Web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz.
Detaylı Bilgi

KALİTE POLİTİKAMIZ

Bağımlılıklarla mücadelede önleyici ve rehabilite edici halk sağlığı ve savunuculuk çalışmaları yürüten bir sivil toplum kuruluşu olarak,
 
(Stratejik Yönetim) Yasal ve diğer gerekliliklere uyarak, stratejik yönetim yaklaşımı ile misyon ve vizyonumuza yönelik hedeflerimizi iç ve dış paydaşlarımızın katılımıyla hayata geçiririz.
 
(Katılımcı ve Destekleyici Liderlik) Liderlik yaklaşımı ile çalışanlarımızı bilgi, beceri, eğitim ve değişim yönünde destekler, başarılarını tanır, takdir ederiz.
 
(Sürekli Gelişim) Sürekli gelişim yaklaşımı ile kalite yönetimi sisteminin sürekli iyileştirilmesi için süreçlerimizi etkililik ve verimlilik ilkesiyle yönetir, teknolojik gelişimlerle destekleriz.
 
(Fayda Sağlamak) Bağımlılıklarla mücadele temelinde hedef kitleye fayda ve memnuniyet sağlamayı hedefleriz.
 
(İş Sürekliliği) Kurumsal risk yönetimi yaklaşımı ile iş sürekliliğini güvence altına alırız.
 
(Sürdürebilirlik) Sürdürülebilirlik yaklaşımı ile varlıklarımızı ve kaynaklarımızı etkin bir şekilde yönetir ve çevresel etkilerini en aza indirecek önlemleri alırız.
 
(Etkili Paydaş Yönetimi) Yönetişim yaklaşımı ile paydaşlarımızla birlikte bağımlılıkla mücadelede uygulanabilir şartları yerine getiririz.
Yeşilay’ın Kalite Yönetim Sistemi Kapsamı:
Bağımlılıklarla mücadelede önleyici ve rehabilite edici halk sağlığı ve savunuculuk çalışmaları yürüten bir sivil toplum kuruluşu olan Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nde, TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi; Yeşilay Genel Merkez’de, kurulu olduğu alan dâhilinde yönetim ve idari organizasyon faaliyetleriyle bu faaliyetlerle ilişkili işlemleri ve bunlara bağlı hizmet sunumlarını içeren, İnsan Kıymetleri, Yönetim Sistemleri, İdari İşler, Muhasebe, Bütçe ve Finans, Bilgi Teknolojileri, Satın Alma, Stratejik İletişim, Marka Yönetimi, Etkinlik Yönetimi, Uluslararası İşbirlikleri, Bilimsel Çalışmalar, Savunuculuk, Proje ve Program Geliştirme, Eğitim Yönetimi, Gönüllü Yönetimi, Paydaş İlişkileri, Bağış ve Sponsorluk Yönetimi bölümlerindeki tüm süreçleri kapsamaktadır.

Oluşturulan sistem, bu çerçevede, yöneticilerimizi, çalışanlarımızı, ziyaretçilerimizi bağlamakta, komşularımızı, dış tedarikçilerimizi, Yeşilay’dan hizmet alan paydaşlarımızı, gönüllülerimizi, üyelerimizi, çevre ve resmî kuruluşları yakından ilgilendirmektedir.
Yeşilay’ın belgelendirme kapsamı, “bağımlılıklarla mücadelede önleyici ve rehabilite edici halk sağlığı ve savunuculuk çalışmaları yürüten sivil toplum kuruluşu faaliyetleri”dir.