel gelişimlerini destekleriz.
 • Adil davranır, çeşitliliğe inanır, değerlendirmelerimizi objektif ölçütlere göre yaparız.
 • Yüksek performansı fark eder, teşvik ederiz. 
 • Eğitime ve bireysel gelişime yatırım yaparız.
 • Çalışan motivasyonuna ve bağlılığına gönülden inanır, bağlılığın artması için çaba gösteririz.
 • Tüm liderlerimizin, aynı zamanda bir İnsan Kıymetli lideri gibi düşünmesini ve davranmasını önemseriz. Onlara iyi bir “iş ortağı” olmaya çalışırız.
 • Kurum içi etkin iletişime ve iş birliğine önem veririz. Çalışanlarımızı dinler, birlikte çözüm üretmeye çalışırız.
 • Kurumsal gelişim adına süreçlerimizi sadeleştirir, işlerin ve süreçlerin kişilere bağlılık seviyesini en aza indirmeye çalışırız.
 • Verileri analiz eder, raporlar ve karar destek sistemlerimizde birer “girdi” olarak kullanırız.